Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Habiliteringstjenesten i Oppland Grunnprinsipper i Avtalestyring Fokus på ferdigheter Hva har du gjort i dag? heller enn Hvorfor gjorde du ikke...? ”Ikke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Habiliteringstjenesten i Oppland Grunnprinsipper i Avtalestyring Fokus på ferdigheter Hva har du gjort i dag? heller enn Hvorfor gjorde du ikke...? ”Ikke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Habiliteringstjenesten i Oppland Grunnprinsipper i Avtalestyring Fokus på ferdigheter Hva har du gjort i dag? heller enn Hvorfor gjorde du ikke...? ”Ikke – formuleringer” er forbudt Atferdsanalytisk forankret Baserer seg på forsterkning av utføring i henhold til plan Tilrettelegge for ”gode” valg Det finnes alltid nye muligheter!

2 Habiliteringstjenesten i Oppland MÅLSETTING INDIVIDUELLE Lære målpersonen å; I.Planlegge egen hverdag II.Gjennomføre i henhold til plan III.Evaluere gjennomføring opp mot plan SYSTEMISKE Etablere; I.Gode samhandlingsmønstre II.Fokus på ønsket atferd III.Forutsigbar og enhetlig personalatferd

3 Habiliteringstjenesten i Oppland DAGSPLANER ULIKE VARIANTER –Info plan Målsettingen er ofte å tilrettelegge for en forutsigbar hverdag for brukeren Planene er som regel statiske –Oppgave/ aktivitetsplan Ofte laget for å tilstrebe lik praksis i personalgruppen Planene er som regel statiske Det er sjelden at brukeren er aktiv i planleggingen

4 Habiliteringstjenesten i Oppland Avtalestyring Avtaleplanens skrevne oppgaver skal være foranledning for gjennomføring (bilder kan også anvendes) Brukeren er aktiv på utformingen Fleksibilitet tilstrebes Gradvis overgang til selvadministrert avtaleplan er ønskelig Mange mener at det er med og sikrer brukerens påvirkning av egen hverdag

5 Habiliteringstjenesten i Oppland Foranledning - diskriminativ kontroll S d Dette betyr at en hendelse signaliserer at en atferd gir mulighet for forsterkning Ofte ser man at utviklingshemmedes atferd er under feil eller annen diskriminativ kontroll enn det som anses naturlig –Eks.: Hva er foranledning for å dusje?

6 Habiliteringstjenesten i Oppland Foranledninger er viktig fordi De gir anledning for forsterkning Avgjør grad av selvstendighet Eks: Skal folk dusje som følge av Instruks? Lukt? Lørdag? Trening?

7 Habiliteringstjenesten i Oppland Analyse Avtalestyring ForanledningHandlingKonsekvens TekstSom TekstPoeng/sluttforsterker Dusje etter jobbDusjer etter jobb10 poeng Vaske seg etter jobbVasker seg etter jobb 5 poeng Dusje etter jobbDusjer ikkeIngen poeng

8 Habiliteringstjenesten i Oppland FORDELER VED AVTALESTYRING Bruker kan påvirke sin egen hverdag Brukeren må ta konsekvensen av egne valg ADL - og skolastiske ferdigheter kan innlemmes Fokus blir satt på mestring/ gjennomføring av oppgaver og fravær av avvik Lite inngripende tiltak Forandrer diskriminativ kontroll Oppdragende for personale – inviterer til forhandlinger/medvirkning

9 Habiliteringstjenesten i Oppland ORGANISERING AV OPPGAVER SKAL - OPPGAVER Def.; ”Oppgaver som er forpliktende. Kjennetegnes ved at manglende gjennomføring påvirker andres avtaleplan BØR - OPPGAVER Def.; Oppgaver som primært er viktig for målpersonen selv. Kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over uten at dette gir store konsekvenser for personen selv eller andre KAN – OPPGAVER Def.: Fritid,hobby o.l. Omfattes ikke av AS

10 Habiliteringstjenesten i Oppland EKSEMPLER PÅ OPPGAVER BØR –tørke støv på stua alene –legge sammen klær sammen med Kari –skifte klær etter jobb –Re senga alene –Si ”Hei” til Per når han kommer på jobb SKAL –møte på avtalemøte kl. 1530 –delta på trening –handle i henhold til liste –være tilstede når miljøarbeider kommer kl. 20

11 Habiliteringstjenesten i Oppland POENGSETTING Avtalestyring organiseres vanligvis med bruk av tegnøkonomi. Oppgavene poengsettes derfor utfra noen prinsipper –”Skal” som oftest fra 15 - 25 –”Bør” mellom 2 - 10 –Hvor viktig er oppgaven for miljøet akkurat nå ? –Er det en høy-sannsynlighet - eller lav- sannsynlighet-oppgave? –Poengsettingen må anses som veiledende

12 Habiliteringstjenesten i Oppland Forsterkning Forsterker for gjennomført plan Bonusforsterker

13 Habiliteringstjenesten i Oppland AVTALEPLANENS VARIGHET/ STØRRELSE Dette avhenger av individets forutsetninger, men erfaringsmessig er det lurt å tilrettelegge for mange planer på kort tid i starten og deretter trappe ned antallet avhengig av mestring En vurdering av i hvilken grad individet ser sammenheng mellom handling og konsekvenser over tid er nødvendig

14 Habiliteringstjenesten i Oppland …. forts De fleste brukerne har etter introduksjonsfasen avtaleplaner som varer fra et halvt døgn til 3 døgn Husk at det er sammenhengen mellom plan, handling og evaluering som er målet.

15 Habiliteringstjenesten i Oppland FERDIGHETER Sett ferdighetene inn i kategorier –Ferdigheten mestres under naturlige betingelser –Ferdigheten mestres rent teknisk, men utføres ikke –Ferdigheten krever praktisk bistand for at den skal mestres

16 Habiliteringstjenesten i Oppland Avtalemøte Avtaleplaner settes opp i bestemte møtefora, derfor må det etableres rutiner for dette. Viktige avklaringer er; tidspunkt varighet (som oftest fra 15 - 30 min.) sted møteregler –et godt råd kan være å kreve at TV/ radio skal være avslått, at bordet skal være tomt - eller rydde bort andre forstyrrende stimuli ved møtestedet –atferdsregler

17 Habiliteringstjenesten i Oppland FREMGANGSMÅTE ”Forberedelser til møte” –Miljøarbeider forbereder forsterker for foregående avtaleplan –Miljøarbeider setter inn de aktuelle skal- oppgaver på brukerens plan. På avtaleplaner med inntil et døgns varighet skal det ikke være mer enn 3 slike –Miljøarbeider plukker ut et utvalg av bør-oppgaver Vanligvis fra 8 (1/2 døgn) til 12 (døgn) –Miljøarbeider plukker ut 3 forsterkere med ulik pris –EksempelEksempel

18 Habiliteringstjenesten i Oppland FREMGANGSMÅTE ”Møte” 1.Møtet starter med å evaluere forrige avtaleplan det skal kun fokuseres på poeng/ ikke poeng på evalueringen. Ved manglende gjennomføring av en oppgave skal det ikke gis korreksjoner eller råd. Vær så nøytral som mulig. Ev. forsterker/forsterkerbevis og bonuspoeng formidles 2.Miljøarbeider presenterer så de 3 forsterkerne brukeren kan velge mellom på neste avtaleplan 3.Skal- oppgavene presenteres av miljøarbeider

19 Habiliteringstjenesten i Oppland ….forts.FREMGANGSMÅTE ”Møte” –Bør- oppgavene presenteres. Brukeren kan velge et min. /maks. - antall (for eksempel 5 - 7) av 8 –Bruker blir de første gangene promptet til å sammenligne sine valg av oppgaver med prisen på den allerede valgte forsterkeren –Avtaleplanen skrives under av både bruker og miljøarbeiderAvtaleplanen –Hvis fortsatt tid, kan ev. møte-tema diskuteres –Møtet avsluttes ---> Lykke til !

20 Habiliteringstjenesten i Oppland ADMINISTRERING AV KONSEKVENSER Evaluering gjøres alltid ut fra oppgavens ordlyd –Hvis planlagt sammen med men gjort alene så er dette ikke i henhold til plan Mestrede oppgaver bekreftes med levering av tokens Ikke gjennomførte nevnes men fokuseres ikke

21 Habiliteringstjenesten i Oppland Konsekvenser Det er altså snakk om å få noe for å følge egen plan IKKE å miste noe for å ta et annet valg Viktig å ikke innføre sanksjoner (som tilbaketrekking av goder) Tilrettelegging handler om etablere motivasjonsbetingelser for ”gode” valg Det som ikke kan velges bort skal heller ikke arrangeres for valg  derfor SKAL

22 Habiliteringstjenesten i Oppland Opplevelse av medvirkning De fleste av oss vil ha forutsigbarhet og kontroll over egne betingelser Ved å aktivt delta i eget liv gis muligheter til å erfare forutsigbarhet og kontroll Å gi anledning for å delta gir anledning for å forsterke ønsket atferd


Laste ned ppt "Habiliteringstjenesten i Oppland Grunnprinsipper i Avtalestyring Fokus på ferdigheter Hva har du gjort i dag? heller enn Hvorfor gjorde du ikke...? ”Ikke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google