Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnprinsipper i Avtalestyring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnprinsipper i Avtalestyring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnprinsipper i Avtalestyring
Fokus på ferdigheter Hva har du gjort i dag? heller enn Hvorfor gjorde du ikke...? ”Ikke – formuleringer” er forbudt Atferdsanalytisk forankret Baserer seg på forsterkning av utføring i henhold til plan Tilrettelegge for ”gode” valg Det finnes alltid nye muligheter!

2 MÅLSETTING INDIVIDUELLE Lære målpersonen å; SYSTEMISKE Etablere;
Planlegge egen hverdag Gjennomføre i henhold til plan Evaluere gjennomføring opp mot plan SYSTEMISKE Etablere; Gode samhandlingsmønstre Fokus på ønsket atferd Forutsigbar og enhetlig personalatferd

3 DAGSPLANER ULIKE VARIANTER Info plan Oppgave/ aktivitetsplan
Målsettingen er ofte å tilrettelegge for en forutsigbar hverdag for brukeren Planene er som regel statiske Oppgave/ aktivitetsplan Ofte laget for å tilstrebe lik praksis i personalgruppen Det er sjelden at brukeren er aktiv i planleggingen

4 Avtalestyring Avtaleplanens skrevne oppgaver skal være foranledning for gjennomføring (bilder kan også anvendes) Brukeren er aktiv på utformingen Fleksibilitet tilstrebes Gradvis overgang til selvadministrert avtaleplan er ønskelig Mange mener at det er med og sikrer brukerens påvirkning av egen hverdag

5 Foranledning - diskriminativ kontroll Sd
Dette betyr at en hendelse signaliserer at en atferd gir mulighet for forsterkning Ofte ser man at utviklingshemmedes atferd er under feil eller annen diskriminativ kontroll enn det som anses naturlig Eks.: Hva er foranledning for å dusje?

6 Foranledninger er viktig fordi
De gir anledning for forsterkning Avgjør grad av selvstendighet Eks: Skal folk dusje som følge av Instruks? Lukt? Lørdag? Trening?

7 Analyse Avtalestyring
Foranledning Handling Konsekvens Tekst Som Tekst Poeng/sluttforsterker Dusje etter jobb Dusjer etter jobb 10 poeng Vaske seg etter jobb Vasker seg etter jobb 5 poeng Dusjer ikke Ingen poeng

8 FORDELER VED AVTALESTYRING
Bruker kan påvirke sin egen hverdag Brukeren må ta konsekvensen av egne valg ADL - og skolastiske ferdigheter kan innlemmes Fokus blir satt på mestring/ gjennomføring av oppgaver og fravær av avvik Lite inngripende tiltak Forandrer diskriminativ kontroll Oppdragende for personale – inviterer til forhandlinger/medvirkning

9 ORGANISERING AV OPPGAVER
SKAL - OPPGAVER Def.; ”Oppgaver som er forpliktende. Kjennetegnes ved at manglende gjennomføring påvirker andres avtaleplan BØR - OPPGAVER Def.; Oppgaver som primært er viktig for målpersonen selv. Kjennetegnes ved at de kan utsettes eller hoppes over uten at dette gir store konsekvenser for personen selv eller andre KAN – OPPGAVER Def.: Fritid,hobby o.l. Omfattes ikke av AS

10 EKSEMPLER PÅ OPPGAVER SKAL BØR møte på avtalemøte kl. 1530
delta på trening handle i henhold til liste være tilstede når miljøarbeider kommer kl. 20 BØR tørke støv på stua alene legge sammen klær sammen med Kari skifte klær etter jobb Re senga alene Si ”Hei” til Per når han kommer på jobb

11 POENGSETTING Avtalestyring organiseres vanligvis med bruk av tegnøkonomi. Oppgavene poengsettes derfor utfra noen prinsipper ”Skal” som oftest fra ”Bør” mellom Hvor viktig er oppgaven for miljøet akkurat nå ? Er det en høy-sannsynlighet - eller lav-sannsynlighet-oppgave? Poengsettingen må anses som veiledende

12 Forsterkning Forsterker for gjennomført plan Bonusforsterker

13 AVTALEPLANENS VARIGHET/ STØRRELSE
Dette avhenger av individets forutsetninger, men erfaringsmessig er det lurt å tilrettelegge for mange planer på kort tid i starten og deretter trappe ned antallet avhengig av mestring En vurdering av i hvilken grad individet ser sammenheng mellom handling og konsekvenser over tid er nødvendig

14 …. forts De fleste brukerne har etter introduksjonsfasen avtaleplaner som varer fra et halvt døgn til 3 døgn Husk at det er sammenhengen mellom plan, handling og evaluering som er målet.

15 FERDIGHETER Sett ferdighetene inn i kategorier
Ferdigheten mestres under naturlige betingelser Ferdigheten mestres rent teknisk, men utføres ikke Ferdigheten krever praktisk bistand for at den skal mestres

16 Avtalemøte Avtaleplaner settes opp i bestemte møtefora, derfor må det etableres rutiner for dette. Viktige avklaringer er; tidspunkt varighet (som oftest fra min.) sted møteregler et godt råd kan være å kreve at TV/ radio skal være avslått, at bordet skal være tomt - eller rydde bort andre forstyrrende stimuli ved møtestedet atferdsregler

17 FREMGANGSMÅTE ”Forberedelser til møte”
Miljøarbeider forbereder forsterker for foregående avtaleplan Miljøarbeider setter inn de aktuelle skal- oppgaver på brukerens plan. På avtaleplaner med inntil et døgns varighet skal det ikke være mer enn 3 slike Miljøarbeider plukker ut et utvalg av bør-oppgaver Vanligvis fra 8 (1/2 døgn) til 12 (døgn) Miljøarbeider plukker ut 3 forsterkere med ulik pris Eksempel

18 FREMGANGSMÅTE ”Møte” Møtet starter med å evaluere forrige avtaleplan
det skal kun fokuseres på poeng/ ikke poeng på evalueringen. Ved manglende gjennomføring av en oppgave skal det ikke gis korreksjoner eller råd. Vær så nøytral som mulig. Ev. forsterker/forsterkerbevis og bonuspoeng formidles Miljøarbeider presenterer så de 3 forsterkerne brukeren kan velge mellom på neste avtaleplan Skal- oppgavene presenteres av miljøarbeider

19 ….forts.FREMGANGSMÅTE ”Møte”
Bør- oppgavene presenteres. Brukeren kan velge et min. /maks. - antall (for eksempel 5 - 7) av 8 Bruker blir de første gangene promptet til å sammenligne sine valg av oppgaver med prisen på den allerede valgte forsterkeren Avtaleplanen skrives under av både bruker og miljøarbeider Hvis fortsatt tid, kan ev. møte-tema diskuteres Møtet avsluttes ---> Lykke til !

20 ADMINISTRERING AV KONSEKVENSER
Evaluering gjøres alltid ut fra oppgavens ordlyd Hvis planlagt sammen med men gjort alene så er dette ikke i henhold til plan Mestrede oppgaver bekreftes med levering av tokens Ikke gjennomførte nevnes men fokuseres ikke

21 Konsekvenser Det er altså snakk om å få noe for å følge egen plan IKKE å miste noe for å ta et annet valg Viktig å ikke innføre sanksjoner (som tilbaketrekking av goder) Tilrettelegging handler om etablere motivasjonsbetingelser for ”gode” valg Det som ikke kan velges bort skal heller ikke arrangeres for valg  derfor SKAL

22 Opplevelse av medvirkning
De fleste av oss vil ha forutsigbarhet og kontroll over egne betingelser Ved å aktivt delta i eget liv gis muligheter til å erfare forutsigbarhet og kontroll Å gi anledning for å delta gir anledning for å forsterke ønsket atferd


Laste ned ppt "Grunnprinsipper i Avtalestyring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google