Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ski – et attraktivt knutepunkt Forutsetninger for boligbygging Morten Meyer, Kvalitetssjef Ski, 24. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ski – et attraktivt knutepunkt Forutsetninger for boligbygging Morten Meyer, Kvalitetssjef Ski, 24. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ski – et attraktivt knutepunkt Forutsetninger for boligbygging Morten Meyer, Kvalitetssjef Ski, 24. februar 2015

2 BNL-prosjektet "Bolig og Infrastruktur TiltaksområderMål 1 Statlig/nasjonale virkemidler Statlige virkemidler må bidra til boligforsyning og kollektivtransport i urbane områder med utbyggingspress. 2 Regionale planlegging – store grep (følge opp nasjonal transportplan) Realisere plansamarbeidet Oslo Akershus som suksesshistorie 3 Planer for gjennomføring av utbygging – kommune og private aktører Reguleringsplaner må i større grad utvikles som redskap for gjennomføring av utbygging. 4 Endring i regelverk Halvert tid i planprosesser 5 Utdanning og opplæringstiltak Mer ensartet kommunal praksis, og økt rekruttering til arealplanleggingsfaget

3 Politikere frykter byggekostnadene Byggeindustreien 17. april 2013 NIBR 2012:31 "I alle byene der meglerne opererer har boligprisene steget kraftig de siste 5 årene. Til tross for dette forteller de om mange boligprosjekter som er lagt på is, fordi lønnsomheten ikke er stor nok."

4

5 Veier Tog T-Bane Oslo Skoler Passivhus Arbeidsvei Arbeid/ hjem Boligpriser / lønnspress Byråkrati / Regler Tid / penger Endringstakt Produkt- ivitet, arbeidskost, planlegging Finansiering Banker Garantier Nok regulert areal Hvor skal vi bo? Syke- /hjelpepleie re Politi, Brann Lærere Infrastruktur Energi og miljø Nasjonal Konkurransekraft Byråkrati Tomter Nøkkelpersonell Finansiering Produktivitet

6 Simulering av kostnader for boligutvikling i Ski sentrum

7 Oversikt over tomten

8 Kostnadssimulering av boligutbygging O-scenarie: 6 blokker på 6 etasjer 1. scenarie: oppjustert standard utomhus 2. scenarie: øker 3 blokker i høyden 3. scenarie: barnehage i 1. et i en av blokkene 4. scenarie: næringslokaler i 1. et i en av blokkene 5. scenarie: justering av miks av leiligheter

9 Noen resultater 0-cenarietFlere etasjer Barne- hage Endret miks Byggekostnad (MNOK) 523600522517 Samlet gulvareal BRA-S 18.00021.020017.60018.000 Kost pr. m229' 30'29' Ant. boenheter270315264248 Ant. beboere422493413424 % BYA18 % % TU108 %126 %108 %

10 1. scenarie: Høy standard utomhus Simulering: normal/høy standard for utomhusområdet: Tillegg fra normal til høy standard: 22 mill. Pr. m2: 1.200,- Pr. leilighet: 88.000,- (+mva+salgskost+fortjenste+finanskost)

11 2. scenarie: flere etasjer O-scenariet:270 leiligheter (6 blokker a 6 etasjer) 2-scenariet:315 leiligheter Økning i antall boliger: 16,6 % Tillegg for høy standard for grøntområde pr. bolig kan reduseres: 70.000,- (88.000,-) 10 7 7

12 Regulering av etasjehøyde 1 trappeløp inntil 8 et. 2 trappeløp for 9. et og høyere I praksis sprang fra 8 et. til 12 et. pga. kostnad med ekstra trappeløp Høringsforslaget reduserer etasjehøyden: 4 et. + 5 et. + 2 x 6 et.

13 4. scenarie: endret leilighetsmiks Andel i % maks. 35 % min. 30 % Størrelse35 – 50 m250 – 80 m2> 80 Mindre leiligheter enn 35 m2 er ikke tillatt NIBR 2012:31 "Det kan være et sammenfall mellom krav til leilighetsfordeling og lønnsomheten ved å bygge for mange målgrupper i sentrale prosjekter. For utbyggerne kan det tidvis være en tvangstrøye og de spør etter mer fleksibel praktisering." "Det er særlig mellomstore 3-4 roms leiligheter som ikke ligger spesielt gunstig til i bygget som kan være vanskelige å selge på forhåndssalg"

14 Høringsforslaget: Krav til lading av el-bil: Høringsforslaget: Lading av el-bil på 50 % av p-plasser Tilrettelegging for lading for alle p- plasser Kommuneplan § 13 om parkering: 2 p-plasser for leiligheter over 55 m2 1,5 p-plass for leiligheter under 55 m2 (innkl. gjesteparkering)

15 UtførelseVarmetaps- tall (W/K per m 2 ) Effektbehov oppvarming ved -5 o C (kW) Effektbehov oppvarming ved -20 o C (kW) 1970-19801,86,711,1 1990-20001,24,06,8 TEK100,82,74,7 Passivhus (NS 3700) 0,51,32,5 Større effektbehov til bilen enn boligen! Komfyr med induksjonstopp: 10 kW Tesla: enkeltlader 11 kW dobbeltlader: 22 kW

16 Fjernvarme Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger vil være miljømessig bedre.

17 KravGjeldene kravHøringsforslag februar 2015 TEK10 (Lavenerginivå)"TEK15" (Passivhusnivå) Energieffektivitet Alt. A: EnergitiltakEnergitiltak med omfordeling Alt. B: Rammekrav (kWh/m 2 oppv. BRA) Netto energibehov, normert klima (≈ Oslo-klima) MinstekravUtvalgte energitiltak Energiforsyning 40 % og 60 % av varmebehov basert på alternativ til direktevirkende el og fossile brensel Småhus: Skorstein Øvrige bygg: energifleksible varmeanlegg i bygg over 1 000 m 2 oppv. BRA Høringsforslag – nye energikrav i TEK10

18 SKI er kommunen som vil vokse! Kommuneplan for 2011 – 2022: - 25 % vekst fra 2009 til 2022 -2 nye barnehager i sentrum -Barneskolen sprengt i 2018-2020 -Ungdomsskole sprengt i 2017 -Økte behov innen pleie og omsorg -Etterslep bygningsmessig vedlikehold

19 § 4 Rekkefølgebestemmelser:.. utbygging kan ikke finne sted før … barnehage og skoler er etablert.

20 Oppsummeringsmøte med Ski kommune 6.2.2015 Konklusjon: Ski kommune er svært interessert i "nøytral modell" som simulerer kostnader. Dette vil kunne være et egnet dialogverktøy. La oss se nærmere på dette!

21 Hva med sone 2? 2 2

22 Blir summen av gode intensjoner for mye? Ja til vekst og urban utvikling, men ikke over 6 etasjer? Variasjon og bredde i boligtyper - vanskelig å regulere! Tilrettelegging for barnefamilier - hva er kjøpekraften? Bil og parkering: ned med parkering opp med bildeling! Energivennlighet – reduser transportbehovet Gitt en bytanke, er det smart å måtte løse uteoppholdsarealene på hver tomt? Gode felleskapsarealer – hva er fellesregningen og modell for kostnadsdeling mellom de ulike utviklingsprosjektene Lag felles sentrumsplan for teknisk infrastruktur og modell for kostnadsdeling Materialbruk i bygninger – unngå detaljering om dette

23 Boliger for folk flest


Laste ned ppt "Ski – et attraktivt knutepunkt Forutsetninger for boligbygging Morten Meyer, Kvalitetssjef Ski, 24. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google