Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ILPs arbeid for å styrke forskerutdanningen Innlegg på møte i NMBUs forskningsavdeling, 10. januar 2015 Petter Næss, professor i planlegging i byregioner,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ILPs arbeid for å styrke forskerutdanningen Innlegg på møte i NMBUs forskningsavdeling, 10. januar 2015 Petter Næss, professor i planlegging i byregioner,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ILPs arbeid for å styrke forskerutdanningen Innlegg på møte i NMBUs forskningsavdeling, 10. januar 2015 Petter Næss, professor i planlegging i byregioner, Institutt for landskapsplanlegging,

2 Ph.d.-studenter ved ILP: Totalt ca. 25 ph.d.-studenter Opptak 4-5 nye per år de siste årene – trolig 6- 7 i år Instituttet har 4 ulike fagområder med litt forskjellig tradisjon for forskning, publisering og rekruttering av PhD-studenter: By- og regionplanlegging Landskapsarkitektur Eiendomsfag og jus Folkehelsevitenskap

3 Tiltak for å styrke PhD-utdanningen (1) Forskerskole etablert ved instituttet i 2010. Første faglige leder: Inger-Lise Saglie. Fra 2014 Petter Næss. Administrativt ansvarlig: Sheena Gilchrist Lisland Felles opptak med start i september gir kull av PhD- studenter med felles oppstartutfordringer «Framing the PhD». Obligatorisk kurs den første høsten PhD-studentene er ved instituttet Felles PhD-lunsjer 3 mandager per semester organisert av forskerskolen med faglig program over halvannen til to timer Dessuten felles luncher øvrige mandager, arrangert av PhD- studentene selv Årlig samtale mellom forskerskolens leder eller seksjonsleder og (nesten) alle PhD-studentene

4 Tiltak for å styrke PhD-utdanningen (2) Utvikling av nye PhD-kurs i regi av ILPs forskerskole: Framing the PhD Theory of science in spatial planning, landscape architecture and land management Academic Writing (nå 2 – eller flere – ganger i året) Samarbeid med de andre PhD-programmene i fakultetet om etablering av nye PhD-kurs på tvers av institutter: Critical Realism, Environmentalism, Interdisciplinarity and the Critique of Economics Applied Statistics Nordisk samarbeid om PhD-utdanning (hittil mest innenfor by- og regionplanlegging, etter hvert også land management) Samordning/arbeidsdeling mht. kurstilbud Annonsering av kurs i alle de nordiske landene Lærerutveksling på tvers av universitetene fra deltakerlandene Erfaringsutveksling og diskusjon om kvalitetskrav til avhandlinger, veiledningspraksis mv.

5 Tiltak for å styrke PhD-utdanningen (3) Alle PhD-studentene hører til i en forskningsgruppe og har dermed regelmessig kontakt med flere aktive forskere enn bare veilederne Forskningsgruppene har faglige seminarer med presentasjoner fra inviterte innledere, gruppenes seniorforskere og PhD-studenter (f. eks. har forskningsgruppen for bærekraftig byutviking 2-3 heldagsseminarer per semester) PhD-programråd for ILP med representasjon fra alle instituttets fagområder Utarbeidet veiledningnotat om hva «kappen» bør inneholde i artikkelbasert avhandling Utarbeidet retningslinjer for vurdering av avhandlinger ved ILP Stor vekt på start-, midtveis- og sluttseminarene. Trekker inn opponenter utenfra Fokus på veiledningspraksis. Tema for egen PhD-lunch

6 PhD-programorganisering i SAMVIT- fakultetet Forskningsdirektøren anmodet våren 2015 de ansvarlige for PhD-programmene ved hvert av fakultetets tre institutter utarbeide grunnlaget for PhD-programorganisering. Disse innspillene er senere behandlet i Fakultetsstyret i september og deretter Universitetsstyret PHD-programmene skal oppfylle NOKUT-kravene I prinsippet kunne flere ulike løsninger tenkes: Ett felles PhD-program (og en felles forskerskole) for hele SAMVIT- fakultetet Separate PhD-program (og separate forskerskoler) for hvert av instituttene, der de små fagområdene (folkehelse og filosofi) inngår i PhD-program på instituttnivå Separate instituttvise PhD-program, men der Folkehelse og Filosofi skilles ut som egne program, eventuelt i samarbeid med miljøer utenfor SAMVIT-fakultetet

7 PhD-programrådet for ILP mener: Løsningen med ett felles PhD-program og felles forskerskole på fakultetsnivå ville gi gi større avstand fra PhD-studentene til disse organene. Et slikt felles program ville også bli svært heterogent, der særlig økonommiljøet på HH skiller seg ut. Folkehelse og filosofi er for små ift NOKUT-kravene til å bli egne program. Programrådet foretrekker eget PhD-program og egen forskerskole for ILP, der Landskapsarkitektur, Byreg, Eiendom og Folkehelse utgjør egne studieretninger som angis på vitnemålet Programmet burde imidlertid endre navn fra «Landskapsplanlegging» slik at ingen av studieretningene føler seg marginalisert. Følgende nye navn ble anbefalt: «Samfunnsutvikling og planlegging» (Society, Development and Planning)

8 Ny programbeskrivelse utarbeidet og vedtatt i ILPs organer høsten 2014

9 … så heretter vil PhD-studentene ved ILP uten tvil bli lykkelige, effektive og skrive banebrytende avhandlinger!


Laste ned ppt "ILPs arbeid for å styrke forskerutdanningen Innlegg på møte i NMBUs forskningsavdeling, 10. januar 2015 Petter Næss, professor i planlegging i byregioner,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google