Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSKE HUSØKONOMERS FORBUND. . Forslaget fra styret i NHF var  Det nedsettes et arbeidsutvalg. AU, på 3 personer som utreder organisasjonens fremtid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSKE HUSØKONOMERS FORBUND. . Forslaget fra styret i NHF var  Det nedsettes et arbeidsutvalg. AU, på 3 personer som utreder organisasjonens fremtid."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSKE HUSØKONOMERS FORBUND

2 . Forslaget fra styret i NHF var  Det nedsettes et arbeidsutvalg. AU, på 3 personer som utreder organisasjonens fremtid  AU ledes av styremedlem Beate S. Knutsen, samt 2 fra lokallagene.  Arbeidet sendes til høring i alle lokallag før neste Landsmøte i 2007, hvor saken i sin helhet legges frem med endelig forslag.  Medlemmene kan sende inn direkte forslag og kommentarer til AU eller forbundsstyret.

3 Arbeidsutvalget.  Utvalget har bestått av:  Lisbeth Aasland fra OAØ  Marianne Ullaland Knapstad fraHSF  Jorunn Henriksen fra BVT  Beate Sunde Knutsen fra HO  Foreløpig er det ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene

4 Mandatet for arbeidsutvalget  Kartlegging av andre lignende organisasjoner/foreninger innen Forvaltning/Drift/vedlikehold/Service.  Likheter og ulikheter mellom NHF og disse andre.

5 Hotell  Næringen samarbeider i kjeder.  Husøkonomene samarbeider med hverandre innen kjeden.  Det virker ikke som det er interesse fra kjedenes side med et nærmere samarbeid med NHF.  NHF har få medlemmer fra hotell

6 Restaurant  Vi kjenner ikke til at restaurantbransjen har husøkonomer ansatt  Ser vi på skandalene innen renhold på restaurantkjøkken, ser det ut til at de ikke har fokus på renhold

7 Fobe - Forening for offentlig bygg og eiendom  Fobe er en undergruppe av Norsk Kommunalteknisk forening.  De arrangerer kurs og seminarer flere ganger i året.  Fobe og NHF kan ha god nytte av et tettere samarbeid. NHF kan legge ut kurstilbud fra Fobe på sine nettsider.  Flere av medlemmene i NHF er også medlem i Fobegrupper.

8 Forum for Sykehusrenhold  Forum for sykehusrenhold har eget styre som bl.a. arrangerer seminarer for husøkonomer og renholdsledere innen helsesektoren.  Forumet og NHF kan ha god nytte av et tettere samarbeid, med f.eks å informere på hverandres nettsider.  Flere av lederne som møter på seminarene til Forum for Sykhusrenhold er medlem av NHF.

9 Norsk Renholdstekniske Forening. NRTF  Vi samarbeider allerede med NRTF.  Vi har tidligere hatt forhandlinger med NRTF om sammenslåing.  Flere av medlemmene i NRTF er også medlem i NHF.  Fordelen med å slå oss sammen med NRTF er at vi blir en større, slagkraftig forening  Medlemmene slipper medlemskap i 2 foreninger som arbeider med mye av det samme.

10 NRTF  Sammenslåing vil gi større faglig bredde og tyngde, vi blir mer synlig og det vil bli letter å markere seg i debatter og samfunnsarrangement.  Det er positivt å ha en forening å forholde seg til.  Ulempen er at tittelen husøkonom sannsynligvis vil bli borte fra forbundstittelen. På en annen side er yrket vårt i endring, og kanskje det er på tide å gjøre forandringer.

11 Fagrådet  Fagrådet er en felles bransjemøteplass hvor NHF er medlem sammen med NRTF, Rele og SBL.

12 NHF stå alene  For NHF å stå alene og fortsette som nå, gjør at vi forblir en liten forening uten slagkraft  Situasjonen i dag er at kommunikasjonen mellom lokallag og forbundsstyret er for sjelden, noe som skaper frustrasjon  For å overleve må vi søke samarbeidspartnere som vi har foreslått, og starte forhandlinger med NRTF om et tettere samarbeid, eller slå oss sammen.

13 Nedleggelse av NHF  Vi foreslår at vi ikke legger ned NHF


Laste ned ppt "NORSKE HUSØKONOMERS FORBUND. . Forslaget fra styret i NHF var  Det nedsettes et arbeidsutvalg. AU, på 3 personer som utreder organisasjonens fremtid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google