Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDSORGANISASJONEN I NORGE"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LANDSORGANISASJONEN I NORGE
HOVEDMÅL: - LO-debatt – på LOs premisser - LO-medlemmer – skal bli hørt – sett og lyttet til. Partiene skal konfronteres - Offensiv og synlig i opinionen - Sette den faglige og politiske dagsorden. Også i Stortingsvalget - Sterk koordinering – vise slagkraft - Styrke fagbevegelsens posisjon - Medlemmenes politiske hovedsaker og krav må fanges opp av våre politiske venner - Medlemmene skal gi tilbakemelding - Bidra til å styrke LOs opinionskamp på alle nivåer - Legge premisser både for LO-kongressen i 2005 og den faglig/politiske valgkampen - Sikre et stortingsflertall som jobber med oss – og ikke mot oss

3 LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Du bestemmer – LO på din side - LO debatt- og kampanje foran LO-kongressen i 2005 og Stortingsvalget høsten Start – oktober LO-medlemmene skal aktiviseres på arbeidsplassene - Medlemmene skal gi svar om hvilke faglige og politiske hovedsaker som skal kjøres i front. Forankres på LO-kongressen i Partiene skal deretter konfronteres - Alle LOs medlemmer skal få debattopplegget - Alle LO-forbundene deltar - Satsing på tiltak som aktiviserer hele organisasjonen - Egen prosjektgruppe og styringsgruppe leder arbeidet - Sterk forankring i LO Sekretariatet

4 LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Informasjons- og organisasjonstiltak 1. Aktiv bruk av fagbladene 2. Eget nettsted skal etableres 3. Bruk av fagbevegelsens egne redaksjonelle og informasjonsmiljøer for å synliggjøre debatten 4. Aktiv mediestrategi. Sentrale og lokale medier må brukes aktivt 5. Utarbeidelse av kampanjemateriell og andre infotiltak for å markedsføre kampanjen 6. Kulturaktiviteter skal gjennomføres. AOF og berørte forbund får ansvar for innspill og oppfølging 7. Informasjonstelefon under hele kampanjen for direkte kontakt med medlemmene. Gi service 8. LO og forbundenes organisasjonsledd skal aktiviseres for å dra i gang debatten på arbeidsplassen. Sterk koordinering vil bli sikret 9. Særskilt referansegruppe er etablert i forbundene med ansvar for forbundsaktiviteter

5 ”LO-kongressen virker nok litt fjernt for oss ute i ”pereferien”
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” ”LO-kongressen virker nok litt fjernt for oss ute i ”pereferien” - Det burde vært lettere for menig grasrot å nå fram med forslag. Få uttale oss i store, og grunnleggende saker for arbeidsfolk. Foto: Sissel Brunstad LO-Aktuelt Eva Karin Fossheim, resepsjonist, medlem i Hotell- og Restaurant

6 Hvilke aviser leste eller tittet du i igår?
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen Hvilke aviser leste eller tittet du i igår? ”Du bestemmer – LO på din side” Medievaneundersøkelsen Utført for LO av Opinion 20. Juni 2003

7 ”Du bestemmer – LO på din side”
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen Hvilke av følgende kanaler er den viktigste kilden til informasjon om fagbevegelsen? ”Du bestemmer – LO på din side” Medievaneundersøkelsen Utført for LO av Opinion 20. Juni 2003

8 ”Du bestemmer – LO på din side”
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Integrering: Andre kanaler Andre kanaler Internett

9 ”Du bestemmer – LO på din side”
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Logistikk Internett

10 ”Du bestemmer – LO på din side”
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Internettsatsingen i kongresskampanjen skal: Være et sted hvor enkeltmedlemmer og tillitsvalgte kan sende inn svarene. - samme skjema som trykt versjon. Skal generere en sluttrapport umiddelbart etter kampanjeslutt. Bidra til å holde kongressdebatten “levende” - Debattere med hverandre - Rapportering underveis

11 Inneholder alle innlegg - usensurert
Landsorganisasjonen i Norge Informasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Internett Inneholder alle innlegg hvor medlemmet har svart at man godtar at innlegget blir publ. på Internett – minus innlegg som bryter mot norsk lov eller god nettetikett. Rådata: Inneholder alle innlegg - usensurert Utgangspunktet for rapportering til forbundene Utgangspunktet for sluttrappporten til kongressen


Laste ned ppt "LANDSORGANISASJONEN I NORGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google