Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDSORGANISASJONEN I NORGE HOVEDMÅL: - LO-debatt – på LOs premisser - LO-medlemmer – skal bli hørt – sett og lyttet til. Partiene skal konfronteres -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDSORGANISASJONEN I NORGE HOVEDMÅL: - LO-debatt – på LOs premisser - LO-medlemmer – skal bli hørt – sett og lyttet til. Partiene skal konfronteres -"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 LANDSORGANISASJONEN I NORGE HOVEDMÅL: - LO-debatt – på LOs premisser - LO-medlemmer – skal bli hørt – sett og lyttet til. Partiene skal konfronteres - Offensiv og synlig i opinionen - Sette den faglige og politiske dagsorden. Også i Stortingsvalget - Sterk koordinering – vise slagkraft - Styrke fagbevegelsens posisjon - Medlemmenes politiske hovedsaker og krav må fanges opp av våre politiske venner - Medlemmene skal gi tilbakemelding - Bidra til å styrke LOs opinionskamp på alle nivåer - Legge premisser både for LO-kongressen i 2005 og den faglig/politiske valgkampen - Sikre et stortingsflertall som jobber med oss – og ikke mot oss

3 LANDSORGANISASJONEN I NORGE Du bestemmer – LO på din side - LO debatt- og kampanje foran LO-kongressen i 2005 og Stortingsvalget høsten 2005. Start – oktober 2004 - LO-medlemmene skal aktiviseres på arbeidsplassene - Medlemmene skal gi svar om hvilke faglige og politiske hovedsaker som skal kjøres i front. Forankres på LO-kongressen i 2005. - Partiene skal deretter konfronteres - Alle LOs 850 000 medlemmer skal få debattopplegget - Alle LO-forbundene deltar - Satsing på tiltak som aktiviserer hele organisasjonen - Egen prosjektgruppe og styringsgruppe leder arbeidet - Sterk forankring i LO Sekretariatet

4 LANDSORGANISASJONEN I NORGE Informasjons- og organisasjonstiltak 1. Aktiv bruk av fagbladene 2. Eget nettsted skal etableres 3. Bruk av fagbevegelsens egne redaksjonelle og informasjonsmiljøer for å synliggjøre debatten 4. Aktiv mediestrategi. Sentrale og lokale medier må brukes aktivt 5. Utarbeidelse av kampanjemateriell og andre infotiltak for å markedsføre kampanjen 6. Kulturaktiviteter skal gjennomføres. AOF og berørte forbund får ansvar for innspill og oppfølging 7. Informasjonstelefon under hele kampanjen for direkte kontakt med medlemmene. Gi service 8. LO og forbundenes organisasjonsledd skal aktiviseres for å dra i gang debatten på arbeidsplassen. Sterk koordinering vil bli sikret 9. Særskilt referansegruppe er etablert i forbundene med ansvar for forbundsaktiviteter

5 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen Eva Karin Fossheim, resepsjonist, medlem i Hotell- og Restaurant Foto: Sissel Brunstad LO- Aktuelt ”LO-kongressen virker nok litt fjernt for oss ute i ”pereferien” - Det burde vært lettere for menig grasrot å nå fram med forslag. Få uttale oss i store, og grunnleggende saker for arbeidsfolk. ”Du bestemmer – LO på din side”

6 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen Medievaneundersøkelsen Utført for LO av Opinion 20. Juni 2003 Hvilke aviser leste eller tittet du i igår? ”Du bestemmer – LO på din side”

7 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen Medievaneundersøkelsen Utført for LO av Opinion 20. Juni 2003 Hvilke av følgende kanaler er den viktigste kilden til informasjon om fagbevegelsen? ”Du bestemmer – LO på din side”

8 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Integrering: Andre kanaler Internett Andre kanaler

9 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Internett Logistikk

10 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Internettsatsingen i kongresskampanjen skal: 1.Være et sted hvor enkeltmedlemmer og tillitsvalgte kan sende inn svarene. - samme skjema som trykt versjon. Skal generere en sluttrapport umiddelbart etter kampanjeslutt. 2.Bidra til å holde kongressdebatten “levende” - Debattere med hverandre - Rapportering underveis

11 Landsorganisasjonen i NorgeInformasjons- og Rådgivningsavdelingen ”Du bestemmer – LO på din side” Internett Rådata: Inneholder alle innlegg - usensurert Inneholder alle innlegg hvor medlemmet har svart at man godtar at innlegget blir publ. på Internett – minus innlegg som bryter mot norsk lov eller god nettetikett. Utgangspunktet for rapportering til forbundene Utgangspunktet for sluttrappporten til kongressen


Laste ned ppt "LANDSORGANISASJONEN I NORGE HOVEDMÅL: - LO-debatt – på LOs premisser - LO-medlemmer – skal bli hørt – sett og lyttet til. Partiene skal konfronteres -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google