Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metadata - Statens kartverk Metadata i SOSI Fra 1990 fram til i dag Seminar - NTS 2001-02-01.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metadata - Statens kartverk Metadata i SOSI Fra 1990 fram til i dag Seminar - NTS 2001-02-01."— Utskrift av presentasjonen:

1 Metadata - Statens kartverk Metadata i SOSI Fra 1990 fram til i dag Seminar - NTS 2001-02-01

2 Metadata - definisjoner Metadata: data about the content, quality, condition, and other characteristics of data. (ISO 15046-15 CD) Metadata: Informasjon om data, f.eks. informasjon som beskriver innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent osv. for en database. (Geodatastandarden (nasjonal) - under arbeid)

3 Metadata - 1990 SOSI versjon 1.4 Dataset (SOSI-fil) Objekt 1 Objekt 2Objekt n Metadata Dataset 1.TRANSPAR..KOORDSYS (datum og projeksjon)..ORIGO-NØ (origo for datasettet)..ENHET (enhet for koordinatene).OMRÅDE (område)..MIN-NØ (nedre venstre hjørne for omskrevet boks)..MAX-NØ (nedre venstre hjørne for omskrevet boks).SOSI-VERSJON.SOSI-NIVÅ (kompleksitetsnivå).KARTID (identifikasjon på datasettet).DATO (dato for når datasettet er produsert).KVALITET (målemetode og nøyaktighet).PRODUSENT.EIER.TEGNSETT

4 Metadata - SOSI ver. 2.0 (1992) Dataset (SOSI-fil) Objekt 1 Objekt 2Objekt n Metadata Dataset 1.TRANSPAR..KOORDSYS..ORIGO-NØ..ENHET.OMRÅDE..MIN-NØ..MAX-NØ.SOSI-VERSJON.SOSI-NIVÅ.KARTID.DATO.KVALITET.PRODUSENT.EIER.TEGNSETT.INNHOLD..FKB-DATA...FKB-NAVN (Kapittelnavn)...FKB-STD (bokstav for FKB-standard (A,B,C,D))...FKB-OPSJ (hvis opsjoner er med, er verdien O)

5 Metadata (Fra 1992) Metadata kan finnes i to ulike former: Inkludert i datasettet som skal beskrives. Isolert fra dataene som skal beskrives (i egen SOSI-fil). Statens Kartverks GEOREF-data er eksempel på dette SOSI- standarden Kartverks- spesifikasjon

6 Metadata - 1994 SOSI versjon 2.1 Dataset (SOSI-fil) Objekt 1 Objekt 2Objekt n Metadata Dataset 1.TRANSPAR..KOORDSYS …SYSKODE (Kode for koordinatsystem) …DATUM (Datum som text) …PROJEKSJON (Koordinatsystem som tekst)..ORIGO-NØ..ENHET …ENHET-H (Enhet for høyde dersom ulik grunnris) …ENHET-D (Enhet for dybde dersom ulik grunnris).OMRÅDE..MIN-NØ..MAX-NØ.SOSI-VERSJON.SOSI-NIVÅ.KARTID.DATO.KVALITET (målemetode og nøyaktighet).PRODUSENT.EIER.TEGNSETT.INNHOLD..FKB-DATA (FKB-NAVN, FKB-STD, FKB-OPSJ)

7 Metadata SOSI ver. 2.2 (1995) Dataset (SOSI-fil) Objekt 1 Objekt 2Objekt n Metadata Dataset 1.TRANSPAR..KOORDSYS …SYSKODE (Kode for koordinatsystem) …DATUM (Datum som text) …PROJEKSJON (Koordinatsystem som tekst)..ORIGO-NØ..ENHET …ENHET-H (Enhet for høyde dersom ulik grunnris) …ENHET-D (Enhet for dybde dersom ulik grunnris)..VERT-DATUM...HØYDE-REF T5 (Utgangspunkt for høydene)...DYBDE-REF T5 (Utgangspunkt for dybdene)...FRISEIL-REF T5 (Høydereferense for friseiling)...HØYDETYPE T1 (Otrometrisk,Normal,Dynamisk).TRANSPAR (Transformasjonsparametere).OMRÅDE /..MIN-NØ/..MAX-NØ).SOSI-VERSJON / SOSI-NIVÅ.KARTID /.DATO.KVALITET..MÅLEMETODE /..NØYAKTIGHET/..SYNBARHET/..H-MÅLEMETODE...H-NØYAKTIGHET/..MAX-AVVIK.PRODUSENT /.EIER /.TEGNESETT.INNHOLD.FKB-DATA...BEGRENSNINGER...MAX_ELEMENT_PKT Max antall punkter i grafisk element...MAX_OBJEKT_PKT Max antall punkter i grafisk objekt...MAX_REF_OBJEKT Antall referenser (i flate/trase)

8 Metadata SOSI ver. 2.21 (1995) Dataset (SOSI-fil) Objekt 1 Objekt 2Objekt n Metadata Dataset 1.TRANSPAR..KOORDSYS …SYSKODE /…DATUM /…PROJEKSJON.TRANSPAR..ORIGO-NØ..ENHET …ENHET-H /…ENHET-D..VERT-DATUM...HØYDE-REF /...DYBDE-REF /...FRISEIL-REF /...HØYDETYPE.OMRÅDE /..MIN-NØ/..MAX-NØ).SOSI-VERSJON / SOSI-NIVÅ.KARTID /.DATO.KVALITET..MÅLEMETODE /..NØYAKTIGHET/..SYNBARHET/..H-MÅLEMETODE...H-NØYAKTIGHET/..MAX-AVVIK.PRODUSENT /.EIER /.TEGNESETT.INNHOLD.FKB-DATA (FKB-NAVN, FKB-STD, FKB-OPSJ, FKB-VERSJON)..BEGRENSNINGER...MAX_ELEMENT_PKT...MAX_OBJEKT_PKT...MAX_REF_OBJEKT

9 Dataset Objekt 2-1 Objekt 2-2Objekt 2-n Metadata Subset 2 Objekt 1-1 Objekt 1-2Objekt -1-n Metadata Subset 1 Metadata SOSI ver. 3.0 (1997) Første versjon som implementerer metadata på dataset og subdataset nivå.

10 Dataset Objekt 2-1 Objekt 2-2Objekt 2-n Metadata Subset 2 Objekt 1-1 Objekt 1-2Objekt -1-n Metadata Subset 1 Metadata SOSI ver. 3.0 (1997) Alle metadata i versjon 2.1.GEOSYS..GEO-DATUM..GEO-PROJ..GEO-SONE..GEOKOORD.VERT-INT..H-REF-INT H2..D-REF-INT H2.VERT-DELTA *...V-DELTA-MIN H2...V-DELTA-MAX H2.DATASET_IDENT..DATASET_NAVN..DATASET_ID.DATASET_OVERSIKT..SAMMENDRAG..FORMÅL..BRUK..INKL_DATASET..SUPPL_DATASET..AVLEDET_DATASET..PROD_DATO..OPPDATERT..TILLATELSES_NR..TILLATELSES_INNEH..METADATAKILDE...METADATA_DATO...METADATA_REF..OVERORD_KVALITET...PROSESS_HISTORIE...SAML_TEMA_NØY...SAML_FULLST...SAML_LOG_KONS...ELDSTE_DATASET...YNGSTE_DATASET..ADM_OPPL...ORG_NAVN...ORG_KORTNAVN...ORG_ADR...KONTAKTPERSON...KONTAKTROLLE...KONTAKTADRESSE...UNDERLEVERANDØR...RESTRIKSJONER...OPPHAVSRETT...PRISPOLITIKK...UTTAKSDATO ISO Påbygning

11 Utvikling av metadata

12 Andre GI-bransjestandarder som omhandler metadata Kart og kartdata Kapittel 4.15 Metadata (Foreløpig tomt) Kontroll av Geodata 8.2 Rapportering i metadata 8.2.1 Kvalitetsrapportering i GEOREF 8.2.2 Kvalitetsrapport som del av HODE-informasjon i SOSI-fila 8.2.3 Internasjonal standardisering Geodatastandarden 4. Kvalitet + mange andre.

13 Kontroll av Geodata - Metadata 8.2.1 Kvalitetsrapportering i GEOREF GEOREF er Statens kartverks referanseregister for geodata. GEOREF inneholder oversikt over status for kart, geodata, geodataprosjekter og rettigheter til data. GEOREF inneholder referansedata for primærdatasett og kartleggingsprosjekter. Et utvalg av GEOREF-data eksporteres til Statens kartverks "Geodatakatalog" på Internett. GEOREF inneholder i dag ingen informasjon om utførte kontroller. Opplysning om utførte kontroller og referanse til kontrollrapport bør legges inn som merknad.

14 Kontroll av Geodata - Metadata 8.2.2 Kvalitetsrapport som del av HODE- informasjonen i SOSI-fila SOSI Del 1, kapittel 11, inneholder en beskrivelse av hvordan kvalitet kan rapporteres i henhold til SOSI-formatet og legges inn som en del av HODE-informasjonen i SOSI-fila. Kapitlet inneholder SOSI-definisjon av elementene i en kvalitetsrapport. Henvisning til kvalitetsrapport bør legges inn i HODE. Denne form for rapportering er foreløpig ikke tatt i bruk og bør testes ut før en eventuelt anbefaler denne formen for rapportering. Rapportene i denne standarden er forsøkt gitt en slik utforming at resultatene skal kunne konverteres til tabeller i henhold til SOSI-spesifikasjonen.

15 Kontroll av Geodata - Metadata 8.2.3 Internasjonal standardisering Pr. 01.07.00 foreligger utkast til ISO-standarden "Geographic Information – Metadata" (ISO/CD 19115.3). Datakvalitet er et av elementene som inngår i metadata. Utkastet til ISO-standard foreslår retningslinjer for hvordan metadata skal rapporteres. Disse retningslinjene er foreløpig ikke innarbeidet i "Kontroll av geodata".


Laste ned ppt "Metadata - Statens kartverk Metadata i SOSI Fra 1990 fram til i dag Seminar - NTS 2001-02-01."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google