Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

eSourcing Une Moslet Rådgiver elektroniske innkjøpsprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "eSourcing Une Moslet Rådgiver elektroniske innkjøpsprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 eSourcing Une Moslet Rådgiver elektroniske innkjøpsprosesser

2 Norske gründere på sitt beste…..

3 Litt om Mercell

4 www.mercell.no Mercell har tre forretningsområder: Anbudsvarsling
Offentlige anbud Private anbud Elektroniske anbudsprosesser Enklere overholde LOA Prosess-støtte og dokumentasjon av hele anskaffelsesprosessen Enklere tilbudsinnlevering for leverandørene Elektronisk kontraktadministrasjon

5 Bruk av elektronisk konkurransegjennomføring
Andel anbud elektronisk Antall e-tibudsinnleveringer

6 Hva gjorde man i gamledager?

7 Norsk lysningsblad i dag
Norsk lysingsblad er no ein rein elektronisk publikasjon. Dette har ført til nokre endringar: Kunngjeringar som gjeld konkurs- og gjeldsforhandlingar etter konkurslova, finn ein no hos Brønnøysundregistra. Gjeldsforhandlingar etter gjeldsordningslova blir framleis kunngjorde i Norsk lysingsblad. Offentlege stillingar blir kunngjorde på Nav.no. Offentlege anbod og innkjøp blir kunngjorde på Doffin.no. Det gjeld også nyheiter om offentlege innkjøp. Andre muligheter for publiseringer: Mercell, Visma Anbud, andre sourcingverktøy, prekvalifiseringsdatabaser (JQS Achilles osv)

8 En ting er sikkert:

9 Vi er påvirket av leverandørpreferanser

10 Hvordan er «reisevirksomhet» kategorisert i organisasjonen?

11 Konkurransegjennomføring
Konkurranse fører til to ting: Leverandørene kjemper om å vinne kontrakten gjennom: Lave priser og høy innovasjon/løsninger Leverandørene kjemper om å holde kontrakten gjennom: Høy service og prioritet

12 Det dynamiske markedet
Nye aktører Innovative løsninger Behovet endres Konkurs Nøkkelpersoner 2012 ? 2010 2011 Nyvinninger Endringer i produktspekter Endring hos oss selv Endring av krav til leverandøren

13 MSS - for innkjøper Elektroniske anbudskonkurranser
- Kunngjør anbudskonkurransene elektronisk Mottak av tilbud, kommunikasjon, evaluering og valg av leverandør Leverandør Av Sourcing- verktøy Kvalitetssikring Videreformidling Overvåkning Support MTS - for leverandører Anbudsovervåkning - Mottar anbud fra ønsket bransje på e - post - Gir tilbud elektronisk via Mercell - Elektronisk Signatur Kilder Doffin/Ted Media Partnere Nettsteder Internasjonale kilder

14 Leverandører Minikonkurranser
eSourcing Doffin Ted Predefinerte Leverandører Minikonkurranser Innkjøper Mercell Leverandør database Aktiv sourcing

15 Elektronisk konkurransegjennomføring
Kommunikasjon og loggføring Utarbeidelse av konkurranse-grunnlag Kunngjøring / Publisering Kommunikasjon Innlevering av tilbud* Forhandling Evaluering Tildeling Etablering av kontrakt / rammeavtale

16 Tilbakemeldinger fra markedet
Etterlyser standardiserte forespørsels og anbudsmodeller Vanskelig å prise anbud For dårlig beskrevet behov fra oppdragsgiver For stort prisfokus Grunnleggende behov skal tilfredsstilles Deretter kun priskriterium Vanskelig for leverandørene å synliggjøre merverdi Elektronisk konkurransegjennomføring – ikke alltid godt mottatt i markedet Bredere konkurranse Mindre grad av leverandørpreferanser Viktig med grunnleggende prinsipper

17 Grunnleggende prinsipper i innkjøp
Krav til konkurranse God forretningsskikk Likebehandling av leverandører Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forholdsmessighet Ikke-diskrimineringsprinsippet

18 Hvordan gjennomfører andre sine anbud?

19 Fremtiden eKGV eSorucing Minikonkurranser på parallelle rammeavtaler
Reverse Auctions eBid

20 Hva kan eKGV bistå med? Elektronisk konkurransegjennomføring
Full prosesstøtte for gjennomføring Evalueringsmoduler Prisskjemaer eSourcing Support for leverandørenes tilbudsinnlevering Full loggføring av prosessen Minikokurranser Forberedelse for RA Reverse Auctions Meget effektiv forhandlingsmetodikk Avtalehåndtering

21 Spørsmål? Takk for meg!..


Laste ned ppt "eSourcing Une Moslet Rådgiver elektroniske innkjøpsprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google