Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008
Trygve Sæle seksjonsleder Etat for byggesak og private planer © Bergen kommune

2 Prosess-kart byggesaker
© Bergen kommune

3 Prosess-kart byggesak
© Bergen kommune

4 Prosess-kart byggesaker
© Bergen kommune

5 Prosess-kart byggesaker
© Bergen kommune

6 Forhåndskonferanse. Avklare nærmere rammer og innhold
Det skal føres referat. Referatet skal bl.a dokumentere forutsetninger for videre grunnlag Forhåndskonferanse skal avholdes senest 2 uker etter at tiltakshaver har fremmet krav om forhåndskonferanse. © Bergen kommune

7 Ansvarlig søker oppgaver.
Søknaden skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de : ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen. © Bergen kommune

8 Ansvarlig søker oppgaver.
Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov skal oppfylles. Søknaden skal undertegnes både av tiltakshaver og ansvarlig søker. © Bergen kommune

9 Ansvarlig søker oppgaver.
Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden. © Bergen kommune

10 Ansvarlig søker oppgaver.
Ansvarlig søker skal godkjennes av kommunen i hver enkelt sak Foretaket må dokumentere tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor det enkelte oppdrag. Krever arbeidet særlig innsikt, skal det tas hensyn til dette ved avgjørelsen om godkjenning skal gis. © Bergen kommune

11 Oppsummering. Velger du som utbygger et foretak med
nødvendig kompetanse til å forestå deg gjennom byggeprosessen, vil prosessen gå raskere, da foretaket er kjent med de kommunale saksprosedyrene saken må behandles etter. © Bergen kommune

12 Hva vil etaten bistå med.
Saksbehandling har 1. prioritet. Samme saksbehandlere for hele saken. Løpende dialog med ansvarlig søkerer. Gi veiledning/informasjon om prosessen dersom prosjektet ikke følger oppsatt fremdrift ved etaten. © Bergen kommune


Laste ned ppt "Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google