Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008 Trygve Sæle seksjonsleder Etat for byggesak og private planer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008 Trygve Sæle seksjonsleder Etat for byggesak og private planer."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008 Trygve Sæle seksjonsleder Etat for byggesak og private planer

2 © Bergen kommune Prosess-kart byggesaker

3 © Bergen kommune Prosess-kart byggesak

4 © Bergen kommune Prosess-kart byggesaker

5 © Bergen kommune Prosess-kart byggesaker

6 © Bergen kommune Avklare nærmere rammer og innhold Det skal føres referat. Referatet skal bl.a dokumentere forutsetninger for videre grunnlag Forhåndskonferanse skal avholdes senest 2 uker etter at tiltakshaver har fremmet krav om forhåndskonferanse. Forhåndskonferanse.

7 © Bergen kommune Søknaden skal forestås av en ansvarlig søker som skal være et bindeledd mellom de : ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende, tiltakshaver og kommunen. Ansvarlig søker oppgaver.

8 © Bergen kommune Ansvarlig søker oppgaver. Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvorledes alle relevante krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov skal oppfylles. Søknaden skal undertegnes både av tiltakshaver og ansvarlig søker.

9 © Bergen kommune Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden. Ansvarlig søker oppgaver.

10 © Bergen kommune Ansvarlig søker skal godkjennes av kommunen i hver enkelt sak. Foretaket må dokumentere tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor det enkelte oppdrag. Krever arbeidet særlig innsikt, skal det tas hensyn til dette ved avgjørelsen om godkjenning skal gis. Ansvarlig søker oppgaver.

11 © Bergen kommune Oppsummering. Velger du som utbygger et foretak med nødvendig kompetanse til å forestå deg gjennom byggeprosessen, vil prosessen gå raskere, da foretaket er kjent med de kommunale saksprosedyrene saken må behandles etter.

12 © Bergen kommune Hva vil etaten bistå med. Saksbehandling har 1. prioritet. Samme saksbehandlere for hele saken. Løpende dialog med ansvarlig søkerer. Gi veiledning/informasjon om prosessen dersom prosjektet ikke følger oppsatt fremdrift ved etaten.


Laste ned ppt "© Bergen kommune Barnehageseminar i Bergen, 16. april 2008 Trygve Sæle seksjonsleder Etat for byggesak og private planer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google