Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk streik den 28.januar 2014. Forsvar arbeidsmiljøloven!!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk streik den 28.januar 2014. Forsvar arbeidsmiljøloven!!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk streik den 28.januar 2014. Forsvar arbeidsmiljøloven!!

2 SIDE 2 -Regjeringen har kommet med følgende forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: o Midlertidige stillinger blir vanligere. o Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling. o Større press på søndagsarbeid. o Kollektiv søkmålsrett forsvinner o Økte strafferammer Det vil i følgende gis en utdypende forklaring på disse endringsforslagene. Bakgrunnen for den politiske streiken.

3 Midlertidige ansettelser blir vanligere SIDE 3 -I arbeidsmiljøloven i dag fremgår det at arbeidstaker skal ansettes fast, det er også adgang til å ansette midlertidig, men under fastsatte vilkår jf. §14-9 i arbeidsmiljøloven. -Dette sikrer at hovedregelen er fast ansettelse i en bedrift, - og unntaket blir midlertidige ansatte. Faste ansettelser skaper trygghet og forutsigbarhet i arbeidslivet for oss alle. -Regjeringen har i sitt endringsforslag til dette punktet foreslått følgende: -Adgang til midlertidig ansettelse i 9 eller 12 måneder uten vilkår slik det er i dag.

4 Midlertidige ansettelser blir vanligere - konsekvenser -Konsekvenser ved dette forslaget er følgende: -Alle nyansettelser kan være midlertidige i 9/12 måneder. -Normen for faste ansettelser forsvinner, midlertidige ansettelser blir normalordningen. -Hver fjerde arbeidstaker i virksomheten kan bli en midlertidig ansatt da forslaget innebærer en økning med midlertidig ansatte på 15% - SIDE 4

5 Midlertidige ansatte blir mer vanligere - konsekvenser -Midlertidige ansettelser vil ikke gi den samme tryggheten omkring personlig økonomi og muligheten til å planlegge karriere og privatliv som faste ansettelser fører med seg f.eks låneopptak i bank. - Økt bruk av midlertidige ansettelser øker også bruken av innleid arbeidskraft. -Organisasjonsgraden går ned, - og tariffavtalene blir satt under press. -Forslaget er i prinsippet et frislepp av løsarbeid – mer makt til arbeidsgiver. SIDE 5

6 Midlertidige ansettelser blir mer vanlige Oppsumert: - Regjeringen vil fjerne normen for faste ansettelser, for at arbeidsgiver skal få økt fleksibilitet igjennom midlertidige ansettelser. Dette vil skape et løsarbeidersamfunn hvor din trygghet i arbeidslivet er satt i spill. SIDE 6

7 Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling -Regjeringen har foreslått at grensene for pålagt overtid skal øke fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned, selv når det ikke foreligger en lokal avtale. -De totale rammene for overtid per år endres ikke. Det medfører at du som arbeidstaker kan pålegges mer overtid i én periode, men mindre i en annen. -Du kan ikke selv bestemme når du skal jobbe mye overtid og når du skal jobbe lite. -Det gir liten frihet og fleksibilitet for deg som arbeidstaker. Samtidig utvides adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid. SIDE 7

8 Mer pålagt overtid – uten overtidsbetaling -Det gjør at det blir billigere for sjefen å pålegge deg overtid, og at du får mindre penger i lønningsposen. SIDE 8

9 Kollektiv søksmålsrett – forsvinner -I 2013 ved innføringen av Virkarbyrådirektivet så fikk fagforeningene en kollektiv søksmålsrett jf. arbeidsmiljøloven §17- 1 (5). -Denne kollektive søksmålsretten gir fagforeningene anledning til reise søksmål for å etterprøve lovligheten av innleie fra bemanningsforetak. -Den kollektive søksmålsretten var et viktig tiltak for å sikre at likebehandling av lønns, - og arbeidsvilkår for de innleide ble overholdt. SIDE 9

10 Kollektiv søksmålsrett – forsvinner. -Regjeringen har fremmet forslag om at denne lovbestemmelsen som bare har vært i virke i 1 år skal fjernes. -Dette medfører at dersom den enkelte innleide arbeidstaker er av den oppfatning at han ikke får de samme lønnsytelsene som hos innleiebedriften, så må den arbeidstakeren varsle søksmål selv. -I innleie bransjen så er det meget få som våger dette, så i praksis vil virksomhetene få en økt maktinnflytelse over de innleide arbeidstakerne. SIDE 10

11 Større press på søndagsarbeid. -I dag er det forbudt med søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig jf. arbeidsmiljøloven §10-10. -Regjeringen har foreslått å snu på formuleringen, slik at det skal være tillatt med søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig. -Det kan høres ut som en bitteliten endring, men det betyr at enhver tvil om lovligheten av søndagsarbeid vil gå i arbeidsgiverens favør. -Regjeringen har også foreslått at man skal kunne jobbe fem søn- og helligdager på rad. I dag er regelen to søndager, og at man må ha fri den tredje. SIDE 11

12 Større press på søndagsarbeid -Samlet betyr dette et økt press for å jobbe søndager. I yrker der søndagsarbeid ikke har vært vanlig kan de ansatte bli presset til å jobbe søndagene også. -I yrker der man allerede jobber søndager kan de ansatte bli presset til å jobbe flere søndager på rad. Det betyr mindre fritid på de dagene da de fleste andre har fri. SIDE 12

13 Oppsummert. -Det er disse endringene i arbeidsmiljøloven som YS, LO og Unio har gått imot, - og det er derfor vi nå gjennomfører en politisk streik! -Forslagene til regjeringen vil medføre at vi mister tryggheten i arbeidshverdagen, og dermed føre oss til et løsarbeidersamfunn hvor arbeidsgiver er i besittelse av all makt. Så oppfordingen er: FORSVAR ARBEIDSMIØJØLOVEN OG MELD DEG INN I EN FAGFORENING! SIDE 13


Laste ned ppt "Politisk streik den 28.januar 2014. Forsvar arbeidsmiljøloven!!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google