Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsdelen av Fellessatsing TRE Samarbeid og synergi  Norges forskningsråd  Innovasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsdelen av Fellessatsing TRE Samarbeid og synergi  Norges forskningsråd  Innovasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsdelen av Fellessatsing TRE Samarbeid og synergi  Norges forskningsråd  Innovasjon Norge

2 Nye forskningsprogrammer fra 2006  Fellessatsing TRE  AREAL-programmet  HAVBRUK  Matprogrammet

3 Forskningsrådets virksomhetsidé Vi skal øke verdien av samfunnets investeringer i forskning Hovedoppgaver  Gi råd om strategier  Finansiere  Skape møteplasser

4 Forskningsrådets nye strategi - større vekt på innovasjon En fokusert organisasjon Fem målsetninger Bedre kvalitet i forskningen Mer forskning for innovasjon Styrket dialog mellom forskning og samfunn Styrket internasjonalisering av norsk forskning Ta bedre vare på talentene Administrasjon VitenskapInnovasjon Store satsinger Adm.dir. Stab

5 Vitenskap Satsinger Innovasjon 4,6 mrd kroner - fagområder (2005) Fellesfunksjoner Disposisjonsfond

6 Stimulere til økt FoU i næringslivet Mål: en portefølje av virkemidler som…  er oversiktlig og attraktiv for næringslivet  treffer utfordringene – og derfor stimulerer næringslivet til å satse mer på FoU  bedre setter oss i stand til effektiv ressursbruk, både internt og eksternt

7 Hovedendring 1 Økt andel forskning med innovasjon og næringsutvikling som mål Hovedendring 2 Mer forskningsfinansiering fra næringslivet Brukerstyrt forskning Økt fokus på fond finansiert av Næringslivet Sammenfallende mål

8 Blågrønn sektor

9 Styringsgruppe – Forskningsdelen av Fellessatsing TRE  Daglig leder Aasmund Bunkholt (leder), TreFokus AS  Direktør Trude Andersen, Innovasjon Norge  Skogsjef Erling Bergsaker, NORSKOG  Adm. direktør Åge Holmestad, Moelven Limtre AS  Programdirektør Leena Paavilainen, Centre of Expertise for Wood Products  Daglig leder Birgit Rusten, Senter for bærekraftig arkitektur og stedsutvikling (NABU)  Salgs- og utviklingssjef Olav Sletbakk, Viken Skogeierforening Varamedlemmer:  Landbruksdirektør Åse Egeland, FMLA Telemark  Direktør Henry G. Nygård, Trelast- og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)

10 Fellessatsing TRE Næringsutvikling i skog og tre – overordnede mål  Økt bruk av trevirke  Vekst for næringene  Bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre 2006-2011

11 Fellessatsing TRE Offentlig forvaltning – AREAL Forskning som grunnlag for politikkutforming vil bli ivaretatt i, og koordinert med, AREAL-programmet. Dette inkluderer forskning knyttet til  konsekvenser av ulike forvaltningsstrategier innen skogbruket - interessekonfliktene knyttet til disse  skognæringenes regionale rolle, betydning og distriktsmessige utfordringer

12 Fellessatsing TRE Budsjett for 2006  20 mill kr Ledig til nye prosjekter 2006  6 mill kr

13 Fellessatsing TRE Målgrupper  Næringsliv  Myndigheter  FoU-miljøer innen skog- og trerelatert næringsvirksomhet

14 Fellessatsing TRE Målgrupper Næringslivet omfatter verdikjedene fra skog til marked:  skogeiere  virksomheter som anvender tre  samt næringsorganisasjoner

15 Fellessatsing TRE Faglige prioriteringer – tematiske satsingsområder  Økt markedskunnskap  Bedre trematerialer og -produkter  Bærekraftig skogproduksjon  Bedre lønnsomhet i verdikjedene

16 Fellessatsing TRE Budsjett for 2006  20 mill kr Ledig til nye prosjekter 2006  6 mill kr

17 Verdiskapende skogtakst: Laserskanner skogen fra fly Tradisjonell taksering av skog er kostbar, lite nøyaktig og gir ikke full utnyttelse av verdiene Skanning av skog fra fly gir flere verdifulle data om ressurser og miljø Norge er nå blant de ledende i verden på denne teknologien Prevista AS og Institutt for naturforvaltning, UMB Forskningsrådet: 3 mill kr

18 Ny limtre-teknologi: Slankere konstruksjoner i bjørk Norge har mye bjørk, men utnyttelsen er for dårlig Prosjektet har gitt nye metoder for liming og laminering, og utviklet et produkt med høy styrke som ivaretar bjørkevirkets utseende Forventet årlig økt omsetning i bedriften: 20-35 mill kr Moelven Limtre AS og Norsk Treteknisk Institutt Skogprogrammet: 0,6 mill kr over 3 år

19 Målrettet produksjon i skogen: Vil klone gran til møbelkvalitet Ny kloningsteknologi kan produsere grantrær med helt lik kvalitet Åpner for mer lønnsom produksjon rettet mot møbelindustrien og andre formål Prosjektet er et samarbeid med Canada og USA Oppland Skogselskap m fl BIOT2000: 3 mill kr over 4 år

20 Virkemidler i de nye programmene Forskningen skal først og fremst møte brukernes behov  Virkemidlene skal være attraktive og hensiktsmessige for næringslivet  Forskningsrådets finansiering skal stimulere til økt investering i FoU i verdikjedene

21 Virkemidler i de nye programmene For næringslivet  Brukerstyrt forskning  Kompetansebyggende prosjekter  SkatteFUNN Forvaltningens behov  Forskerprosjekter

22 Virkemidler for næringslivet Brukerstyrt forskning  Skal utløse FoU-aktivitet i næringslivet rettet mot innovasjon  Bedrifter/organisasjoner er søkere – alene eller i fellesskap  Egeninnsats – minst 50 % Forskningsrådsk: BIP (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt)

23 Virkemidler for næringslivet Kompetanseprosjekt med bruker- medvirkning  Skal styrke næringsrelevant kompetanse hos forskere og forskningsmiljøer  Forskningsmiljøene er søkere – i et reelt og forpliktende samarbeid med bedrifter  Egeninnsats fra bedriften – minst 20 % Forskningsrådsk: KMB

24 Forskningsmidler Utlysninger medio juni 2005 på internett  www.forskningsradet.no/utlysninger Søknadsfrister  Brukerstyrt forskning: 13. oktober  Kompetansebyggende: 1. september

25 www.forskningsradet.no / tre

26 Nyhetsbrev fra Fellessatsing TRE Bakgrunn og prioriteringer i den nye fellessatsingen fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge – nyttig lesning! Last ned: www.forskningsradet.no/tre

27 Konferanse: Tre i bygg  15. september  Radisson SAS Airport Hotell, Oslo Nye muligheter for bruk av tre gjennom resultater fra FoU-prosjekter: Konstruksjoner, kledninger og overflater, verktøy og hjelpemidler, kompetanse. Påmelding og program vil bli kunngjort senere på www.forskningsradet.no/tre Arr.: Norges forskningsråd/Utviklingsfondet for skogbruket, Skogtiltaksfondet, Innovasjon Norge, TreFokus

28 Skogen fulgte alltid med tiden, og i dens skattkammer hvilte folkets fremtid, trygg og rik, og intet fremskritt kunde være skogen foruten. Chr. Gierløff - Skogen og folket (1923)


Laste ned ppt "Forskningsdelen av Fellessatsing TRE Samarbeid og synergi  Norges forskningsråd  Innovasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google