Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner». 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner». 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner»

2 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK kvinner med? 17:50 – 18:10Krav til klubbene 18.10 – 18.20Søknadsprosess 18.20 – 18.30Evt. spørsmål

3 Bakgrunn for prosjektet Mange lovende talenter Stort sprang fra J16 kretslag og 2.div kvinner til Toppserien. Styrke flere kvinnemiljøer Flere gode utviklingsarenaer

4 «Prosjekt 1. divisjon vil være det viktigste vi gjør for de beste jentene i kretsen, med tanke på å drive god spillerutvikling.» Geir Frigård, Spiller- og trenerutvikler i AFK

5 Målsetning To første lag i 2.divisjon innen 2016 Et lag i 1.divisjon innen 2017

6 Prosjektleder Fokus på trenerutvikling, spillerutvikling, trenerforum og treningskultur. Kvaliteter: Faglig, pedagogisk, fokus/brenner for jentefotballen, lederkunnskaper

7 Tidsramme 01.01.2015 – 31.12.2017 Evalueres desember hvert år. Prosjektleder ansettes for et år, med mulighet for forlengelse.

8 Prosjektleder Jobbe tett inn mot trenerne i klubb, og være en type trenerutvikler for disse. Bidra regelmessig på feltet for å heve kompetanse og kvalitet. Kvalitetssikre treningshverdag og jobbe aktivt for å skape en sterk treningskultur – mengde og kvalitet i hverdagen. Være gode på det som ikke koster penger. Organisere trenerforum i klubbene med samarbeidsklubber for å heve kompetanse på trenersiden. Spillernes hverdag – felles treninger, treningsleir, spille med gutta, hospitere med LSK Kvinner, og ha hospitanter fra naboklubber etc. Tett kontakt med kretslagene i AFK, oppdatert på det som kommer der av spillere. Arrangere proffuke med de beste spillerne fra klubbene i prosjektet samt LSK Kvinner. Jobbe tett med spillerutvikler i krets, og sammen være tett på det som skjer i klubbene i prosjektet. Keepersamlinger/oppfølging Ressursgruppe med trenere som skal bistå inn i prosjektet og delta inn mot klubbene

9 Klubbutvikling Kvalitetsklubb - egen veileder / temasamlinger Temamøter – styret/ressurspersoner/sportslig Invitasjoner – møteplasser kretser/NFF

10 Trenere deltar ut i klubbene (1-2 ganger pr. måned) Felles treninger/hospitering (Hver måned, LSK-hallen eller ute i klubb) Felles treningssamlinger Trenerforum/utveksling/lederforum Spillere deltar ute i klubb, forteller hva som kreves Tiltak rundt hjemmekamper LSK kvinner «Spiss-prosjekt» eller «Keeper-prosjekt» Reise på felles cuper/turninger

11 Organisasjon: Styrevedtak - søknad Jentefotball – satsingsområde i klubben Kvalitetsklubb (nivå 1) - Kompetansekrav  trenere, ledere, sentrale roller Plan for rekruttering - Jentelag i alle klasser (hvis mulig) Trenerkompetanse på jentesiden / samme som for klubb Spiller- og trenerutvikler Budsjett /økonomi - 1.divisjon Struktur/organisasjon - 1.divisjon over tid – bygge fundament Anlegg

12 Sportslig: Skape en treningskultur – fokus på kvalitet, mengde, kosthold og restitusjon. Gode på det som ikke koster noe. Ha samarbeid med idrett på vgs. Bidra med kunnskap ut til andre jentemiljøer i form av trenerforum, treningssamlinger etc Åpen for samarbeid med andre klubber, toppklubb, krets Ha trenere regelmessig med som sone/krets trenere

13 Søknadsfrist 1.desember 2014 2-3 klubber plukkes ut. Antall kan endres etter første året på bakgrunn av evaluering Oppstart 1.januar 2015

14 Søknadsskjema


Laste ned ppt "Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner». 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google