Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner». 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner». 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner»

2 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK kvinner med? 17:50 – 18:10Krav til klubbene – 18.20Søknadsprosess – 18.30Evt. spørsmål

3 Bakgrunn for prosjektet Mange lovende talenter Stort sprang fra J16 kretslag og 2.div kvinner til Toppserien. Styrke flere kvinnemiljøer Flere gode utviklingsarenaer

4 «Prosjekt 1. divisjon vil være det viktigste vi gjør for de beste jentene i kretsen, med tanke på å drive god spillerutvikling.» Geir Frigård, Spiller- og trenerutvikler i AFK

5 Målsetning To første lag i 2.divisjon innen 2016 Et lag i 1.divisjon innen 2017

6 Prosjektleder Fokus på trenerutvikling, spillerutvikling, trenerforum og treningskultur. Kvaliteter: Faglig, pedagogisk, fokus/brenner for jentefotballen, lederkunnskaper

7 Tidsramme – Evalueres desember hvert år. Prosjektleder ansettes for et år, med mulighet for forlengelse.

8 Prosjektleder Jobbe tett inn mot trenerne i klubb, og være en type trenerutvikler for disse. Bidra regelmessig på feltet for å heve kompetanse og kvalitet. Kvalitetssikre treningshverdag og jobbe aktivt for å skape en sterk treningskultur – mengde og kvalitet i hverdagen. Være gode på det som ikke koster penger. Organisere trenerforum i klubbene med samarbeidsklubber for å heve kompetanse på trenersiden. Spillernes hverdag – felles treninger, treningsleir, spille med gutta, hospitere med LSK Kvinner, og ha hospitanter fra naboklubber etc. Tett kontakt med kretslagene i AFK, oppdatert på det som kommer der av spillere. Arrangere proffuke med de beste spillerne fra klubbene i prosjektet samt LSK Kvinner. Jobbe tett med spillerutvikler i krets, og sammen være tett på det som skjer i klubbene i prosjektet. Keepersamlinger/oppfølging Ressursgruppe med trenere som skal bistå inn i prosjektet og delta inn mot klubbene

9 Klubbutvikling Kvalitetsklubb - egen veileder / temasamlinger Temamøter – styret/ressurspersoner/sportslig Invitasjoner – møteplasser kretser/NFF

10 Trenere deltar ut i klubbene (1-2 ganger pr. måned) Felles treninger/hospitering (Hver måned, LSK-hallen eller ute i klubb) Felles treningssamlinger Trenerforum/utveksling/lederforum Spillere deltar ute i klubb, forteller hva som kreves Tiltak rundt hjemmekamper LSK kvinner «Spiss-prosjekt» eller «Keeper-prosjekt» Reise på felles cuper/turninger

11 Organisasjon: Styrevedtak - søknad Jentefotball – satsingsområde i klubben Kvalitetsklubb (nivå 1) - Kompetansekrav  trenere, ledere, sentrale roller Plan for rekruttering - Jentelag i alle klasser (hvis mulig) Trenerkompetanse på jentesiden / samme som for klubb Spiller- og trenerutvikler Budsjett /økonomi - 1.divisjon Struktur/organisasjon - 1.divisjon over tid – bygge fundament Anlegg

12 Sportslig: Skape en treningskultur – fokus på kvalitet, mengde, kosthold og restitusjon. Gode på det som ikke koster noe. Ha samarbeid med idrett på vgs. Bidra med kunnskap ut til andre jentemiljøer i form av trenerforum, treningssamlinger etc Åpen for samarbeid med andre klubber, toppklubb, krets Ha trenere regelmessig med som sone/krets trenere

13 Søknadsfrist 1.desember klubber plukkes ut. Antall kan endres etter første året på bakgrunn av evaluering Oppstart 1.januar 2015

14 Søknadsskjema


Laste ned ppt "Velkommen til infomøte «Prosjekt 1.div kvinner». 17:00 – 17:10 Orientering om prosjektet 17:10 – 17:30Hva bidrar AFK med? 17:30 – 17.50Hva bidrar LSK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google