Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elitelagene 2012.  E16 og E19  Utvikle fremtidige aldersbestemte landslagsspillere og Adecco/Tippeligaspillere til Mjøndalen Fotball. Dette er viktigere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elitelagene 2012.  E16 og E19  Utvikle fremtidige aldersbestemte landslagsspillere og Adecco/Tippeligaspillere til Mjøndalen Fotball. Dette er viktigere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elitelagene 2012

2  E16 og E19

3  Utvikle fremtidige aldersbestemte landslagsspillere og Adecco/Tippeligaspillere til Mjøndalen Fotball. Dette er viktigere enn det enkelte lags resultater.  Gi spillere i alderen 9-19 år som har forutsetning og et ønske om å bli toppspillere et tilrettelagt tilbud. Dette gjennom Elitelag i 16 og 19 års klassen og et elite treningstilbud (Elite U gruppa)  Ikke resultatfokusert, men utviklingsorientert. I alle sammenhenger!

4  ” Hovedmålet er å utvikle spillere som kan ta steget inn i A-laget så raskt som mulig”  Klubben skal alltid legge til rette for at de ytre forhold er på plass til å kunne utføre trenergjerningen optimalt, da ifht bane, utstyr, økonomi, og spillermateriell. Klubbens utviklingsansvarlig er også i samarbeid med treneren innstilt på å legge til rette for egenutvikling for hver enkelt trener i systemet. Både gjennom tilgang til klubbens toppfotballkompetanse, trenerkurs, referanser, og erfaring.  Trenere i MIF Elite skal være dedikerte sin oppgave. De skal se på sitt arbeidsområde som sin spesialitet, og ønske å utvikle seg selv innenfor faget. Trenerens viktigste oppgave er å hjelpe spillerne til fremgang gjennom strukturert arbeid, hvor tilbakemelding, god coaching, og entusiasme er nøkkelbegreper. Punktlighet, ydmykhet og genuin interesse er vesentlige forutsetninger for å lykkes.

5 ”Sportsplanen er vår daglige fasit”  Passion – Spillerne skal læres til å ha den interesse og vilje som skal til for å ta steget. Her tar vi ikke fanger, dette vet vi må på plass!  Holdninger – hvordan oppfører man seg i Mjøndalen. Ydmykhet for omgivelsene, respekt for medspillere, lærevillighet og selvtillit i eget sinn.  Pasningsferdighet – Spillerne skal beherske alle deler av pasningsspillet  Fart – tempo i kropp og hjerne  Forståelse – en god fotballforståelse. I alle faser av spillet, både lagtaktisk og individuelt. Mjøndalen ønsker spillere som kan behandle ballen. Individuelt og i laget.

6 15 -19 år FotballVirkemiddelFysikkKrav til trener  Pasning 1, touch, vending.  1vs 1, 2vs 2, 3 vs 3 offensivt/defensivt  Orientering, romforståelse og valg.  Rolletrening  Pasningsøvelser  Kortbane  Keepball på større områder  Individuell og relasjonell trening  Styrke  Spenst  Utholdenhet  Engasjert  Detaljorientert  Utviklingsorientert  God forberedt

7  To trenere per lag (hovedtrener og spillerutvikler\assistent)  Trenere følger ikke lagene, men ferdighetsnivået.  Trenere spesialiserer seg på ett alderstrinn både sportslig og sosialt  Trenere skal(helst) ikke være foreldrebasert  Personlig egnethet enda viktigere en formell utdannelse (utdannelse kan tas etter hvert). Entusiasme og engasjement er avgjørende faktorer  Trenerforum for elitelagenes trenere, torsdag hver uke hele året.  Gode resultater skal være en konsekvens av god spillerutvikling.

8 Elite 16 år: 4-5 ganger per uke Elite 19 år: 4-5 ganger per uke Gjelder i perioden: Januar-oktober. Ferie to uker i sommerhalvåret.

9  Spillere som ønsker å spille for MIF elite må selv ta kontakt med MIF, eller møte på de åpne treningene som arrangeres på slutten av året. MIF kontakter ingen spillere med invitasjon til å spille på elitelagene.  I forkant av åpen trening så skal ”spillerskjema” sendes inn til elitefotball@mif.no. Skjemaet ligger tilgjengelig på våre nettsider.elitefotball@mif.no  Nye spillere kan ikke møte på trening i regi MIF, uten at spillers klubb er informert. Økonomi  Eliteaktivitet i MIF er i stor grad selvfinansierende. Egenandel pr spiller er satt til 8500,- kroner pr sesong.  Fra 2012 innføres også søskenmoderasjon på 50%, og halv avgift på barn av lagleder.  Hver spiller må i tillegg betale medlemskap i klubben på årlig kr 300,-  Den totale summen egenandeler ( pluss noe tilskudd fra MIF Toppfotball)utgjør lagets budsjett. Dette brukes igjen til dekning av lønn til trenere, baneleie, utstyr, betaling av dommere, cuper etc

10  Lagene administreres av MIF Toppfotball.  MIF Toppfotball engasjerer faglig dyktig trenerteam.  MIF Toppfotball dekker utstyrspakke* til alle spillerne og lagene og trenerne og utgifter på spilleroverganger.  Klubben dekker førstegangsundersøkelse ved skade.  Vi har avtale om bruk av Spenst for skadede spillere.  Hvert lag må ha en egen lagleder. Denne funksjonen har kun oppgaver rettet inn mot organisering rundt kampene. * utstyrspakke inneholder drakt, treningsdress, bag,1 ett par strømper og en shorts.

11 MIF E19  Mandag 21.11 – kl 18.00-1930  Torsdag 24.11 – kl 19.00-20.30  Søndag 27.11 – kl 19.30-21.00  Mandag 28.11 – kl 18.00-19.30  Søndag 04.12 – kl 19.30-21.00  Tirsdag 06.12- kl 17.30-19.00 MIF E16  Tirsdag 22.11 – kl 19.00-20.30  Torsdag 24.11 – kl 17.30-19.00  Søndag 27.11 – kl 18.00-19.30  Tirsdag 29.11 – kl 19.00-20.30  Fredag 02.12 – kl 18.30-20.00  Søndag 04.12 – kl 18.00-19.30  Alle treninger foregår i Mjøndalshallen.  Etter siste trening så blir det fri fram til over nyttår. Oppstart 01.01.12

12 Utvikling RespektYdmykhetLærevillighet Lojalitet Passion\Indre drive Miljø

13


Laste ned ppt "Elitelagene 2012.  E16 og E19  Utvikle fremtidige aldersbestemte landslagsspillere og Adecco/Tippeligaspillere til Mjøndalen Fotball. Dette er viktigere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google