Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten Tromsø 2.desember 2014 seniorrådgiver /helsesøster Jorunn Lervik 11.01.2015 Faglige forsvarlige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten Tromsø 2.desember 2014 seniorrådgiver /helsesøster Jorunn Lervik 11.01.2015 Faglige forsvarlige."— Utskrift av presentasjonen:

1 God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten Tromsø 2.desember 2014 seniorrådgiver /helsesøster Jorunn Lervik 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

2 God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten Ledelse i helsevesenet-ansvar og rolle for hva Kvalitet og orden i eget hus Regelverket Ansatte den viktigste ressursen 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

3 Erfaring fra svikt Mye å lære av uønskede hendelser i helsevesenet Mye av svikten i helsevesenet skjer ut fra mangel på styring og ledelse- internkontroll 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

4 Samhandlingsreformen God samhandling er et lederansvar 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

5 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

6 Ledere i helsevesenet har et stort ansvar 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

7 Du trenger ikke å være dårlig for å bli bedre 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

8 « Fortiden er fremtidens utsiktspunkt» sitat: Eliezer (Elie) Wiesel 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

9 Kvalitet Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring…og bedre skal det bli; Tjenestene kjennetegnes med at de er; – Virkningsfulle ( fører til helsegevinst) – Trygge og sikre ( unngår uønskede hendelser) – Involverer brukere – Er samordnet og preget av kontinuitet – Utnytter ressursene på en god måte – Er tilgjengelig og rettferdig fordelt Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014 11.01.2015

10 Fakta Tilsyn og kartlegginger viser at det er stor forskjell innen helsetjenesten Det er store variasjoner på kvalitet innen norsk helse- og omsorgstjeneste Kjernen i god kvalitet er god praksis Har dette noe med ledelse å gjøre? 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

11 Statlige virkemidler Lover og forskrifter Finansiering Organisering Utdanning Råd/veiledening 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

12 Lovverket Det er en forutsetning at ledere på alle nivå i helse- og omsorgstjenesten kan lovverket en er satt til å betjene Helselovgivningen er både tydelig og bra til å lede etter Lover og forskrifter er samfunnets krav til tjenestene på vegne av brukerne 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

13 Ledere står ofte ovenfor noen verdimessige utfordringer Dette knytter seg opp mot ressurser og medisinsk/pleiemessig tilnærming Sykepleiere er opptatt av kvalitet 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

14 Faglig forsvarlighet I forhold til virksomhetene: – ”Det ligger i forsvarlighetskravet at ledere må etablere systemer som i størst mulig grad sikrer at menneskelig svikt ikke skjer. Dersom svikt først skjer, bør systemet være av en slik art at det i størst mulig grad kan fange opp for å begrense skadevirkningene, og for å unngå at tilsvarende feil skjer igjen.” Lov om Spesialisthelsetjenesten m.m § 2-2 Plikt til forsvarlighet Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

15 Forsvarlig virksomhet- § 4- kjernekravet i Helsepersonelloven- Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell………. 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

16 Internkontrollforskriften Styringsverktøy for ledere i helsevesenet Har man først oppdaget hva som ligger i dette verktøyet, vil en styre tjenesten mot en stø kurs til beste for pasienten 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

17 Internkontroll Korriger Planlegg Kontroller Utfør Faglig kvalitet IK-forskriften § 4 a, b, d, f IK-forskriften § 4 e, g, h Virksomhetens ansvar jf. Krav i helse- og omsorgstjensteloven, internkontrollforskriften m.m For å hindre at feil skjer igjen 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

18 God praksis Merknad Avvik 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

19 Ledelsesprinsippene i internkontrollforskriften §4 Sett opp operative mål Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter Avklar ansvar og roller Identifiser fare for svikt, følg tett opp sårbare områder- registrer avvik Avklar behovet for ressurser, kompetanse, opplæring og utstyr Sørg for at uønskede hendelser følges opp Bruk tilbakemeldinger systematisk for å forbedre 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

20 Nasjonale faglige retningslinjer er en « veiviser» mot målet 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

21 Hvordan kan ansvaret ivaretas? Lederen skal legge til rette for god praksis De beste ledere har både pasientfokus og medarbeiderfokus Hva er det beste for pasienten? Hva er det beste for de ansatte? Smitteeffekten er stor med tanke på kvalitet 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

22 Internkontroll er gode lederprinsipper Internkontroll er kopling mellom ledelse og kvalitet Internkontroll og fag spiller på samme lag 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

23 Ledelse er avgjørende for kvalitet God ledelse handler både om menneskelig og faglig kunnskap Det å se og lytte til sine medarbeidere er den viktigste faktoren for gode tjenester Kjenne seg selv og sin rolle i et system ( kommune, spesialisthelsetjeneste)- dedikert og bevisst Nysgjerrig og systematisk Kunnskapsbevisst og lærende 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

24 Ledelse Det å være tett på egen virksomhet er alfa og omega 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

25 Hva skaper gode arbeidsplasser? Tilhørighet Verdighet Respekt Å bli sett Kjærlighet og omsorg HAR VI ET arbeidsmiljø SOM VERDSETTER DISSE VERDIER? 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

26 De ansatte vet som regel hva som er risikoområde og hvilke tiltak som må settes i verk Aldri undervurder fagkompetanse fra dine medarbeidere 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

27 Ledelse God ledelse handler om å styre mot mål Hvis målet er borte – hva styrer en mot da? 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

28 Å lede er å være tilstede der det skjer Å gjøre endringer når det er behov 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

29 Kommunestyret og styret i helseforetakene er ansvarlig Helsetjenestene er ulikt organisert og omorganiseringer er kommet for å bli Øverste ansvarlig i kommune eller helseforetak kan nødvendigvis ikke lovverket ( kommunestyret og styret i helseforetak) For å kunne å styre må en forvente å vite det en ikke kjenner til 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

30 Ansvaret Ansvaret for å varsle i fra er et klart lederansvar Lurt å varsle ifra før tilsynet og de uønskede hendelser kommer 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

31 DET BLIR IKKE SAMHANDLING UTEN GOD LEDELSE LIMET ER FAGPERSONELL MED GOD KOMPETANSE JOBBTILFREDSHET SAMHANDLING ER LEDERANSVAR STRUKTURER FOR INFORMASJONSFLYT OG MULIGHET FOR MØTEPLASSER Internkontroll LEDELSEN MÅ VITE HVA SOM SKJER I ORGANISASJONEN TILITSVALGTE 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

32 Dirigenten Mangler koret dirigent blir kvaliteten deretter 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

33 Påstand Gode ledere har slik jeg ser det evnen til å løfte blikket på et systemnivå og se sammenhenger Dårligere ledere jobber ofte på « saksbehandlernivå» Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014 11.01.2015

34 Erfaringer når svikt skjer Mangelfull styring Mangelfull oppfølging av egne rutiner Mangelfull dokumentasjon 11.01.2015 Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014

35 Har du et godt arbeidsmiljø for alle- så bidrar det til attraktive arbeidsplasser som kan vise til gode resultater Det har smitteeffekt Friske og motiverte medarbeidere er nøkkelfaktorer på gode arbeidsplasser Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014 11.01.2015

36 Hva skaper gode arbeidsplasser med god kvalitet ? Dette vet sykepleiere- Sykepleiere har med seg i «ryggsekken» fra sin grunnutdanning mye menneskekunnskap Faglige forsvarlige tjenester- en utfordring Tromsø 2.des 2014 11.01.2015


Laste ned ppt "God ledelse er avgjørende for kvalitet i helsetjenesten Tromsø 2.desember 2014 seniorrådgiver /helsesøster Jorunn Lervik 11.01.2015 Faglige forsvarlige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google