Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle Opedal, Rogalandsforskning

2 Statens frivillighetspolitikk Påvirke vilkårene for frivilligheten gjennom: –Økte tilskudd til kommunale idrettsanlegg –Direkte tilskudd til lokale idrettslag (LAM) –Økt aktivitetsstøtte til barn, unge og breddeidrett gjennom NIF/særforbundene –Mål om mindre skjemaer, rapporteringer og byråkrati For på den måten å:  Gjøre infrastruktur tilgjengelig lokalt  Vri mer av den frivillige innsatsen i klubbene fra inntektsskaping til idrettslig aktivitet, særlig for barn og unge  Gjøre livet som frivillig enklere og mer lystbetont

3 Spillemidlene og lokalidretten De tre største budsjettpostene (2005-tall): Tilskudd tilStøtte til Støtte til lokalidrettenNIF kom. anlegg 120 mill. kr. 349 mill. kr. 596 mill. kr. Lokale idrettslag

4 Mer penger og frivillighet - hånd i hånd ?  Offentlig pengestøtte til idretten: –Doblet statsstøtte til idretten 1998 – 2005 –Stabilitet/svak vekst i kommunal støtte –Lokale aktivitetsmidler økt lokalidrettens avhengighet av staten  ISF`idrettslagsundersøkelser: –Frivillig innsats utgjør fortsatt grunnfjellet i lokalidretten –Fortsatt begrenset avhengighet av offentlige tilskudd

5 Statsstøtten til idretten ÅrSpillemidler totaltTilskudd til lokalidretten ,6 mill.kr ,0 mill.kr ,0 mill.kr.81,2 mill.kr ,0 mill.kr.82,4 mill.kr ,3 mill.kr.86,0 mill.kr ,0 mill.kr.105 mill.kr ,0 mill.kr.120 mill.kr ,0 mill.kr.120 mill.kr. SUM7233,9 mill. kr.594, 6 mill. kr.

6 Kommunalstøtten til idretten a) Netto driftsutg. per innb. totalt b) Netto driftsutg. per innb. til idrett c) Netto driftsutg. per innb. til kultur

7 Forskningen viser….  Kompleks sammenheng mellom offentlig støtte og frivillig innsats –Enten/eller: Økt avhengighet av støtte fra det offentlige (og markedet) svekker betingelsene for å mobilisere frivillige (Ibsen 1992,1997) –Både/og: Økt støtte fra det offentlige (og markedet) betyr mer innsats – både betalt og frivillig – i idretten (Enjolras og Seippel 2001)

8 Statlige tilskudd direkte til lokalidretten Hva sier lokalidretten selv om forholdet mellom økte statstilskudd og frivilligheten? Ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) bygger på en logikk om at: ”Penger inn, skal gi frivillighet og aktivitet ut” Statlige Bedre lagenes Øke den Muliggjøre et tilskuddøkonomiske frivillige større og bedre rammevilkår innsatsen aktivitetstilbud

9 Datamaterialet Spørreskjemaundersøkelser i idrettsrådene i 2001 og 2004 Spørsmål om aktivitetsmidlene i idrettslagsundersøkelsene til ISF i 2001 og 2004 Studier av utvalgte idrettslag og idrettsråd

10 Lokalidrettens vurderinger Bedrer kårene for lokalidretten: –Økonomisk sett – det koster å jobbe gratis –Stimulerer aktiviteten for barn og unge –Styrker posisjonen til lokalnivået, særlig idrettsrådene –Enkel og ubyråkratisk ordning Men: –Begrenset effekt i forhold til å engasjere frivillige i idretten –Begrenset effekt på rekrutteringen av barne- og ungdomsmedlemmer

11

12

13 Lettere eller vanskeligere å få frivillige til å engasjere seg?

14 Økt aktivitet uten flere frivillige?? Tre mulige forklaringer: 1.Bruken av aktivitetsmidlene fører ikke til økt behov for frivillig innsats 2.Aktivitetsmidlene brukes til å lønne ansatte som tar seg av den økte aktiviteten 3.Bruken av aktivitetsmidlene øker behovet for frivillig innsats – de som allerede gjør en innsats yter enda mer

15 Hva brukes aktivitetsmidlene til?

16 Tolkning Sannsynligvis har tilskuddene økt presset på de frivillige som allerede gjør en innsats  Den frivillige innsatsen forbundet med dugnader/ kakelotterier er langt på veg upåvirket av midlene  Aktivitetsmidlene brukes i begrenset grad til å lønne ansatte – midlene skyver ikke de frivillige ut  Bruken av midlene på aktivitetsrettede formål forutsetter i mange tilfeller økt frivillig innsats  Ordningen letter ikke mobiliseringen av nye frivillige

17 Svekkes dugnaden?

18 Idrettspolitikk og lokal frivillighet Hvilke virkemidler egner seg best? –Direkte pengestøtte til lokalidretten? –Indirekte aktivitetsstøtte til lokalidretten gjennom NIF/særforbundene? –Anleggsstøtte? Eller kommer politikken til kort?


Laste ned ppt "Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google