Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle Opedal, Rogalandsforskning

2 Statens frivillighetspolitikk Påvirke vilkårene for frivilligheten gjennom: –Økte tilskudd til kommunale idrettsanlegg –Direkte tilskudd til lokale idrettslag (LAM) –Økt aktivitetsstøtte til barn, unge og breddeidrett gjennom NIF/særforbundene –Mål om mindre skjemaer, rapporteringer og byråkrati For på den måten å:  Gjøre infrastruktur tilgjengelig lokalt  Vri mer av den frivillige innsatsen i klubbene fra inntektsskaping til idrettslig aktivitet, særlig for barn og unge  Gjøre livet som frivillig enklere og mer lystbetont

3 Spillemidlene og lokalidretten De tre største budsjettpostene (2005-tall): Tilskudd tilStøtte til Støtte til lokalidrettenNIF kom. anlegg 120 mill. kr. 349 mill. kr. 596 mill. kr. Lokale idrettslag

4 Mer penger og frivillighet - hånd i hånd ?  Offentlig pengestøtte til idretten: –Doblet statsstøtte til idretten 1998 – 2005 –Stabilitet/svak vekst i kommunal støtte –Lokale aktivitetsmidler økt lokalidrettens avhengighet av staten  ISF`idrettslagsundersøkelser: –Frivillig innsats utgjør fortsatt grunnfjellet i lokalidretten –Fortsatt begrenset avhengighet av offentlige tilskudd

5 Statsstøtten til idretten ÅrSpillemidler totaltTilskudd til lokalidretten 1998622,6 mill.kr.- 1999667,0 mill.kr.- 2000812,0 mill.kr.81,2 mill.kr. 2001824,0 mill.kr.82,4 mill.kr. 2002858,3 mill.kr.86,0 mill.kr. 20031050,0 mill.kr.105 mill.kr. 20041200,0 mill.kr.120 mill.kr. 20051200,0 mill.kr.120 mill.kr. SUM7233,9 mill. kr.594, 6 mill. kr.

6 Kommunalstøtten til idretten 200120022003 a) Netto driftsutg. per innb. totalt 24 81126 89927 857 b) Netto driftsutg. per innb. til idrett 302315328 c) Netto driftsutg. per innb. til kultur 790841842

7 Forskningen viser….  Kompleks sammenheng mellom offentlig støtte og frivillig innsats –Enten/eller: Økt avhengighet av støtte fra det offentlige (og markedet) svekker betingelsene for å mobilisere frivillige (Ibsen 1992,1997) –Både/og: Økt støtte fra det offentlige (og markedet) betyr mer innsats – både betalt og frivillig – i idretten (Enjolras og Seippel 2001)

8 Statlige tilskudd direkte til lokalidretten Hva sier lokalidretten selv om forholdet mellom økte statstilskudd og frivilligheten? Ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) bygger på en logikk om at: ”Penger inn, skal gi frivillighet og aktivitet ut” Statlige Bedre lagenes Øke den Muliggjøre et tilskuddøkonomiske frivillige større og bedre rammevilkår innsatsen aktivitetstilbud

9 Datamaterialet Spørreskjemaundersøkelser i idrettsrådene i 2001 og 2004 Spørsmål om aktivitetsmidlene i idrettslagsundersøkelsene til ISF i 2001 og 2004 Studier av utvalgte idrettslag og idrettsråd

10 Lokalidrettens vurderinger Bedrer kårene for lokalidretten: –Økonomisk sett – det koster å jobbe gratis –Stimulerer aktiviteten for barn og unge –Styrker posisjonen til lokalnivået, særlig idrettsrådene –Enkel og ubyråkratisk ordning Men: –Begrenset effekt i forhold til å engasjere frivillige i idretten –Begrenset effekt på rekrutteringen av barne- og ungdomsmedlemmer

11

12

13 Lettere eller vanskeligere å få frivillige til å engasjere seg?

14 Økt aktivitet uten flere frivillige?? Tre mulige forklaringer: 1.Bruken av aktivitetsmidlene fører ikke til økt behov for frivillig innsats 2.Aktivitetsmidlene brukes til å lønne ansatte som tar seg av den økte aktiviteten 3.Bruken av aktivitetsmidlene øker behovet for frivillig innsats – de som allerede gjør en innsats yter enda mer

15 Hva brukes aktivitetsmidlene til?

16 Tolkning Sannsynligvis har tilskuddene økt presset på de frivillige som allerede gjør en innsats  Den frivillige innsatsen forbundet med dugnader/ kakelotterier er langt på veg upåvirket av midlene  Aktivitetsmidlene brukes i begrenset grad til å lønne ansatte – midlene skyver ikke de frivillige ut  Bruken av midlene på aktivitetsrettede formål forutsetter i mange tilfeller økt frivillig innsats  Ordningen letter ikke mobiliseringen av nye frivillige

17 Svekkes dugnaden?

18 Idrettspolitikk og lokal frivillighet Hvilke virkemidler egner seg best? –Direkte pengestøtte til lokalidretten? –Indirekte aktivitetsstøtte til lokalidretten gjennom NIF/særforbundene? –Anleggsstøtte? Eller kommer politikken til kort?


Laste ned ppt "Sentral støtte = lokal frivillighet? Stimulerer eller fortrenger statsstøtten den lokale frivilligheten? Eller betyr ikke idrettspolitikken så mye? Ståle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google