Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra fylkeskommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra fylkeskommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra fylkeskommunene

2 Tilskuddsordninger Mesterskapstilskudd Hedmark
Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv Søknadsfrist 15. august i Oppland/varierer i Hedmark Fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive Friluftsliv Søknadsfrist 15. januar Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74) Stimuleringstiltak/aktivitetstiltak Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (post 78) Praktiske tiltak i statlig sikra områder (eks. benker, bord, infotavler) Mesterskapstilskudd Oppland Søknadsfrist 1. november i Oppland Tilskudd til utstyr/standardheving av anlegget Primært nasjonale og internasjonale mesterskap + ressurskrevende krets-/fylkesmesterskap Anleggseier eller arrangør kan søke Mesterskapstilskudd Hedmark Søknadsfrist 1.desember Tilskudd til gjennomføring av mesterskapet, fokus på opplæring av unge arrangører Kun nasjonale og internasjonale mesterskap inkl. aldersbestemte klasser Arrangør kan søke

3 Innlandsprosjektet Gjensidigestiftelsen
Søknadsfrist 15. november Oppland Frivillige organisasjoner (registrert med organisasjonsnr.) og interkommunale friluftsråd kan søke Prosjektmidlene skal gå til merking og gradering av turløyper (innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler) Kva blir prioritert: - Turløyper som er ferdig prosjektert og avklart med grunneierne - Turløyper med forventet stor bruk - Samarbeidsprosjekter

4 Hvorfor en satsing på Ungdoms OL 2016 i Hedmark?
Bruke Ungdoms OL som motivasjon til å forsterke egne politiske føringer. Et UNGDOMSLØFT i hele fylket. Bidra til «Attraktivitet» Av, for og med unge mennesker! Før – under – etter 2016. En sterk olympisk arv er viktig for IOC – og for oss. En investering i fremtiden! Midler til satsing er innarbeidet i økonomiplanen. 4,5 mill for perioden 2013 – 2016.

5 Innsatområder HFK 1. Koordinerende rolle i prosjektorganisering.
Innsatsområder/ arbeidsgrupper: - Fysisk aktivitet - Kultur - Kompetanse 2. Egen satsing primært rettet mot videregående skoler. * Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen. * Utvikle leder- arrangørkompetanse blant elever i vgo. 3. Bidra til flotte arrangement på Hamar i 2016 (kunstløp og skøyter)

6 Status prosjektorganiseringen
Arbeidsgruppene kommet bra i gang. Tiltaksplaner og tilskudd. * Fysisk aktivitet (YOGFA) - Ressursnettverk ungdom, Aktiv læringskurs, «Unger i farta» * Kompetanse (YOGKOM) - Utvikle samlings- og nettbaserte læringsmoduler for unge trenere, ledere, arrangører. * Kultur (YOGKUL) - Etablere ei «ekspertgruppe» på ca 8-10 ungdommer som skal være en ressurs for alle som jobber med ungdomskultur / arrangement.

7 Status satsing mot videregående skoler.
Besøksrunde til vgs med idrettsfaglig studieretning startet. Tilskudd til tiltak/prosjekter på bakgrunn av søknader. - Stange vgs (Arrangement av Olympic Miniski Games, Basismesterskap, Friidrettsdag for u-skolene) - Storhamar vgs. (Utstyr for å optimalisere arrangement; fotovideokamera, lydmikser, ballfartsmåler) - Øvrebyen vgs. (Emnekurs i frisbee-golf, innkjøp av flyttbare frisbee-golf mål.) Pådriver for nærmiljøanlegg i tilknytning vgs.

8 Videre fremdrift Arbeidsgruppene sentrale.
Etablere arrangørorganisasjon for kunstløp og skøyter på Hamar i 2016. - Involvering av ungdom, opplæring, treningsarr., mentorer. - Rolleavklaringer. Fortsette arbeidet rettet mot vgs. - Besøksrunde, motivering, støtte til tiltak. - Følge opp skoleprogrammet initiert av Lillehammer2016. - Rekruttere ungdom som frivillige. Bidra til å koordinere YOG-satsingen slik at innsatsen «virker i samme retning» (LYOGOC, NIF, IKI, Idrettskretser, Fylkeskommuner, Knutepunkt, Kommuner, Lag/foreninger, Kulturorg, Skoler, osv..)

9 Oppsøkende virksomhet til kommuner - spillemidler
Opplæring for nye ansatte i kommunen Mål å besøke alle kommuner hvert år, befaringer, problemstillinger, opplæring kkd-idrettesanlegg.no mm. Kurs i spillemiddelordningen for lag og foreninger på ønske fra kommunen Besøker idrettsråd på oppfordring i samarbeid med idrettskretsen

10 Regionmøter Hedmark Samarbeid Hedmark Idrettskrets og Hedmark fylkeskommune Formålet med samlingene: Samlingene er en møteplass for idretten og kommunene hvor aktuelle tema kan drøftes. Fylkeskommunen og idrettskretsen ønsker å bidra til et godt og utviklende samarbeid om lokal idrettspolitikk, anleggsutvikling og spillemiddelsøknader. I tillegg til idrettsråd og saksbehandlere idrett, kan sentrale aktører i lokalidretten og politikken inviteres med. Samlingene holdes slik: Tirsdag 05.november - Folldal Torsdag 07.november - Løten Mandag 18.november - Rendalen Tirsdag 19.november - Sør-Odal

11

12 Andre spørsmål ?


Laste ned ppt "Informasjon fra fylkeskommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google