Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra fylkeskommunene. Tilskuddsordninger • Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv • Søknadsfrist 15. august i Oppland/varierer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra fylkeskommunene. Tilskuddsordninger • Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv • Søknadsfrist 15. august i Oppland/varierer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra fylkeskommunene

2 Tilskuddsordninger • Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv • Søknadsfrist 15. august i Oppland/varierer i Hedmark • Fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive • Friluftsliv Søknadsfrist 15. januar • Tilskudd til friluftslivstiltak (post 74) • Stimuleringstiltak/aktivitetstiltak • Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (post 78) • Praktiske tiltak i statlig sikra områder (eks. benker, bord, infotavler) • Mesterskapstilskudd Oppland • Søknadsfrist 1. november i Oppland • Tilskudd til utstyr/standardheving av anlegget • Primært nasjonale og internasjonale mesterskap + ressurskrevende krets-/fylkesmesterskap • Anleggseier eller arrangør kan søke Mesterskapstilskudd Hedmark • Søknadsfrist 1.desember • Tilskudd til gjennomføring av mesterskapet, fokus på opplæring av unge arrangører • Kun nasjonale og internasjonale mesterskap inkl. aldersbestemte klasser • Arrangør kan søke

3 Innlandsprosjektet Gjensidigestiftelsen • Søknadsfrist 15. november Oppland • Frivillige organisasjoner (registrert med organisasjonsnr.) og interkommunale friluftsråd kan søke • Prosjektmidlene skal gå til merking og gradering av turløyper (innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler) • Kva blir prioritert: - Turløyper som er ferdig prosjektert og avklart med grunneierne - Turløyper med forventet stor bruk - Samarbeidsprosjekter

4 Hvorfor en satsing på Ungdoms OL 2016 i Hedmark? • Bruke Ungdoms OL som motivasjon til å forsterke egne politiske føringer. • Et UNGDOMSLØFT i hele fylket. • Bidra til «Attraktivitet» • Av, for og med unge mennesker! • Før – under – etter 2016. En sterk olympisk arv er viktig for IOC – og for oss. En investering i fremtiden! Midler til satsing er innarbeidet i økonomiplanen. 4,5 mill for perioden 2013 – 2016.

5 Innsatområder HFK 1. Koordinerende rolle i prosjektorganisering. Innsatsområder/ arbeidsgrupper: - Fysisk aktivitet - Kultur - Kompetanse 2. Egen satsing primært rettet mot videregående skoler. * Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i skolehverdagen. -* Utvikle leder- arrangørkompetanse blant elever i vgo. 3. Bidra til flotte arrangement på Hamar i 2016 (kunstløp og skøyter)

6 Status prosjektorganiseringen • Arbeidsgruppene kommet bra i gang. Tiltaksplaner og tilskudd. * Fysisk aktivitet (YOGFA) - Ressursnettverk ungdom, Aktiv læringskurs, «Unger i farta» * Kompetanse (YOGKOM) - Utvikle samlings- og nettbaserte læringsmoduler for unge trenere, ledere, arrangører. * Kultur (YOGKUL) - Etablere ei «ekspertgruppe» på ca 8-10 ungdommer som skal være en ressurs for alle som jobber med ungdomskultur / arrangement.

7 Status satsing mot videregående skoler. • Besøksrunde til vgs med idrettsfaglig studieretning startet. • Tilskudd til tiltak/prosjekter på bakgrunn av søknader. • - Stange vgs. (Arrangement av Olympic Miniski Games, Basismesterskap, Friidrettsdag for u-skolene) • - Storhamar vgs. (Utstyr for å optimalisere arrangement; fotovideokamera, lydmikser, ballfartsmåler) • - Øvrebyen vgs. (Emnekurs i frisbee-golf, innkjøp av flyttbare frisbee-golf mål.) • Pådriver for nærmiljøanlegg i tilknytning vgs.

8 Videre fremdrift • Arbeidsgruppene sentrale. • Etablere arrangørorganisasjon for kunstløp og skøyter på Hamar i 2016. - Involvering av ungdom, opplæring, treningsarr., mentorer. - Rolleavklaringer. • Fortsette arbeidet rettet mot vgs. - Besøksrunde, motivering, støtte til tiltak. - Følge opp skoleprogrammet initiert av Lillehammer2016. - Rekruttere ungdom som frivillige. • Bidra til å koordinere YOG-satsingen slik at innsatsen «virker i samme retning» (LYOGOC, NIF, IKI, Idrettskretser, Fylkeskommuner, Knutepunkt, Kommuner, Lag/foreninger, Kulturorg, Skoler, osv..)

9 Oppsøkende virksomhet til kommuner - spillemidler • Opplæring for nye ansatte i kommunen • Mål å besøke alle kommuner hvert år, befaringer, problemstillinger, opplæring kkd- idrettesanlegg.no mm. • Kurs i spillemiddelordningen for lag og foreninger på ønske fra kommunen • Besøker idrettsråd på oppfordring i samarbeid med idrettskretsen

10 Regionmøter Hedmark • Samarbeid Hedmark Idrettskrets og Hedmark fylkeskommune • Formålet med samlingene: • Samlingene er en møteplass for idretten og kommunene hvor aktuelle tema kan drøftes. Fylkeskommunen og idrettskretsen ønsker å bidra til et godt og utviklende samarbeid om lokal idrettspolitikk, anleggsutvikling og spillemiddelsøknader. • I tillegg til idrettsråd og saksbehandlere idrett, kan sentrale aktører i lokalidretten og politikken inviteres med. • Samlingene holdes slik: • Tirsdag 05.november - Folldal • Torsdag 07.november - Løten • Mandag 18.november - Rendalen • Tirsdag 19.november - Sør-Odal

11

12 Andre spørsmål ?


Laste ned ppt "Informasjon fra fylkeskommunene. Tilskuddsordninger • Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv • Søknadsfrist 15. august i Oppland/varierer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google