Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling programfag elektro i Nordland Utdanningsavd. sht 5. nov. 2014 Foto: Peter Hamlin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling programfag elektro i Nordland Utdanningsavd. sht 5. nov. 2014 Foto: Peter Hamlin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling programfag elektro i Nordland Utdanningsavd. sht 5. nov. 2014 Foto: Peter Hamlin

2 Sånn har vi det – god plass

3

4 ELE3002 – resultater - fallende tendens eller ?

5 Løpende kontrakter alle fag pr 21.10.14

6 Løpende kontrakter i elektrofag pr 21.10.2014

7 Avlagte prøver kandidattyper og år

8 Kostnadene pr. fagprøve stiger (2014 tall pr.21. okt)

9 Ny organisering av prøvenemnder - styrke og utvikle faglighet og kvalitet på fagprøven Stort fokus på overgangene i vgo - spesielt fra Vg2 til Vg3. Fagprøveavviklingen påvirker gjennomstrømningen. Flere fagprøver år for år. Dagens modell - svært ressurskrevende, både personell- og kostnadsmessig. Det skapes flaskehalser og gjennomstrømningen påvirkes negativt. Er regelverket avstemt med dagens og morgendagens utfordringer ? –Prøvenemnda skal være på prøvestaden ved prøvestart (F§3-58) –Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres over minst seks virkedager (læreplanen i elektrikerfaget). –Bedriftens kostnader ved 2. gangs prøve betaler fylkeskommunen (F §3-62)

10 Fagprøver og prøvenemnder … Vi gjorde noen erfaringer i forsøket alternative vurderings og prøveordninger –Medsensor i lærebedriften (hva med partsrollene ?) –Redusert omfang av prøven – mappemodellen –Effekten av mappemodellen Er det på tide å se på «fagprøveinstituttet» ? Hvem bør gå foran for å skape endringer ?

11 Mappemodellen i Nordland

12 Argumenter Smidigere prøveavvikling. Lærebedriften (kjenner lærlingen best) deltar i sluttvurderingen. Kandidaten får i større grad vise hva hun/han kan. Tryggere prøvesituasjon. Tilpasning til kandidaten og til prøvestedet – bedriftens produksjon og virksomhet. Lærebedriften «ansvarliggjøres» i forhold til egen opplæringspraksis – styrker og svakheter. Lærebedriftene blir tatt på alvor - et argument fra mange

13 Argumenter forts. Mindre behov for eksterne sensorer. Skeptikerne ga tilslutning til medsensorrollen, etter å ha prøvd. Rekrutteringen til prøvenemndene lettere, og spredning av kunnskap til bedriftene gjennom medsensorrollen. Et tilbakeslag da vi ikke kunne fortsette denne ordningen etter prosjektperioden (ref. forskriftens krav om to eksterne sensorer). Modellen har bidratt til å utvikle bedre kvalitet i opplæringen – og bedre resultat på fagprøven. Frigjorte ressurser kan brukes på tiltak for å fremme ytterligere kvalitet i opplæringen, samt styrke kompetansehevingen av prøvenemndene – «vurderingsfaglig kompetanse». Enklere og billigere.

14 Prøvenemndsmedlemmene anfører Problemer med å få fri fra arbeidsgiver i det omfang som kreves. Problemer med å koordinere medlemmene – passer ikke for begge. Problemer med å få tilrettelagt egnet prøvearbeid i løpende produksjon. Utfordring å lage og tilrettelegge oppgaver med tilstrekkelig bredde og dybde i faget. Honoreringen er på et nivå som oppleves som dugnad. Liten vilje til å påta seg verv i prøvenemnd. Kritikk fra lærebedrifter, kandidater, fylkeskommune – kontra inspirasjon og motivasjon.

15 Blindgater !!?? (utklipp fra Vilbli)

16 Påvirker læretiden gjennomstrømningen ?

17 KV- modell i Nordland

18 Vg3 automatisering og dataelektroniker Hvorfor ikke 2 + 2 modellen ? Problem når læreplass ikke oppnås etter Vg3 –Formidling –Fagprøve –Tilskudd


Laste ned ppt "Samling programfag elektro i Nordland Utdanningsavd. sht 5. nov. 2014 Foto: Peter Hamlin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google