Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember
JULEØVELSEN 2014 Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord desember Roan desember

3 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
PROGRAM EVALUERING FOR 2014 Hendelser Øvelser Nyheter som påvirker oss i 2015 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

4 UTRYKNINGSSTATISTIKK
Baser på loggførte hendelser slik de fremkommer fra logg ved 110 sentralen Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

5 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Ørland Bjugn Åfjord Roan SUM HENDELSE 2011 2012 2013 2014 % Brannhindrende tiltak 3 2 1 4 Brann i bygning 5 8 10 11 15 Brann i kjøretøy Brann i gress 6 13 Pipebrann Annen brann Trafikkulykke 7 12 Flyhavari Redning sjø Redning arbeidsulykke Medisinsk bistand 9 16 23 Assistanse til andre nødetater Akutt forurensning Diverse annet Unødig alarm 18 29 21 19 36 47 62 39 SUM HENDELSER 37 30 34 55 35 52 50 26 22 78 104 127 157 100 31.des 30.nov Endring med basis i 2011 81,081 91,892 149 167 248 238 140 173 200 360 300 440 133,333 162,821 201,3 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

6 Utrykninger Roan (og Bessaker)
Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

7 UTRYKNINGER ÅFJORD + STOKKSUND
Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

8 Utrykninger Botngård + Lysøysund
Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

9 Utrykninger Brekstad og Storfosna
Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

10 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Samlet kommunevis Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

11 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
TREND Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

12 UNØDIGE ALARMER Tall i ( ) fra 2013
Registrert 62 (47) unødige alarmer Hver unødig utrykning koster kr 5000,- totalt kr ,- Skjult i statistikken ligger utrykning til institusjoner/røykutvikling/brannhindrende tiltak Tett oppfølging av huseiere med automatalarmer. Utstedt gebyr på ialt kr 0 (50 000,- i 2013) Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

13 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
HMS Fosen Bedriftshelsetjeneste Fysiske tester Legekontroll Dokumenterte prosedyrer Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

14 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
FYSISK TEST FOR ALLE Les av hvilepuls         Post 1  Bær slange 2*35 m   Post 2  Plukk opp stige fra utgangspunkt og bær denne 35 m, skyv den ut to trinn og reis den. Post 3  Brannslange (trykksatt 65 mm) dras ut 25m Post 4  Gå i ferdig oppsatt stige stige 3*10 trinn. Gå 50 meter til neste post Les av puls!         Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

15 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
FYSISK TEST FOR ALLE Post 5   Dra dekk(30 kg) 2*15m i taug Post 6   Slå 100 kg tungt dekk 40 cm Post 7   Slep dokke 2*35m   Les av puls!             Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

16 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
FYSISK TEST FOR ALLE Post 8  Klatre opp og ned 10 trinn i stige to ganger Post 9  Dra trykksatt slange tilbake til utgangspunktet Post 10  Ta ned stigen og vær den tilbake til utgangspunktet Les av puls!         Post 11  Gå i stigen opp og ned 10 trinn en gang Post 12  Bær pumpe 2* 35 m   Les av puls e. 2 min     Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

17 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Fysisk test – erfaring 2014 Test av brannmannskap , ikke røykdykkere 35 ansatte på helsekontroll 12 direkte videre til fysisk test 17 til vurdering hos lege 12 videre til fysisk test 5 til legekontroll 1 ikke tilfredsstillende helse for brannkonstabel Årets røykdykkere godkjent Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

18 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Fysisk test 2014/ 2015 Rutine for gjennomføring av helsekontroll og fysisk kontroll Godkjent av tillitsvalgte 8. des 2015 Nye ansatte Full helsekontroll og fysisk test Røykdykkere Følger rutiner iht Arbeidstilsynets krav Ikke røykdykkere Helsekontroll hvert 3.dje år Fysisk test hvert år Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

19 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
FYSISK TEST 2015 GJENNOMFØRES MED SAMME ØVELSER SOM I 2014 SKAL BESTÅS FOR KLARERING SOM BRANNKONSTABEL TIDSKRAV: Anbefalt tid utifra vurdert gjennomsnitt i 2014 Resultat fra 2014 vil bli kunngjort snart Gjennomføring: mars -mai Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

20 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Digitalt nødnett Lokale prosjektledere: Bernt Lein og Svein Sagfjæra Alle skal ha kurs i bruk iht plan Alle får terminaler og garnityr til hjelmer Alle biler skal ha terminaler Talesamband forventes uke 25 Utalarmering i uk 40 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

21 Fremdriftsplan digitalt nødnett
Radioterminaler ferdig programmert, klar til utlevering Uke 51, 2014 Leveranse terminaler for brannvesen Uke 2-3, 2015 Installasjon bilterminaler i region Uke 3-10, 2015 Superbrukerkurs terminaler og Vision Boss for brannvesen Utlevering av terminaler brannvesen Uke 12/13, 2015 RFGLT – ReadyForGoLiveTetra Basestasjoner og radionettverk ferdig utbygget i regionen Uke 20, 2015 Øvelser på bruken av radionettet Øvelser på samhandling andre etater Dekningstester Uke 20-24, 2015 ICCS kurs for alarmsentraloperatører, 1 uke pr operatør ICCS er enheten som styrer sambandstrafikken i regionen(telefoni og radio) ICCS – Intergreted Control and Communications System Uke 22-24, 2015 Skarp drift ICCS ved 110-sentral Uke 25, 2015 Vision kurs alarmsentraloperatører, 1 uke pr operatør Vision er verktøyet for oppdragshåndtering (kart, logg, utalarmering, og resursstyring) Uke 37-39, 2015 Skarp drift Vision ved 110-sentral Skarp drift utalarmering over Tetra for brannvesen Uke 39, 2015 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

22 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
ALARM PÅ MOBILTELEFON UMS – VARSLING Alle mannskaper får alarmutkalling (call-out) på mobiltelefon i tillegg til på alarmmottaker. Alarm må kvitteres og ditt frammøte blir registrert NB! LAGRE TELEFONNUMMERET DET RINGES FRA SOM ”BRANNALARM” Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

23 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
ØVINGSPLAN 2015 8 Øvelser pr år Praktiske øvelser Rep øvelser for kjemikaliehåndtering LRS øvelse på Brekstad 16. april MDVPA med SNLA planlegges i Stokksund Plan med dato og innhold legges ut på Enovate (se kalender) Vil også legges automatisk på FlexIt (App) Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

24 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Spesialkurs Kjemikaliekurs Kjemikaliedykker Avholdes med IUA som arrangør Målsetting: «Kjemikerne» skal ivareta kjemikalieberedskap på Fosen Utrykningskjøring Kl 160 – kurs , oppstart 2. februar. Kjøpt kurspakke fra TBRT for 5 deltagere fra FBRT. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

25 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
ØVINGSMOMENTER 2014 Innhold LRS øvelse 16. april - Brekstad Akutt skade/førstehjelp MDVPA Røykdykkerøvelser, basegrenutlegg og skadest.rutiner Hjertestarter Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

26 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
ØVINGSMOMENTER 2014 Vannforsyning fra åpent vann Varm røykdykkerøvelse og bruk av Fire Dos Slukking i stige og arbeid på tak, normale skadestedsrutiner Akutt forurensing Kald røykdykking og slangeutlegg v/ røykd.innsats One-seven slokkeutstyr (Stokksund) Hjertestarter Vannforsyning og innsats rettet mot eldreboliger Evalueringsøvelse 2015. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

27 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
VAKTTURNUS OVERORDNET VAKT for FBRT SJÅFØRVAKT Helgevakter Brekstad Høytidsvakter Botngård, Årnes,Roan BEFALSVAKT/TEKNISK VAKT I ÅFJORD Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

28 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
BUDSJETT 2015 Eierkommunene har gitt ordre om samme ramme som for 2014 Økte kostnader pga nødnett; Øremerket midler på statsbudsjettet gir ; 350’ i 2014 og 370‘ i 2015 til kompetanse Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

29 Risiko og Sårbarhet BRANNORDNING FOR FBRT
ROS er nå godkjent og vedtatt i Representantskapet. Arbeid med Brannordning er i gang- , ferdigstilles i 2015. Dimensjonering av beredskap beskrives her. Skal til behandling i alle kommunestyrer før endelig ordning er vedtatt Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

30 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Nytt fra Styret Styresammensetning Leder Morten Rosenlund Nestleder Kari Helmersen Styremedl Anne Rødsjø Styremedl Jon Husdal Ansattrepr Geir Atle Aune Ansattrepr Kurt Sundet Vara Pål Johan Larsen Vara Malene Stræte Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

31 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Vernerunder i 2015 Alle stasjoner er besøkt og visitert av verneombud sammen med beredskapsleder. Avvik er meddelt Brannsjef som behandler disse og gir tilbakemelding til verneombud. Prioritet 1 er verneutstyr til mannskap. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

32 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
OPPSUMMERING ETTER VERNERUNDER 2014 TEMA Produkt Prioritet Tiltaksplan Ansvarlig Har alle godkjent hodevern 9 1 Anskaffe godkjent hodevern Brannsjefen Har alle godkjent verneutstyr Anskaffe godkjent bekledning Åndedrettsutstyr (filtermaske) Anskaffe peronlig filtermaske og maske for pressluftapp. Muligheter for vask av vernebekledning Kjøpe/lease vaskemaskin Er det montert avtrekk for håndtering av kjem. 6 2 Montere avtrekk Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig (ikke brannbil) Skaffe førstehjelpsutstyr Beredskapsleder Lysforhold 4 3 Montere lys/vindu Garderobe Bygge reol for vernebekledning Garderobe og dusj for feier i Åfjord Leie dusj og garderobe Støy Bruk av hørselvern Kjøpe støyisolert kompressor Er det brannvarsling på stasjonen Montere røykdetektorer Tilfredsstillende rømningsveger Vurderer behovet Foreligger det en oversikt over alle stoffer Skaffe perm for dokumenter HMS ansvarlig Er kjemikaliene merket forsvarlig Merke kjemikaliene Er det HMS datablad på arbeidsstedet Skaffe databled Er kjemikaliene tilfredsstillende oppbevart Skaffe til veie egnet skap Er verneutstyr tilgjenelig på stasjonen Merke verneutstyret Ventilasjonsforhold Montere punktavsug Ergonomi Rydde på stasjonen Renhold toaletter, garderober og oppholdsrom Inngå avtale om renhold Renhold/orden utendørs Rydde rundt stasjonen Rene gulv i vognhall, oljesøl etc. Lege ut absorb. matte el Fukt Befaring med bygningseier Opplæring i bruk av åndedsrettsvern Informere om faren Manuelt slokkeutstyr på stasjonen Plassere ut slokkeutstyr Merking av slokkeutstyr og rømningsveger Merke rømningsveger Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

33 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
NYE HJELMER Dräger HPS 7000 Bestilt og skal leveres i 2014 Røykdykkere prioriteres Forberedt for Digitalt Nødnett Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

34 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Investeringsplan Ny tankbil til Botngård 2015 HMS – utstyr Bekledning Røykdykkerutstyr Samband Etc Høyderedskap i 2018 ? Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

35 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
NØKKELSAFE Ingen oppbevaring av ”løse” nøkler. Krav om nøkkelsafe for automatiske brannalarmanlegg med direktekobling til 110 sentralen Innført for eksisterende bygg Hver brannbil er utstyrt med nøkkelboks for hovednøkkel til nøkkelsafe Kun FBRT har tilgang til nøkkelsafe Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

36 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
PROSEDYREHÅNDBOK Beskrivelse av prosedyrer for innsats ved ulike hendelser Revideres fortløpende SE: fbrt.no Gå inn på intranett Brukernavn Fosen, Passord FBRT Gå inn på HMS og finn fram Prosedyrene Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

37 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
UTFORDRINGER I 2015 Etablering av ny Brannordning Utdanning av deltidsmannskap (eget grunnkurs) Rekruttering av mannskaper Krevende nye objekter Kompleksitet (Valsneset forfabrikk, Scan Bio mfl) Høye hus Kampflybase Ørland Feietjeneste i Roan fom Utvidelse av ansvar for forebyggende brannv mht tilsyn Målsetting: Bedre forebyggende brannvern og beredskap gjennom økt kompetanse hos ansatte Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

38 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Personell STASJON SLUTTET ANSATT Brekstad -- Roy Hovde Siv Horpestad Botngård Frank Fiksdal Jan Stjern Jarle Brandvik Årnes Idar Ramsø Stokksund Steinar Vold Frits Høvik John Sydskjør Magne Tårnes Reidar Moen Frode Edvardsen Vidar Sydskjør Jonny Sydskjør Jan Ivar Fagervold Morten Harbak Roan Torstein Eggen Morgan Tyler Brandsø Bessaker (nedlagt) Odd Arne Haugen Magne Lunde Ib Olesen Ole Andreas Dahle Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

39 Diverse administrativt
Timelister og kjøreregninger må føres på skjema fra FBRT. Eksempel på utfylling blir lagt ut på fbrt.no Etterbetaling i 2015 for ekstra vakter, byttinger, tillegg og andre justeringer Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

40 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
TIMELISTER Planlagte øvelser inngår i stillingen (1,3%) og skal ikke føres på timeliste. Alle utrykninger eller aktivitet som det kalles inn til føres på timeliste. Dette er arbeidstid. Møter som ansatte selv tar inititativ til (skriving av timelister, møter med tillitsvalgte etc) er ikke arbeidstid. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

41 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
TIMELISTER Fra skal det leveres inn timelister hver andre måned. (1. mars, 1. mai. 1. juli mv) Det skal kun påføres dato,,sted, ukedag og tid for start og avslutning. Timeberegning skjer administrativt. Listene skal underskrives før innsending. Levering elektronisk kan skje når signatur er påført (scanning) Det gis 2 timer for oppmøte ved utrykning Timelister vil bli behandlet og utbetalt fortløpende. Det vil bli lagt ut oppdaterte timelister som skal benyttes. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

42 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
REISEREGNINGER Skal føres på egne skjema, Kjørebok skal føres og vedlegges. Skjema skal alltid underskrives. Kjøring ifm alarm/utrykning godkjøres iht statens satser. Kjøring ifm øvelser betraktes som kjøring til fast arbeidssted og godtgjøres ikke. Annen kjøring kan godtgjøres etter avtale. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

43 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
UTBETALING LØNN mm Utbetalinger fom skjer slik: 12. i hver måned utbetaling for 1,3 % stilling (som før) Godtgjøring for alarmmottaker (ny) Kvartalsvis Timelister og kjøre/reiseregninger Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

44 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
Nyttig informasjon finner du på vår hjemmeside under intranett. Foilene fra juleøvelsen finner du igjen der. Logg deg inn med Brukernavn: Fosen Passord: FBRT Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

45 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS
JULEGAVE TIL ANSATTE Nye hjelmer Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

46 Takk for samarbeid i året som gikk
Fosen Brann- og redningstjeneste IKS


Laste ned ppt "Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google