Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosen Brann- og redningstjeneste IKS. JULEØVELSEN 2014 Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosen Brann- og redningstjeneste IKS. JULEØVELSEN 2014 Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS

2 JULEØVELSEN 2014 Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember

3 PROGRAM EVALUERING FOR 2014 –Hendelser –Øvelser Nyheter som påvirker oss i 2015 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS3

4 UTRYKNINGSSTATISTIKK Fosen Brann- og redningstjeneste IKS4 Baser på loggførte hendelser slik de fremkommer fra logg ved 110 sentralen

5 ØrlandBjugnÅfjordRoanSUM HENDELSE 20112012201320142011201220132014 2012201320142011201220132014201120122013 2014 % Brannhindrende tiltak 32 11 04 3 2 Brann i bygning 255 538 23 1 2 1011 15 10 Brann i kjøretøy 1 1 211 1 11 32 4 3 Brann i gress 1 4 124 133 112 46 13 8 Pipebrann 1 11 321 11 44 3 2 Annen brann 11 4 3 1 35 2 1 Trafikkulykke 337 86 443 22 15 12 8 Flyhavari 1 10 0 0 Redning sjø 1 1 11 21 1 1 Redning arbeidsulykke 1 1 10 1 1 Medisinsk bistand 1 77 115 9810 16 23 15 Assistanse til andre nødetater 1 23 12 2 1 23 7 4 Akutt forurensning 1 1 1 1 21 1 1 Diverse annet 462 145 221 4 2 1112 10 6 Unødig alarm 181629 132119 4813 121 3647 62 39 SUM HENDELSER373034552135525015212630518152278104127 157 100 31.des 30.nov Endring med basis i 201110081,08191,892149100167248238100140173200100360300440100133,333162,821201,3 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS5

6 Utrykninger Roan (og Bessaker) Fosen Brann- og redningstjeneste IKS6

7 UTRYKNINGER ÅFJORD + STOKKSUND Fosen Brann- og redningstjeneste IKS7

8 Utrykninger Botngård + Lysøysund Fosen Brann- og redningstjeneste IKS8

9 Utrykninger Brekstad og Storfosna Fosen Brann- og redningstjeneste IKS9

10 Samlet kommunevis Fosen Brann- og redningstjeneste IKS10

11 TREND Fosen Brann- og redningstjeneste IKS11

12 UNØDIGE ALARMER Tall i ( ) fra 2013 Registrert 62 (47) unødige alarmer Hver unødig utrykning koster kr 5000,- totalt kr 300 000,- Skjult i statistikken ligger utrykning til institusjoner/røykutvikling/brannhindrende tiltak Tett oppfølging av huseiere med automatalarmer. Utstedt gebyr på ialt kr 0 (50 000,- i 2013) Fosen Brann- og redningstjeneste IKS12

13 HMS –Fosen Bedriftshelsetjeneste –Fysiske tester –Legekontroll –Dokumenterte prosedyrer Fosen Brann- og redningstjeneste IKS13

14 FYSISK TEST FOR ALLE Les av hvilepuls Post 1 Bær slange 2*35 m Post 2 Plukk opp stige fra utgangspunkt og bær denne 35 m, skyv den ut to trinn og reis den. Post 3 Brannslange (trykksatt 65 mm) dras ut 25m Post 4 Gå i ferdig oppsatt stige stige 3*10 trinn. Gå 50 meter til neste post Les av puls! Fosen Brann- og redningstjeneste IKS14

15 FYSISK TEST FOR ALLE Post 5 Dra dekk(30 kg) 2*15m i taug Post 6 Slå 100 kg tungt dekk 40 cm Post 7 Slep dokke 2*35m Les av puls! Fosen Brann- og redningstjeneste IKS15

16 FYSISK TEST FOR ALLE Post 8 Klatre opp og ned 10 trinn i stige to ganger Post 9 Dra trykksatt slange tilbake til utgangspunktet Post 10 Ta ned stigen og vær den tilbake til utgangspunktet Les av puls! Post 11 Gå i stigen opp og ned 10 trinn en gang Post 12 Bær pumpe 2* 35 m Les av puls e. 2 min Fosen Brann- og redningstjeneste IKS16

17 Fysisk test – erfaring 2014 Test av brannmannskap, ikke røykdykkere –35 ansatte på helsekontroll 12 direkte videre til fysisk test 17 til vurdering hos lege –12 videre til fysisk test –5 til legekontroll –1 ikke tilfredsstillende helse for brannkonstabel Årets røykdykkere godkjent Fosen Brann- og redningstjeneste IKS17

18 Fysisk test 2014/ 2015 Rutine for gjennomføring av helsekontroll og fysisk kontroll –Godkjent av tillitsvalgte 8. des 2015 Nye ansatte Full helsekontroll og fysisk test Røykdykkere Følger rutiner iht Arbeidstilsynets krav Ikke røykdykkere Helsekontroll hvert 3.dje år Fysisk test hvert år Fosen Brann- og redningstjeneste IKS18

19 FYSISK TEST 2015 GJENNOMFØRES MED SAMME ØVELSER SOM I 2014 SKAL BESTÅS FOR KLARERING SOM BRANNKONSTABEL TIDSKRAV: –Anbefalt tid utifra vurdert gjennomsnitt i 2014 –Resultat fra 2014 vil bli kunngjort snart Gjennomføring: mars -mai Fosen Brann- og redningstjeneste IKS19

20 Digitalt nødnett Lokale prosjektledere: –Bernt Lein og Svein Sagfjæra Alle skal ha kurs i bruk iht plan Alle får terminaler og garnityr til hjelmer Alle biler skal ha terminaler Talesamband forventes uke 25 Utalarmering i uk 40 Fosen Brann- og redningstjeneste IKS20

21 Fremdriftsplan digitalt nødnett Fosen Brann- og redningstjeneste IKS21 Radioterminaler ferdig programmert, klar til utlevering Uke 51, 2014 Leveranse terminaler for brannvesen Uke 2-3, 2015 Installasjon bilterminaler i region Uke 3-10, 2015 Superbrukerkurs terminaler og Vision Boss for brannvesen Utlevering av terminaler brannvesen Uke 12/13, 2015 RFGLT – ReadyForGoLiveTetra Basestasjoner og radionettverk ferdig utbygget i regionen Uke 20, 2015 Øvelser på bruken av radionettet Øvelser på samhandling andre etater Dekningstester Uke 20-24, 2015 ICCS kurs for alarmsentraloperatører, 1 uke pr operatør ICCS er enheten som styrer sambandstrafikken i regionen(telefoni og radio) ICCS – Intergreted Control and Communications System Uke 22-24, 2015 Skarp drift ICCS ved 110-sentral Uke 25, 2015 Vision kurs alarmsentraloperatører, 1 uke pr operatør Vision er verktøyet for oppdragshåndtering (kart, logg, utalarmering, og resursstyring) Uke 37-39, 2015 Skarp drift Vision ved 110-sentral Skarp drift utalarmering over Tetra for brannvesen Uke 39, 2015

22 ALARM PÅ MOBILTELEFON UMS – VARSLING –Alle mannskaper får alarmutkalling (call-out) på mobiltelefon i tillegg til på alarmmottaker. –Alarm må kvitteres og ditt frammøte blir registrert –NB! LAGRE TELEFONNUMMERET DET RINGES FRA SOM ”BRANNALARM” Fosen Brann- og redningstjeneste IKS22

23 ØVINGSPLAN 2015 8 Øvelser pr år Praktiske øvelser Rep øvelser for kjemikaliehåndtering LRS øvelse på Brekstad 16. april MDVPA med SNLA planlegges i Stokksund Plan med dato og innhold legges ut på Enovate (se kalender) Vil også legges automatisk på FlexIt (App) Fosen Brann- og redningstjeneste IKS23

24 Spesialkurs Kjemikaliekurs –Kjemikaliedykker –Avholdes med IUA som arrangør Målsetting: «Kjemikerne» skal ivareta kjemikalieberedskap på Fosen Utrykningskjøring –Kl 160 – kurs, oppstart 2. februar. –Kjøpt kurspakke fra TBRT for 5 deltagere fra FBRT. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS24

25 ØVINGSMOMENTER 2014 Innhold LRS øvelse 16. april - Brekstad Akutt skade/førstehjelp MDVPA Røykdykkerøvelser, basegrenutlegg og skadest.rutiner Hjertestarter Fosen Brann- og redningstjeneste IKS25

26 ØVINGSMOMENTER 2014 Vannforsyning fra åpent vann Varm røykdykkerøvelse og bruk av Fire Dos Slukking i stige og arbeid på tak, normale skadestedsrutiner Akutt forurensing Kald røykdykking og slangeutlegg v/ røykd.innsats One-seven slokkeutstyr (Stokksund) Hjertestarter Vannforsyning og innsats rettet mot eldreboliger Evalueringsøvelse 2015. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS26

27 VAKTTURNUS OVERORDNET VAKT for FBRT SJÅFØRVAKT –HelgevakterBrekstad –HøytidsvakterBotngård, Årnes,Roan BEFALSVAKT/TEKNISK VAKT I ÅFJORD Fosen Brann- og redningstjeneste IKS27

28 BUDSJETT 2015 Eierkommunene har gitt ordre om samme ramme som for 2014 Økte kostnader pga nødnett; 750 000 Øremerket midler på statsbudsjettet gir ; 350’ i 2014 og 370‘ i 2015 til kompetanse Fosen Brann- og redningstjeneste IKS28

29 Risiko og Sårbarhet BRANNORDNING FOR FBRT ROS er nå godkjent og vedtatt i Representantskapet. Arbeid med Brannordning er i gang-, ferdigstilles i 2015. –Dimensjonering av beredskap beskrives her. Skal til behandling i alle kommunestyrer før endelig ordning er vedtatt Fosen Brann- og redningstjeneste IKS29

30 Nytt fra Styret Styresammensetning –LederMorten Rosenlund –NestlederKari Helmersen –StyremedlAnne Rødsjø –StyremedlJon Husdal –AnsattreprGeir Atle Aune –AnsattreprKurt Sundet Vara Pål Johan Larsen VaraMalene Stræte Fosen Brann- og redningstjeneste IKS30

31 Vernerunder i 2015 Alle stasjoner er besøkt og visitert av verneombud sammen med beredskapsleder. Avvik er meddelt Brannsjef som behandler disse og gir tilbakemelding til verneombud. Prioritet 1 er verneutstyr til mannskap. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS31

32 OPPSUMMERING ETTER VERNERUNDER 2014 TEMA Produ ktPrioritetTiltaksplanAnsvarlig Har alle godkjent hodevern91Anskaffe godkjent hodevernBrannsjefen Har alle godkjent verneutstyr91Anskaffe godkjent bekledningBrannsjefen Åndedrettsutstyr (filtermaske)91Anskaffe peronlig filtermaskeBrannsjefen og maske for pressluftapp. Muligheter for vask av vernebekledning91Kjøpe/lease vaskemaskinBrannsjefen Er det montert avtrekk for håndtering av kjem.62Montere avtrekkBrannsjefen Er førstehjelpsutstyr tilgjengelig (ikke brannbil)62Skaffe førstehjelpsutstyrBeredskapsleder Lysforhold43Montere lys/vinduBeredskapsleder Garderobe43Bygge reol for vernebekledningBeredskapsleder Garderobe og dusj for feier i Åfjord43Leie dusj og garderobeBrannsjefen Støy43Bruk av hørselvernBeredskapsleder Støy43Kjøpe støyisolert kompressorBrannsjefen Er det brannvarsling på stasjonen43Montere røykdetektorerBeredskapsleder Tilfredsstillende rømningsveger43Vurderer behovetBeredskapsleder Foreligger det en oversikt over alle stoffer43Skaffe perm for dokumenterHMS ansvarlig Er kjemikaliene merket forsvarlig43Merke kjemikalieneHMS ansvarlig Er det HMS datablad på arbeidsstedet43Skaffe databledHMS ansvarlig Er kjemikaliene tilfredsstillende oppbevart43Skaffe til veie egnet skapHMS ansvarlig Er verneutstyr tilgjenelig på stasjonen43Merke verneutstyretBeredskapsleder Ventilasjonsforhold23Montere punktavsugBrannsjefen Ergonomi23Rydde på stasjonenBeredskapsleder Renhold toaletter, garderober og oppholdsrom24Inngå avtale om renholdBrannsjefen Renhold/orden utendørs24Rydde rundt stasjonenBeredskapsleder Rene gulv i vognhall, oljesøl etc.24Lege ut absorb. matte elBeredskapsleder Fukt14Befaring med bygningseierBrannsjefen Opplæring i bruk av åndedsrettsvern34Informere om farenBeredskapsleder Manuelt slokkeutstyr på stasjonen24Plassere ut slokkeutstyrBeredskapsleder Merking av slokkeutstyr og rømningsveger14Merke rømningsvegerBeredskapsleder Fosen Brann- og redningstjeneste IKS32

33 NYE HJELMER Dräger HPS 7000 Bestilt og skal leveres i 2014 Røykdykkere prioriteres Forberedt for Digitalt Nødnett Fosen Brann- og redningstjeneste IKS33

34 Investeringsplan 2015-2020 Ny tankbil til Botngård 2015 HMS – utstyr –Bekledning –Røykdykkerutstyr –Samband –Etc Høyderedskap i 2018 ? Fosen Brann- og redningstjeneste IKS34

35 NØKKELSAFE Ingen oppbevaring av ”løse” nøkler. Krav om nøkkelsafe for automatiske brannalarmanlegg med direktekobling til 110 sentralen Innført for eksisterende bygg Hver brannbil er utstyrt med nøkkelboks for hovednøkkel til nøkkelsafe Kun FBRT har tilgang til nøkkelsafe Fosen Brann- og redningstjeneste IKS35

36 PROSEDYREHÅNDBOK Beskrivelse av prosedyrer for innsats ved ulike hendelser Revideres fortløpende SE: fbrt.no –Gå inn på intranett –Brukernavn Fosen, Passord FBRT –Gå inn på HMS og finn fram Prosedyrene Fosen Brann- og redningstjeneste IKS36

37 UTFORDRINGER I 2015 Etablering av ny Brannordning Utdanning av deltidsmannskap (eget grunnkurs) Rekruttering av mannskaper Krevende nye objekter –Kompleksitet (Valsneset forfabrikk, Scan Bio mfl) –Høye hus –Kampflybase Ørland Feietjeneste i Roan fom 1.1.15 Utvidelse av ansvar for forebyggende brannv mht tilsyn Målsetting: Bedre forebyggende brannvern og beredskap gjennom økt kompetanse hos ansatte Fosen Brann- og redningstjeneste IKS37

38 Personell STASJONSLUTTETANSATT Brekstad--Roy Hovde Siv Horpestad BotngårdFrank Fiksdal Jan Stjern Jarle Brandvik ÅrnesIdar Ramsø StokksundSteinar Vold Frits Høvik John Sydskjør Magne Tårnes Reidar Moen Frode Edvardsen Vidar Sydskjør 1.1.15 Jonny Sydskjør 1.1.15 Jan Ivar Fagervold 1.1.15 Morten Harbak 1.1.15 RoanTorstein EggenMorgan Tyler Brandsø Bessaker (nedlagt) Odd Arne Haugen Magne Lunde Ib Olesen Ole Andreas Dahle Fosen Brann- og redningstjeneste IKS38

39 Diverse administrativt Timelister og kjøreregninger må føres på skjema fra FBRT. –Eksempel på utfylling blir lagt ut på fbrt.no Etterbetaling i 2015 for ekstra vakter, byttinger, tillegg og andre justeringer Fosen Brann- og redningstjeneste IKS39

40 TIMELISTER Fosen Brann- og redningstjeneste IKS40 Planlagte øvelser inngår i stillingen (1,3%) og skal ikke føres på timeliste. Alle utrykninger eller aktivitet som det kalles inn til føres på timeliste. Dette er arbeidstid. Møter som ansatte selv tar inititativ til (skriving av timelister, møter med tillitsvalgte etc) er ikke arbeidstid.

41 TIMELISTER Fra 1.1.15 skal det leveres inn timelister hver andre måned. (1. mars, 1. mai. 1. juli mv) Det skal kun påføres dato,,sted, ukedag og tid for start og avslutning. Timeberegning skjer administrativt. Listene skal underskrives før innsending. Levering elektronisk kan skje når signatur er påført (scanning) Det gis 2 timer for oppmøte ved utrykning Timelister vil bli behandlet og utbetalt fortløpende. Det vil bli lagt ut oppdaterte timelister som skal benyttes. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS41

42 REISEREGNINGER Skal føres på egne skjema, Kjørebok skal føres og vedlegges. Skjema skal alltid underskrives. Kjøring ifm alarm/utrykning godkjøres iht statens satser. Kjøring ifm øvelser betraktes som kjøring til fast arbeidssted og godtgjøres ikke. Annen kjøring kan godtgjøres etter avtale. Fosen Brann- og redningstjeneste IKS42

43 UTBETALING LØNN mm Utbetalinger fom 1.1.15 skjer slik: 12. i hver måned utbetaling for –1,3 % stilling (som før) –Godtgjøring for alarmmottaker (ny) Kvartalsvis –Timelister og kjøre/reiseregninger Fosen Brann- og redningstjeneste IKS43

44 www.fbrt.no Nyttig informasjon finner du på vår hjemmeside www.fbrt.no under intranett.www.fbrt.no Foilene fra juleøvelsen finner du igjen der. Logg deg inn med Brukernavn: Fosen Passord: FBRT Fosen Brann- og redningstjeneste IKS44

45 JULEGAVE TIL ANSATTE Fosen Brann- og redningstjeneste IKS45 Nye hjelmer

46 Takk for samarbeid i året som gikk Fosen Brann- og redningstjeneste IKS46


Laste ned ppt "Fosen Brann- og redningstjeneste IKS. JULEØVELSEN 2014 Ørland og Bjugn 9. desember Åfjord 11. desember Roan 16. desember."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google