Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brannene i Oslofjordtunnelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brannene i Oslofjordtunnelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brannene i Oslofjordtunnelen
1 Brannene i Oslofjordtunnelen Johan innleder og presenterer oss begge. Hvilke utfordringer sto vi ovenfor og hva lærte vi? En presentasjon av Johan Stokkeland og Knut Halvorsen SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

2 Søndre Follo Brannvesen IKS
2 Søndre Follo Brannvesen IKS Johan sier litt om SFB og Follo generelt. Viser hvor brannstasjonene og Oslofjordtunnelen ligger. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

3 Quality Airport Hotell Gardermoen
Oslofjordtunnelen 3 7% 0,1% 3300m 1100m 2800m Drammen Drøbak Ca 7,3 km lang, 7% stigning Et løp med et kjørefelt i hver retning Fartsgrense 80 km/t God videodekning Knut sier litt fakta om tunnelen: God videodekning med hendelsedetektering Årsdøgntrafikk på 7500 kjøretøy 15% av disse er tunge kjøretøy 34 nødrom 14 vannposter Tak i PE skum påsprøtet 6 cm betong Hvor i tunnelen hendelsene var SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

4 Rutiner/innsatsplaner
4 Rutiner/innsatsplaner Forhåndsdefinert innsatsretning. Ledes av Follo PD. Trippelvarsling nødetatene. Innsats inn i tunnelen med en bil i første omgang. Kontakt med VTS. Ko på Drøbakssiden Johan sier noe her. Følger kulepunktene. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

5 To hendelser innenfor 3 måneder
5 To hendelser innenfor 3 måneder 29. mars 23. juni Johan sier noe her. Husk: På hendelse 23 juni, var det ekstra mye biler i tunnelen grunnet kø fra hjulaster. Si også noe om antall mannskaper totalt på hver enkelt hendelse. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

6 Brannene/slokkeinnsatsen
6 Brannene/slokkeinnsatsen Hva er bilen lastet med? Viktigheten av transportdokumenter. Fortløpende sikkerhetsvurderinger. Kraftige smell. Propan i førerhytte. CAFS/Vann. Vanntilførsel. Knut sier noe her. Følger kulepunktene. Husk: På hendelse nr 2 så vi viktigheten av at kun en bil kjører inn i første omgang. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

7 Quality Airport Hotell Gardermoen
Evakueringen 7 Stort område. Bruk av ATV/kjøretøy/IR kamera/følgemasker. Arbeidsfordeling/ organisering. Fare for RD i usikker sone når biler kjører i røyken. Folk gjemmer seg, vanskelig å finne. 110 sin rolle i evakueringen. Johan sier noe rundt kulepunkt 1,2 og 3 Knut sier noe rundt resten av kulepunktene. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

8 Quality Airport Hotell Gardermoen
8 Brukes ifm med 110 operatørenes rolle. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

9 Quality Airport Hotell Gardermoen
Ventilasjon 9 Forhåndsdefinert retning. Brannventilasjon 50% effekt. Når øker/senker vi effekten? Snu ventilasjonsretningen? Støy! Johan sier noe her. Følger kulepunktene. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

10 Quality Airport Hotell Gardermoen
Samarbeid 10 Nødetatene inkl. fagsentral brann. Helseekspressen. Flere brannvesen VTS Pressen Johan sier noe her. Følg kulepunktene. Husk noe om felles samband ved hendelse 2 SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

11 Quality Airport Hotell Gardermoen
Samband 11 Nødnett TMO/DMO Organisering Ørepropper/ garnityr Rednings- talegrupper Knut sier noe her. Vurderer utifra hvor god tid vi har. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

12 Quality Airport Hotell Gardermoen
12 Hva lærte vi? Evakueringen (ATV, følgemasker, luft og farer) Bilister ignorerer vegsperringer. Viktigheten av tidlig rekvirering av hjullaster/ gravemaskin. Omluft nyere biler Brannventilasjon. Samband. Samarbeid. Mange fagsentraler. Viktighet med kontaktperson fra vegvesenet. ”Lukket” KO. Johan sier noe her. Følg kulepunktene. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

13 I ettertid med de innvolverte
13 Tidlig defusing med mannskapene. Gjennomgang/befaring med involverte bilister i ettertid. Johan sier noe her. SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september

14 Quality Airport Hotell Gardermoen
14 Takk for oss! SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS Quality Airport Hotell Gardermoen september


Laste ned ppt "Brannene i Oslofjordtunnelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google