Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003

2 ADNs hovedvirksomhet Gjennomføre dopingkontroller
Informasjon og forebyggende arbeid Forskning Internasjonalt samarbeid Stiftelsen skal drive kontrollvirksomhet, herunder fastsette tid og sted for dopingkontroller. Dopingkontrollene kan foretas med og uten forvarsel, i og utenfor konkurranser. Stiftelsen skal gjennomføre nødvendig innhenting av faktiske opplysninger for å påvise brudd på NIFs straffebestemmelser knyttet til doping. Stiftelsen kan i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner foreta dopingkontroller av utøvere uten medlemskap i NIF. Stiftelsen fastsetter nærmere bestemmelser for planlegging, administrasjon og gjennomføring av dopingkontroller. Stiftelsen skal også fastsette dopingliste over forbudte stoffer gjeldende for NIF i tråd med internasjonale bestemmelser. Stiftelsen har myndighet til å gi dispensasjon fra dopinglisten. Stiftelsen skal gjennom egen påtalenemnd utøve påtalevirksomhet overfor NIFs domsorgan knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping. Stiftelsen skal drive informasjons- og forebyggende virksomhet for å bekjempe doping. Dette omfatter bl.a. utvikling av utdannings- og holdningsprogrammer som har som formål å forebygge helseskader og fremme en rettferdig idrettskonkurranse. ADN - hovedlinjer i forskningssatsing Utvikling av testsystemer/analyseoppsett som gjør det lettere å fange opp de som doper seg (blodprofilstudien) Fysiologiske, patofysiologiske og evt samfunnsmessige effekter av ulike dopingmidler (AAS) Utvikling av nye analysemetoder! ”stiftelsen skal bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksomhetens formål” avsatt øremerkede midler til dette formålet (ca NOK) Stiftelsen skal bidra til internasjonalt antidopingsamarbeid, både på politisk og praktisk nivå.

3 Hvorfor er det forbudt med doping?
Prestasjonsfremmende Helseskadelig Skader idrettens anseelse For at et middel eller metode skal settes på dopinglista, sier WADC at to av disse kriteriene må være innfridd. I tillegg kan maskeringsmidler settes på listen.

4 Hva ville vært konsekvensen for deg i dag hvis du ble dømt for doping?
Foredragsholder kan stille spørsmål til hele gruppa og åpne for dialog.

5 Konsekvenser: En dom kan bety utestengelse fra organisert idrett i to år. Det betyr at du ikke får være med : Å konkurrere I organisert trening Å trene andre I tillitsverv Du blir forvist til ”andre siden av gjerdet”. En dopingdom vil bli offentliggjort. Sponsorkontrakt og andre midler. Lagstraff. Din konklusjon på bakgrunn av diskusjon med gruppa: En dom kan bety utestengelse fra idretten din i to år. Det betyr at du ikke får være med i organsiert trening, ikke være med å konkurrere, ikke være med å trene andre, ikke ha tillitsverv – du blir forvist til ”andre siden av gjerdet”. Offentliggjøring av en dopingdom vil blant annet bety: Miljøet ditt, familie, venner, lagkamerater, skole og jobb vil få vite at du er tatt i doping og at du ikke får være med i idretten. Det ville vært en belastningen for deg selv og for dine nærmeste. Derfor: Dopinglisten, informasjon om antidoping og dine grunnleggende holdninger til medikamenter er viktige for deg. Sponsing/ andre inntekter: Dersom du mottar midler fra idretten kan du miste dette. Lagstraff varierer fra SF til SF. Du kan risikere at lagkameratene dine også straffes!

6 Mål med timen Du skal vite: Hvor du kan finne dopinglisten
og informasjon om antidoping Når du må sjekke dopinglisten Det er flere og flere som blir tatt i doping i dag som ikke var klar over, eller hadde nok fokus på, hvilke medikamenter som faktisk er forbudt. Dere må derfor, som idrettsutøvere vite hvor dere finner riktig informasjon og hvordan dere bruker denne.

7 dersom lege/trener gir deg et medikament som står på dopinglisten?
Hvem har ansvaret - dersom lege/trener gir deg et medikament som står på dopinglisten? Foredragsholder kan innlede til ny diskusjon/dialog om ansvar. Eksempler som kan brukes for å underbygge diskusjonen: Treneren din gir deg en smertestillende tablett fra kofferten sin fordi en spiller sparket deg på skinnleggen eller du tråkket over. Stoler du på at treneren din ikke ville gi deg noe som stod på dopinglisten? Vet du hvem som har ansvaret dersom stoffet inneholdt doping? Har du noen gang tatt imot en pille fra en kamerat? Var pillen kjøpt i Norge? Hadde kameraten din sjekket om medikamentet stod på dopinglisten? Du er hos legen og har vondt i ryggen. Legen gir deg en pille. Har legen sjekket dopinglisten?

8 Det er alltid utøvers ansvar
Din konklusjon: Når du blir foreskrevet/skal bruke et medikament, uansett i hvilken situasjon. Da må det ringe en bjelle. Er dette medikamentet OK? Hvor kan jeg sjekke det nå med en gang? Utøver har ansvaret.

9 Hva er doping ? Positiv dopingprøve
Bruk av stoffer og metoder på dopinglisten Unnlate å møte til kontroll Bryte krav til utøverinformasjon /tilgjengelighet Forfalske, forbytte eller ødelegge en dopingprøve Støttepersonell kan også bli straffet! WADC definisjon – doping er brudd på dopingbestemmelsene.

10 Det juridiske grunnlaget
NIFs lov gjelder disse: Medlem av en klubb, tilsluttet NIF Representerer Norge i konkurranse NIFs lov, kap 12: Dopingbestemmelsene WADC Du kan bli dopingtesta! Alle som er medlem av NIF, eller deltar i konkurranse arrangert av en organisasjon som er tilsluttet NIF, eller deltar på representasjonslag for Norge, er underlagt NIFs lov. Du er også pliktig til å avlegge dopingprøve i inntil ett år etter at du har meldt deg ut av NIF. I internajsonal sammenheng kan det være andre bestemmelser enn for nasjonale forhold. Sjekk ditt internasjonale særforbunds regler! Ny NIF-lov fra 1. juni 2004   NIF og ADN har underskrevet på at nasjonale antidopingbestemmelser skal tilpasses WADAs regelverk før Athen-OL. NIF’s lov kapittel 12, om dopingbestemmelser, blir derfor endret, og trår i kraft 1. juni 2004. Sjekk for presisering av dette. Loven finnes på Den organisasjonen som har ansvaret for at prøven blir tatt, har ansvaret for å følge opp en eventuel positiv prøve. Det vil si at dersom prøven tas av IF vil de følge opp saken i IFs domsorganer. Dersom ADN har tatt prøven, vil den følges opp av ADN i NIFs domsorgan. Dersom prøven tas på oppdrag fra andre, er det den som har gitt oppdraget som følger opp eventuell positiv prøve. For eksempel vil WADA-initierte prøver følges opp av ditt internasjonale særforbund, selv om ADN har tatt prøven av en norsk utøver i Norge

11 Dopinglisten Dopinglisten Legemiddellisten
Stoffer og metoder forbudt i organisert idrett Legemiddellisten Alfabetisk oversikt over alle legemidler som selges i Norge og som inneholder stoffer forbudt i henhold til dopinglisten Internasjonal dopingliste utarbeides av WADA og består av virkestoff som er forbudt og som finnes i legemidler. På finner du en oversatt versjon av dopinglisten. Her finner du også mer utfyllende forklaringer og en liste over legemidler som inneholder forbudte virkestoff og som selges i Norge. Legemidler kjøpt i utlandet (med eller uten resept fra lege), naturpreparater og kosttilskudd kan rammes av dopingreglementet selv om legemiddelnavnet ikke står på listen. Regelen om at "liknende stoffer" også er forbudt rammer også nyutviklede preparater innen de forbudte klasser. Listen over norske legemidler som inneholder forbudte stoffer er alfabetisk lagt opp. Klikk også på gruppen for å se om det er andre forhold rundt stoffet som utøver bør sjekke Eksempel: Noen/ de meste vanlige Beta-2 agonister (astamamedisin) kan benyttes, men krever forenklet fritak. Sjekk fritaksordningene

12 Dopinglisten ”Bruk av ethvert legemiddel skal begrenses til medisinsk korrekte indikasjoner”
I. Anabole stoffer Hormoner og relaterte substanser Beta-2 agonister Antiøstrogene stoffer Diuretika og andre maskeringsmidler M1. Forbedring av oksygenopptak M2. Kjemisk og fysisk manipulasjon M3. Gendoping II. Stimulerende midler Narkotiske stoffer Cannabinoider (cannabis) Glukokortikoider ”Bruk av ethvert legemiddel skal begrenses til medisinsk korrekte indikasjoner”. Setningen er der for å understreke at legemiddel er til for å brukes til medisinsk behandling. Trykk på teksten (på internett) så få du opp informasjon om stoffet/metoden. Intravenøse infusjoner er nå forbudt, unntatt i forbindelse med legitim akutt medisinsk behandling

13 Eksempel på dopingmidler
Anabole steroider Stanozolol, metanidienon Stimulerende midler Amfetamin, efedrin, (forkjølelsemedisin, astmamedisin) Beta2 agonister Ventoline, bricanyl NB - legemiddel kjøpt i utlandet - kosttilskudd er ikke legemiddel Ikke nødvendig å bruke foil på dette, men kan være et hjelpemiddel for å konkretisere legemiddel som står på dopinglisten.

14 Forbud i enkelte konkurranser
ALKOHOL – forbudt i konkurranse Motorsport – 0,00 g/l Bueskyting – Moderne femkamp – Karate Ski – Bodga – Bilsport 0,10 Luftsport - billiard 0,20 BETABLOKKERE – Luftssport, Bueskyting, Motorsport, Billiard, Bob, Boccia, Bridge, Sjakk, Curling, Turn, Moderne femkamp, Ni kjeglers bowling, Seiling (med hjelm), Skyting, Ski (hopp og free-style snowboard), Svømming (dykking og synkronsvømming), Bryting  Foil kan være greit å ha dersom man er ute og snakker til noen av de nevnte idrettene, elles bør den kuttes ut.

15 Fritak fra dopinglisten skal alltid være på medisinsk grunnlag
To typer fritak Ordinært fritak Forenklet fritak Tre kategorier utøvere Utøvere som konkurrerer internasjonalt Utøvere som konkurrerer nasjonalt Barneidrett (under 13 år), bedriftsidrett og mosjonister som ikke konkurrerer Fritaksordninger fra dopinglisten Presiser at fritak fra dopinglisten skal være på medisinsk grunnlag! Dersom utøver har fått en diagnose som gjør at han må bruke legemidler som står på dopinglisten, gir NIFs regelverk mulighet til å søke om medisinsk fritak. Utøver kan da få tillatelse til å bruke forbudte stoffer og forbudte metoder på dopinglisten av medisinske årsaker. NB!! Sjekk alltid dopinglisten før du begynner å ta et legemiddel! Fritaksreglene i detalj og egne søknadsskjema finnes på Egne søknadsskjema skal benyttes. Dersom du ikke har søkt i tide kan du risikere en dopingdom. Når kan behandling starte? Hovedregel er å søke fritak med en gang diagnose er stilt. Et medisinsk fritak – ordinært eller forenklet - vil ikke aksepteres med tilbakevirkende kraft, med unntak av følgende tilfeller: Behandling i nødssituasjoner eller akutt behandling var nødvendig, eller uvanlige omstendigheter oppstod som tilsa at det ikke var tid eller anledning å sende søknad/erklæring inn før en dopingkontroll. Antidoping Norge gir godkjenning for nasjonale forhold. Enkelte internasjonale særforbund aksepterer nasjonal godkjenning, noen gjør det ikke. Deltar du internasjonalt må du sjekke med særforbundet hvordan de vil ha det. Har plassert mange av foilane til fritak sist i foredraget. skal vere bakgrunnskunnskap til foredragsholdar. Kan diskutere det dersom det kjem opp eller i etterkant av foredraget. Vise til informasjon om dette på internettsidene våre! For mykje detaljer og tar uforholdsmessig lang tid av foredaget til denne målgruppa – som oftast ikkje hovedfokuset!

16 Hva om du må bruke et medikament som står på dopinglista?
Eksempel: Er du allergisk? Har du astma? Har du diabetes? Foil kan brukes ved behov. NB: foredragsholder må kunne svare på disse spørsmåla! Oppdater deg før du bruker foilen!

17

18 Olympiatoppens risikovurdering
Risikovurderingen gir innblikk i risikoen ved bruk av kosttilskudd 4 risikogrupper Lav risiko Ukjent risiko Høy risiko Doping Sjekk denne internettsiden! Olympiatoppen har gjort en stor og god jobb her. Risikovurderingen er gradert fra kosttilskudd med lav risiko, ukjent risiko, høy risiko og preparater med forbudte stoffer. Vær varsom – unngå unødvendig og feil bruk av kosttilskudd – mat er sunt og gir deg alle de nødvendige næringsstoffene. Snakk med en idrettslege eller ernæringsfysiolog hvis du er i tvil om du bør bruke kosttilskudd. Bruk gjerne en ernæringsfysiolog for å få hjelp til kostholdet!

19 Prester bedre med riktig kost
Brosjyre fra OLT og SEF Mat er sunt og gir deg alle de nødvendige næringsstoffene. Heftet: ”prester bedre med riktig kost” – en praktisk veiledning i kosthold for idrettutøvere gir mye god informasjon. Utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Olympiatoppen. Skrevet av Christine Helle, Olympiatoppen. Heftet: ””Mat og prestasjon” – kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere, gir også veldig mye god informasjon. Utgitt av Sosial og helsedirektoratet i november 2003. Kan lastes ned fra

20 Tabell forurensa kosttilskudd IOC

21 ”Det er OK å jukse når ingen oppdager det.” ”Dette gjelder ikke meg.”
”Kjipt å vinne dersom jeg har juksa.” ”Kjipt å tape dersom kameraten har juksa.” Brukes kun dersom tid. Foredragsholder skal gi innspill til holdninger hos utøver slik at utøver skjønner at en feil holdning kan få fatale konsekvenser. Anbefaler ny dialog med målgruppen. Hva er en holdning? Din konklusjon: En grunnleggende innstilling som preger din adferd. Altså hvis du går rundt med en dårlig holdning som: ”det er ikke så nøye” ”det er bare hvis jeg gjør det for å jukse at dopinglista betyr noe” ”dette må jo andre kunne fortelle meg” ”dette angår ikke meg” ”det er treners ansvar” Da har du en dårlig holdning og det vil prege ditt valg og din adferd i forhold til dopinglista og bruk av medikamenter. (Vis gjerne til eksemplene som er brukt tidligere.) Langt de fleste vil si – ”jeg doper meg ikke”. Betyr det ikke bruker anabole steroider eller narkotika? Mange vil si: Dette er kjedelig og gjelder ikke meg – ”inntil de får brev om positiv prøve” En god holdning vil sørge for at du tar ansvar for deg selv og egen adferd Eks. Idrett er gøy! Jeg gleder meg til å trene! Jeg gleder meg til å konkurrere! Jeg trives og har det moro sammen med lagkamerater! Jeg vil at idretten skal være rettferdig – kjipt å vinne dersom jeg har juksa – like kjipt å tape dersom kameraten har juksa Hva kan jeg gjøre selv for at ingen jukser Dette må jeg sette meg inn i

22 www.antidoping.no Idrett er gøy! Doping er juks!
Vi må arbeide sammen for en ren idrett! Det er alltid utøvers ansvar! (Foredraget kan gjerne avsluttes med en pille som vises opp og si at dette er nok til å bli utestengt fra idretten i to år! Dette kan gi en tankevekker)


Laste ned ppt "Antidoping Norge (ADN) opprettet av NIF og KKD Stiftelse pr. juni 2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google