Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS og PROSESS Idrettshall/flerbrukshall og Svømmehall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS og PROSESS Idrettshall/flerbrukshall og Svømmehall"— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS og PROSESS Idrettshall/flerbrukshall og Svømmehall
LHK nektes å spille sine eliteseriekamper i Levangerhallen? Utredning av begge alternativene på gang Grunnlag for beslutning Kommunen Statsbygg Fylkeskommunen HiNT SiNoT Idrettslag etc

2 KOMMUNIKASJOSUTFORDRINGER
Vektlegging av enkeltfaktorer framfor totalitet Konklusjon før beslutningsgrunnlag foreligger Fokus ”Min interesse” framfor ”Best for Levanger/regionen” Antakelse om hva som blir mest kostbart for brukerne før beslutningsgrunnlag foreligger – Statsbyggs konsept blir for dyrt Uklart hva kommunen har vedtatt og egentlig mener Fylkeskommunens rolle og posisjon framstår som uklar Uklarhet om alternativet på Moan – finansiering, hvem er utbygger, eier, driver m.v.? Statsbygggs policy forhindrer kommunisering eksternt før beslutningsgrunnlaget foreligger

3 BAKGRUNN for kommunens engasjement i utredning Trønderhallen
Div. vedtak prioritering av spillemidler og garantiansvar Trønderhallen Eiendom AS Strategisk kulturplan k.sak 23/05 i møte : Kap. 6 og 11: Realisere ny svømmehall Kap. 11: Utvikle regionalt senter for idrett gjennom realisering av storhall – Trønderhallen. Kap. 13: Realisere storhall for idrett og andre kulturaktiviteter - Trønderhallen Ny svømmehall og flerbrukshall – Intensjonsavtale og bestilling, k.sak 29/05 i møte Prioritering av spillemidlene k.sak 4/06, i møte : Flerbrukshall Røstad – Trønderhallen og flyttes fra uprioritert liste fra kategori 2 – Ordinære anlegg – til nr. 1 på prioritert liste.

4 SVØMMEHALL Er med i begge utredningene – samme bakgrunnsdata – samme innhold? Skal dekke: Grunnskolens lovpålagte behov for svømmeopplæring HiNT sitt behov innen undervisning Innbyggernes behov Idrettens behov (Den videregående skole har ikke leiebehov for svømmehall) Kommunen må bygge svømmehall uavhengig av hvilket utbyggingsalternativ som velges.

5 INTENSJONSAVTALE HALLPROSJEKT RØSTAD/TRØNDERHALLEN

6 PARTER I INTENSJONSAVTALEN
Levanger kommune Høgskolen i Nord-Trøndelag - HiNT Trønderhallen Eiendom AS (Levanger Handballklubb og Studentersamskipnaden i N-Trøndelag – SiNoT) Nord-Trøndelag fylkeskommune Statsbygg Midt-Norge

7 Alle partene i intensjonsavtalen står bak disse formålspunktene
FORMÅL INTENSJONSAVTALEN BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR REALISERING AV EN FLERBRUKSHALL – SVØMMEHALL – ANDRE TILBUD Være et regionalt senter for idrett Utvikle idrettsmiljøet både regionalt og lokalt Arena for større idrettsarrangement Storstue for store kulturarrangement Muligheter for arr. av større messer og konferanser Levanger og HiNT som et attraktivt studiested med et attraktivt miljø for studentene Legge til rette for FOU-arbeid: Toppidrettssatsing Studietilbudet ved HiNT Rettet mot næringsutvikling Alle partene i intensjonsavtalen står bak disse formålspunktene

8 KOMMUNENS DELTAGELSE/INTERESSE I PROSJEKTET (INTENSJONSAVTALEN)
Leie av svømmehall Kulturell storstue for byen og regionen Godt studentmiljø Utvikling av HiNT – arbeidsplasser Næringsutvikling i tilknytning til FOU-HiNT Byutvikling Aksen bykjernen → Havna → Hallen → HiNT

9 BYKJERNEN – HAVNA – CAMPUS RØSTAD
Hotell BYKJERNEN

10 BESTILLING/UTREDNINGSBEHOV (Fulgte intensjonsavtalen)
Romprogram - Funksjonsanalyse Investeringsbehov (Mulighet for utseksjonering av svømmehall skal vurderes) Driftskonsept Omfang Samtale med partene for klargjøring av behov Mulige leietagere Framdrift Foreslått framdrift ikke mulig

11 ORGANISERING Utvikling av Trønderhallprosjektet - Statsbygg

12 Kommunens engasjement

13 PROSESS MED STATSBYGG Kommunal deltakelse
Unikt prosjekt fra Statsbygg – under visse forutsetninger – Byggherre for både flerbrukshall og svømmehall Premissgivere Referansegruppe – representanter fra bestillerne Brukerutvalg Arbeidsgrupper Prosess opp mot ”kommunale” brukere – organisert av idretten og kommunen Brukermøte – Idémyldring Brukermøte – Organisering i 4 arbeidsgrupper Næring Vannaktiviteter/svømming Idrett Almen kultur Enkeltmøter med arbeidgruppene med arkitekt til stede – flere møter med noen Ønskene framkommet → ”Knaing”→ Akseptable kostnader (De andre brukere har kjørt egne prosesser – HiNT, SiNoT)

14 FLERBRUKSHALL/SVØMMEHALL lokalisering ved LØA?

15 BAKGRUNN utredning Moan-alternativet
Kommunestyrets vedtak sak 29/05 i møte 4.      Kommunen vil stille seg positiv til en alternativ utredning av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det forutsettes at en alternativ utredning er sluttført innen Utredes av fylkeskommunen MEN - Fylkeskommunen har gitt beskjed om at kommunens ønske vil bli fulgt, men at hall på Moan vil bli realisert på sikt

16 FRAMDRIFT (dette er Statsbygg sitt ansvar for Trønderhallen og Fylkeskommunen for hall Moan)
Romprogram, funksjonsanalyse og kostnadsestimat fra Statsbygg og Fylkeskommunen – 1. uke april? Behandling av de to alternativene i kommunestyret 10.mai? (formannskap senest 3. mai) Ferdigstillelse av prosjektet 2008? Avhengig av: Offentlig anskaffelsesreglement Størrelse på innkjøp av tjenester – prosjektering. Anbud nasjonalt eller EØS-området Størrelse på Bygg- og anlegg– Anbud nasjonalt eller EØS-området (Tildeling av spillemidler krever anbud iht regler for offentlig anskaffelse) Finansiering. Statsbygg har sine årlige bevilgninger over statsbudsjettet Kommunen har sin bevilgning gjennom investeringsbudsjettet


Laste ned ppt "STATUS og PROSESS Idrettshall/flerbrukshall og Svømmehall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google