Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger
Kommunestyremøte Levanger Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Nord-Trøndelag Fylkeskommune

2 Historikk ny hall Levanger
: Trønderhallen Eiendom AS Juni 04: Mulighetsstudie fra Nettverksgruppe for Trønderhallen Alt. V Moan – ikke utredet Feb 05: Forstudie i regi av NTFK Moanhallen Alle i nettverksgruppe + LFP + LFK invitert. HINT, SINOT, THE deltok ikke Juni 05: Intensjonsavtale Statsbygg m fl Røstad/Trønderhallen Få frem et beslutningsgrunnlag for evt. realisering Juni 05: Vedtak Levanger Kommunestyre Stiller seg positiv til en alternativ vurdering av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av NTFK Jan 06: NTFK/LVGS - opsjon på leie hall på Moan senest 2012 Beslutningsgrunnlag begge prosjekt klart i april 06 Hvem skal beslutte hva ?

3 Fylkeskommunens roller
Levanger vgs dominerende bruker hall på dagtid – 2 flater++ Regional utviklingsaktør tilrettelegger for næringsutvikling virkemiddelaktør (RUP) Forvaltningsrolle idrett/kultur ivareta sentrale/regionale idretts- og anleggspolitiske målsetninger saksbehanderapparat for statlige tippemidler

4 Fylkeskommunens avtaler
Intensjonsavtale Statsbygg m fl. Røstad,juni 2005 midlertidig leie utalt til ca. 5 år Vedtak Levanger Kommunestyre juni 05 Stiller seg positiv til en alternativ vurdering av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av NTFK Skisseprosjekt avsluttes mars/april – 06 Opsjonsavtale leie Frol Utvikling AS Koblet til salg Frol Vgs – tilbakeleie Frolhallen Leieav hall etter at andre midl. avtaler utløpt - senest innen 2012 Begge parter erkjenner at realisering avhenger av andre interessenter 1. Formål Partene vil gjennom denne intensjonsavtale søke å få fram et beslutningsgrunnlag for eventuell realisering av en flerbrukshall med svømmehall og eventuelt andre tilbud. Fylkeskommunen: Midlertidig leie av hall – restbehov utover bruk av Levangerhallen og andre anlegg ved den videregående skolen Bidra til regional utvikling gjennom å legge til rette for idrett og næringsaktivitet.

5 Bakgrunn for NTFK’s avtaler
Intensjonsavtalen på Røstad Kommunens prioritering for by- og næringsutvikling i Levanger Opsjonsavtale leie Moan på sikt Begrunnet i Levanger Vgs behov for kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon for en samlokalisert skole på Moan

6 Idrettsfaglig vurdering
( Idrettskonsulentens vurdering til Fylkesrådet 27/06-05 Sak nr. 105/2005) Moan Idrettspark er blitt et flott område med gode fasiliteter for fotball, friidrett, tennis og andre aktiviteter. En utbygging med "hall" vil innebære en positiv samordning og samhandling inn mot andre idretter. Moan vil i større grad kunne bli et aktivitetssenter for idrett og fysisk aktivitet som inkluderer flere brukergrupper og således representere et større mangfold.  En hall på Røstad vil etter min oppfatning ikke kunne inkludere annen idrettsaktivitet på samme måte, men har en klar styrke i forhold til oppgaver knyttet til idretts- og kompetanseutvikling  En hall på Moan vil innebære styrket "idretts- og brukersenter" - mens en hall på Røstad vil innebære et styrket "idretts- og kompetansesenter”

7 Idrettskonsulentens vurdering
Fokus på realisme i driftskonsept Øke utnyttelsesgraden av de anleggs/tippemidler som allerede er investert i et område – synergieffekter i anleggsutnytting jfr anleggsituasjonen i fylkets øvrige regionsenter

8 Premisser for hall i Levanger
Nøkternhet Brukerne betaler uansett driftskost !!!! Antall flater Brukere dagtid Kommunale aktivitetsbidrag (hvis det ikke finnes en ”snill onkel”) Frol Utvikling AS

9 Ny hall i Levanger Beslutninger mai 06 - men hvem skal beslutte hva ?
Kommunen ? Fylkeskommunen ? Brukerne - betalerne ? Investorene ? HINT ?

10 Skisseprosjekt Moan I regi av NTFK sammen med arkitektkontoret Kvadrat
Ferdigstilles mars/april 06 Planlegging med driftskostnader og nøkternhet i fokus ”need to have” vs ”nice to have” Dimensjoneringsforutsetninger 2 treningsflater – 1 vendt hall for topphåndballarrangement NHF’s arenakrav Eliteserien 2008/2009 1500/2000 tilskuere - teleskoptribuner Flerbruk tradisjonelle hallidretter Treningssenter Evt. tilpasse Levangerhallen til spesielle idretter Svømmehall opplæringsbehov grunnskoler – 25 m m/stup 3- 5m Synergi i effektiv drift Levanger Fritidspark hall/svømmehall/camping/uteanlegg

11 Moan – senteret for idrett og fysisk aktivitet
VELODROM

12 Moanhallen – skisseprosjektet
Kun foreløpige utkast

13 Moanhallen- skisseprosjektet
Kun foreløpige utkast

14 Moanhallen skisseprosjektet
Kun foreløpige utkast Normalsituasjon: 2 avdelte hallflater på tvers – 700 tilskuerplasser stå/sitte på galleri Topparrangement: 1 hallflate på langs – teleskoptribuner begge langsider ( sitteplasser) ( dvs totalt 2000)

15 Moanhallen – skisseprosjektet
Kun foreløpige utkast 25 – metersbasseng Stup 1-, 3- og 5-meter

16 Moanhallen – synergi i felles drift
Kun foreløpige utkast

17 Betyr plasseringen egentlig noe for brukerne?
Levanger videregående skole HINT Idrettslagene Velferdtilbudet studenter Svømmeundervisning grunnskole Adkomst/parkering arrangement

18 Moan vs Røstad LVGS som dominerende bruker Idrett og aktivitet
Aktivitetsorientert næringsutvikling Byutvikling: studenter inn i lokalsamfunn Aktivitet, bredde og topp? HINT som dominerende bruker Idrett og kompetanse Kompetansebasert næringsutvikling Byutvikling: lokalsamfunn inn i Campus Røstad Studenter, kompetanse og toppidrett?

19 Flerbrukshall Moan På Moan finnes allerede
Leietaker for alle flater dagtid Bruker alle flater kveld/helg Etablert driftselskap Utbygger På Moan finnes muligheter for Betydelig grunnlag for næringsutvikling med basis i anlegg Utviklingsmuligheter for både topp- og breddeidrett Utvikle videregående skole som en sentral regional aktør for ballidretter men….

20 Trønderhallen Røstad ….meget positivt og en unik mulighet for Levanger - hvis Trønderhallen på Røstad med 3 nye hallflater og 3 basseng realiseres prosjektet krever HINT som den dominerende økonomisk ”motor ” dvs HINT er den reelle beslutningstaker i Trønderhallprosjektet på Røstad


Laste ned ppt "Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google