Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger Kommunestyremøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger Kommunestyremøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger Kommunestyremøte Levanger 08.03.2006 Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Nord-Trøndelag Fylkeskommune

2 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Historikk ny hall Levanger •1996-2004: Trønderhallen Eiendom AS •Juni 04: Mulighetsstudie fra Nettverksgruppe for Trønderhallen –Alt. V Moan – ikke utredet •Feb 05: Forstudie i regi av NTFK Moanhallen –Alle i nettverksgruppe + LFP + LFK invitert. HINT, SINOT, THE deltok ikke •Juni 05: Intensjonsavtale Statsbygg m fl Røstad/Trønderhallen –Få frem et beslutningsgrunnlag for evt. realisering •Juni 05: Vedtak Levanger Kommunestyre –Stiller seg positiv til en alternativ vurdering av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av NTFK •Jan 06: NTFK/LVGS - opsjon på leie hall på Moan senest 2012 •Beslutningsgrunnlag begge prosjekt klart i april 06 –Hvem skal beslutte hva ?

3 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Fylkeskommunens roller •Levanger vgs –dominerende bruker hall på dagtid – 2 flater++ •Regional utviklingsaktør –tilrettelegger for næringsutvikling –virkemiddelaktør (RUP) •Forvaltningsrolle idrett/kultur –ivareta sentrale/regionale idretts- og anleggspolitiske målsetninger –saksbehanderapparat for statlige tippemidler

4 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom •Intensjonsavtale Statsbygg m fl. Røstad,juni 2005 –midlertidig leie utalt til ca. 5 år •Vedtak Levanger Kommunestyre juni 05 –Stiller seg positiv til en alternativ vurdering av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av NTFK –Skisseprosjekt avsluttes mars/april – 06 •Opsjonsavtale leie Frol Utvikling AS –Koblet til salg Frol Vgs – tilbakeleie Frolhallen –Leieav hall etter at andre midl. avtaler utløpt - senest innen 2012 –Begge parter erkjenner at realisering avhenger av andre interessenter Fylkeskommunens avtaler 1. Formål Partene vil gjennom denne intensjonsavtale søke å få fram et beslutningsgrunnlag for eventuell realisering av en flerbrukshall med svømmehall og eventuelt andre tilbud. Fylkeskommunen: •Midlertidig leie av hall – restbehov utover bruk av Levangerhallen og andre anlegg ved den videregående skolen •Bidra til regional utvikling gjennom å legge til rette for idrett og næringsaktivitet.

5 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Bakgrunn for NTFK’s avtaler •Intensjonsavtalen på Røstad –Kommunens prioritering for by- og næringsutvikling i Levanger •Opsjonsavtale leie Moan på sikt –Begrunnet i Levanger Vgs behov for kvalitativ og effektiv tjenesteproduksjon for en samlokalisert skole på Moan

6 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Idrettsfaglig vurdering •Moan Idrettspark er blitt et flott område med gode fasiliteter for fotball, friidrett, tennis og andre aktiviteter. En utbygging med "hall" vil innebære en positiv samordning og samhandling inn mot andre idretter. Moan vil i større grad kunne bli et aktivitetssenter for idrett og fysisk aktivitet som inkluderer flere brukergrupper og således representere et større mangfold. •En hall på Røstad vil etter min oppfatning ikke kunne inkludere annen idrettsaktivitet på samme måte, men har en klar styrke i forhold til oppgaver knyttet til idretts- og kompetanseutvikling •En hall på Moan vil innebære styrket "idretts- og brukersenter" - mens en hall på Røstad vil innebære et styrket "idretts- og kompetansesenter” ( Idrettskonsulentens vurdering til Fylkesrådet 27/06-05 Sak nr. 105/2005)

7 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Idrettskonsulentens vurdering •Fokus på realisme i driftskonsept •Øke utnyttelsesgraden av de anleggs/tippemidler som allerede er investert i et område – synergieffekter i anleggsutnytting –jfr anleggsituasjonen i fylkets øvrige regionsenter

8 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Premisser for hall i Levanger Nøkternhet •Brukerne betaler uansett driftskost !!!! –Antall flater –Brukere dagtid –Kommunale aktivitetsbidrag (hvis det ikke finnes en ”snill onkel”) Frol Utvikling AS

9 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Ny hall i Levanger Beslutninger mai 06 - men hvem skal beslutte hva ? • Kommunen ? • Fylkeskommunen ? • Brukerne - betalerne ? • Investorene ? • HINT ?

10 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Skisseprosjekt Moan •I regi av NTFK sammen med arkitektkontoret Kvadrat –Ferdigstilles mars/april 06 •Planlegging med driftskostnader og nøkternhet i fokus –”need to have” vs ”nice to have” •Dimensjoneringsforutsetninger –2 treningsflater – 1 vendt hall for topphåndballarrangement –NHF’s arenakrav Eliteserien 2008/2009 –1500/2000 tilskuere - teleskoptribuner –Flerbruk tradisjonelle hallidretter –Treningssenter –Evt. tilpasse Levangerhallen til spesielle idretter •Svømmehall –opplæringsbehov grunnskoler – 25 m m/stup 3- 5m •Synergi i effektiv drift Levanger Fritidspark – hall/svømmehall/camping/uteanlegg

11 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moan – senteret for idrett og fysisk aktivitet VELODROM

12 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moanhallen – skisseprosjektet Kun foreløpige utkast

13 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moanhallen- skisseprosjektet Kun foreløpige utkast

14 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moanhallen skisseprosjektet • Normalsituasjon: 2 avdelte hallflater på tvers – 700 tilskuerplasser stå/sitte på galleri •Topparrangement: 1 hallflate på langs – teleskoptribuner begge langsider ( + 1300 sitteplasser) ( dvs totalt 2000) Kun foreløpige utkast

15 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moanhallen – skisseprosjektet • 25 – metersbasseng • Stup 1-, 3- og 5-meter Kun foreløpige utkast

16 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moanhallen – synergi i felles drift Kun foreløpige utkast

17 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Betyr plasseringen egentlig noe for brukerne? •Levanger videregående skole •HINT •Idrettslagene •Velferdtilbudet studenter •Svømmeundervisning grunnskole •Adkomst/parkering arrangement

18 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Moan vs Røstad •LVGS som dominerende bruker •Idrett og aktivitet •Aktivitetsorientert næringsutvikling •Byutvikling: studenter inn i lokalsamfunn •Aktivitet, bredde og topp? •HINT som dominerende bruker •Idrett og kompetanse •Kompetansebasert næringsutvikling •Byutvikling: lokalsamfunn inn i Campus Røstad •Studenter, kompetanse og toppidrett?

19 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Flerbrukshall Moan •På Moan finnes allerede –Leietaker for alle flater dagtid –Bruker alle flater kveld/helg –Etablert driftselskap –Utbygger •På Moan finnes muligheter for –Betydelig grunnlag for næringsutvikling med basis i anlegg –Utviklingsmuligheter for både topp- og breddeidrett –Utvikle videregående skole som en sentral regional aktør for ballidretter men….

20 Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Trønderhallen Røstad •….meget positivt og en unik mulighet for Levanger - hvis Trønderhallen på Røstad med 3 nye hallflater og 3 basseng realiseres •prosjektet krever HINT som den dominerende økonomisk ”motor ” •dvs HINT er den reelle beslutningstaker i Trønderhallprosjektet på Røstad


Laste ned ppt "Levanger kommunestyre 08.03.06 – Hall i Levanger - Rune Venås, funksjonsleder Bygg og Eiendom Ny flerbrukshall m/ svømmehall i Levanger Kommunestyremøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google