Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tele og data 1 Er teknologi løsningen på læring i arbeid? Forsker Rolf Kenneth Rolfsen SINTEF, 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tele og data 1 Er teknologi løsningen på læring i arbeid? Forsker Rolf Kenneth Rolfsen SINTEF, 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tele og data 1 Er teknologi løsningen på læring i arbeid? Forsker Rolf Kenneth Rolfsen SINTEF, 2002

2 Tele og data 2 hensikt krenke teknologipositivismen reflektere over noen utfordringer dele noen erfaringer påpeke konvergens pusse pokalen

3 Tele og data 3 prosjekter LAP Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen Levende kunnskap Læring og forvaltning av kunnskap i organisasjoner AIS Avansert Intranett Samarbeid

4 Tele og data 4 nettbasert læring et viktig virkemiddel for bedrifter i kunnskapssamfunnet? ja: kompetanse [læring] innovasjon [læring] glede og individuell utvikling [læring] interaksjon [teknologi] distribusjon [teknologi] informasjonsbehandling [teknologi] men: bedriften må selv gi mening i begrepene ”nettbasert læring” og ”læring i arbeid” skreddersøm (i utvidet betydning) er viktig

5 Tele og data 5 fokus i eLæringsindustrien sett gjennom mine briller (kanskje vel kritisk …) kurs og eLæringsobjekter teknologi administrasjonssystemer (LMS’er) konferansesystemer innhold predefinerte læringsstrategier/prosesser pensumbok med tester fokus på læring som primæraktiviteten vi begynner å se bevegelse mot konvergensen eLæring og kunnskapsledelse “Never has the link between Knowledge Management and e-learning been stronger. According to Gartner, 70% of organisations implementing Knowledge Management intend to include e-learning technology and organisationally within their strategy.” (In the synopsis to the Knowledge Management session at Online Educa Berlin, 2002)

6 Tele og data 6 problemområde Støtte Læring I Arbeid støtte(teknologisk, organisatorisk, individuelt,...) læring(tilegne, anvende, kunnskap,...) i(samtidig, tilknyttet, en del av,...) arbeid(symbolsk, materielt, samhandling,...) læring en sekundæraktivitet kunnskapsbygging

7 Tele og data 7 abstraksjonen: læring i arbeid er læringen integrert med / en del av arbeidet? er læringen tilknyttet arbeidet? skjer læringen samtidig med arbeidet? er det to separate aktiviteter? hvor går grensene og er det noen grenser? > grensene tegnes med forståelse av ord >> skap heller konkrete og gjenkjennelige bilder >>> fokuser på innføring (fremtiden) fra første dag hva er nærhet? Ikke teknologi, men aktivitet

8 Tele og data 8 flere ord om nærhet lærer med IKTIKT = læringsmateriell lærer gjennom IKTIKT = medium (”lære og lære”) lærer gjennom arbeid >> arbeid = medium (”lære og lære”)?

9 Tele og data 9 (system)utvikling hensikt: utvikle og innføre støtte for læring i arbeid ide: bygge videre på eksisterende ”læringsmønstre” viktig aspekt ved støtteverktøyene: støtteverktøy (mentale/fysiske/virtuelle) støtteverktøy for å støtte ”støtteaktiviteten” bør være rimelig fjern fra bevisstheten analogier: andre støttesystemer systemer for kunnskapsledelse (kunnskapsspredning) samarbeidsomgivelser (Gruppevare etc.) felles informasjonsrom

10 Tele og data 10 utvikle støtte for læring i arbeid individ (mål, motivasjon, holdning, meningsbærer, strategi...) organisasjon (mål, kultur, samhandling, identitet, struktur, strategi...) teknologi (funksjon, enbruker, flerbruker...) spenninger mellom dem pedagogikk som en kryssende dimensjonen læringsmål og fagdidaktikk Balansere hard og myk kunnskap

11 Tele og data 11 utfordringer (erfaringer) synliggjøre ”sekundæraktiviteten” (læringen) gjøre det ubevisste bevisst (tause - eksplisitt) individuelle læringsstrategier blir avbildet ned i stereotyper (modell - virkelighet) deduserer ned verdiskapende aktiviteter (formell - realkompetanse, kostand - investering) komme ned fra abstraksjonens høyborg (modell - virkelighet) møte konfliktene (monolog - dialog) implementere læringsstøtte - en læringsprosess og hva er resultatet og når er man utlært?

12 Tele og data 12 tips og tråder: forankre og utvikle forankring på alle nivåer ide (hva menes med læring i arbeid?) dialog, scenarier, rike bilder, dilemmaer, konflikter og myter holdning (hvorfor er dette viktig?) engasememt og iver, få tak i de kule folka dialog, dilemmaer, konflikter og myter utvikle ny/forbedre læringspraksis “den forlenede arm”: et implementeringsmål (utvikle bruk) “lære og lære”: et læringsmål ledelse: tilrettelegge og stimmulere “styrken til de løse endene” - emergente prosesse

13 Tele og data 13 Takk for meg between the idea and the reality between the motion and the act falls the shadow Extract from ‘The Hollow Men’ (Eliot, 1990, p 80)

14 Tele og data 14 hvorfor gruppevare mislykkes (Grudin) kost/nytte skjevhet: noen blir pålagt tilleggsarbeid som gjerne selv ikke har direkte utbytte (gevinst) av aktiviteter og funksjonalitet som volder: strider mot sosiale tabuer, truer eksisterende politiske strukturere, eller demotiverer brukerer støtter ikke unntakshåndtering og improvisering: som karakteriserer mye av gruppeaktivitet. vi mislykkes i å lære fra erfaringer: komplekse applikasjoner med uoversiktlige hindringer til meningsfylte, generaliserbare analyser og evalueringer våre intuisjoner er spesielt fattige for flerbruker applikasjoner

15 Tele og data 15 kunnskapssyn (pragmatisk) kunnskap som skaper verdi, for individet og bedriften kunnskap i aktivitet kunnskap basert på relasjoner kunnskap som det vi gjør, ikke noe vi har bedriftens kunnskap er det vi greier å skape sammen

16 Tele og data 16 Kunnskapsledelse og læring Møtes Snowden (3nd generation of KM) ”Encouraging multiple informal communities throughout the company is a critical step toward innovation” (Snowden)

17 Tele og data 17 Gartner 1 “Never has the link between Knowledge Management and e-learning been stronger. According to Gartner, 70% of organisations implementing Knowledge Management intend to include e-learning technology and organisationally within their strategy.” (In the synopsis to the Knowledge Management session at Online Educa Berlin, 2002)

18 Tele og data 18 Gartner 2 ”According to Gartner's current estimates, by 2004 the core functions of integrated document management will play a key role in 90 per cent of all e-learning products. In the future, document management software providers will have to integrate functions to allow better learning content management, as well as offering workflow, content management and team working. Gartner says, this will create what are known as "Smart Enterprise Suites". July 10, 2002 at http://www.hyperwave.com/

19 Tele og data 19 The Merging of E-Learning and KM Embedded Help Performance support EPSS Wizards Knowledge Management Traditional KM Combined e-learning/KM Classroom Replication Self-packed courseware Virtual classroom Simulations Self-building simulations Games Just in time Just in case Convergent (discrete-path) Divergent (infinite-path) http://www.learningcircuits.org/

20 Tele og data 20 kommunikasjon i systemutvikling propaganda dialog symmetrisk/asymmetrisk forhandling retorikk

21 Tele og data 21 Convergence of KM and e-learning Just-In-Time Knowledge Future Deliver knowledge needed to perform a task when it is needed … in context Help Desk Plus

22 Tele og data 22 dimensjoner avsatt tid grunnleggende utenfor arbeidsprosessen gjennomtenkt pedagogikk bevisst læringsfokus ”Just in case” ”Just in time” ikke avsatt tid løse problem, tips og triks kontinuerlig (Discrete) ”læring” ikke bevisst pedagogikk bolk-læring i arbeidsprosessen ”ubevisst” læringsfokus realkompetanse formalkompetanse

23 Tele og data 23 konvergens læring problemløsning interaksjon kommunikasjon informasjon kunnskapsbygging arbeid


Laste ned ppt "Tele og data 1 Er teknologi løsningen på læring i arbeid? Forsker Rolf Kenneth Rolfsen SINTEF, 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google