Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i hele opplæringsløpet En tett og god oppfølging av den enkelte elev. Avviker noen barn/elever fra en forventet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i hele opplæringsløpet En tett og god oppfølging av den enkelte elev. Avviker noen barn/elever fra en forventet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i hele opplæringsløpet En tett og god oppfølging av den enkelte elev. Avviker noen barn/elever fra en forventet progresjon aktiveres et støtteapparat som har som oppgave å hjelpe barnet/eleven. Etablere ett varig system for god samhandling i alle overganger fra barnehage til videregående opplæring og samhandling med andre aktører. Oppfylle målene i den nasjonale samfunnskontrakten slik at flere fullfører opplæringen og man sikrer at arbeidslivets behov dekkes.

3 Dette leverer vi til næringslivet Fag- og svenneprøver på Agder Mål 2020 Årlig 200 flere fagarbeidere

4 Formidling til læreplass

5 Noen prosjekter og satsninger  Praksisbrevet  Ny GIV  Forsterket VG3 i skole  Vekslingsmodellen  Flere Y-veier  Rett til påbygg  Stimuleringsmidler  50.000,- til nye lærebedrifter  Yrkesretting av fellesfagene (FYR-prosjektet)  Videreføring av hospiteringsordninger

6 Kursnavn – H2014 (26.08.2014)Antall Betongfaget (2 LK) 4 Fjell- og bergverksfaget 1 Murerfaget 3 Rørleggerfaget6 Taktekkerfaget1 Trevare- og bygginnr.faget 3 Tømrerfaget 27 Ventilasjon/blikkenslagerfaget1 Sum BA46 Aktivitørfaget1 Bunadtilvirkerfaget1 Frisørfaget1 Sum DH3 Automatiseringsfaget9 Dataelektronikerfaget2 Elektrikerfaget10 Energimontørfaget1 Telekommunikasjonsfaget1 Sum EL23 Ambulansefaget2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget (3 LK)12 Helsearbeiderfaget (2 LK)18 Sum HS32 Akvakulturfaget1 Anleggsgartnerfaget 2 Skogfaget1 Sum NA4 KursnavnAntall Bakerfaget1 Industriell matproduksjon 1 Kokkfaget 1 Sum RM3 IKT-servicefaget11 Kontor- og administrasjonsfaget2 Logistikkfaget1 Reiselivsfaget1 Sikkerhetsfaget1 Salgsfaget4 Yrkessjåførfaget2 Sum SS22 Anleggsmaskinmekaniker2 Billakkererfaget2 Bilfaget, lette kjøretøy6 Bilskadefaget2 CNC-maskineringsfaget3 Hjulutrustningsfaget, LK1 Industrimekanikerfaget (2 LK)16 Industrimontørfaget (1 LK)3 Industrirørleggerfaget3 Kjemiprosessfaget1 Motormannfaget3 Matrosfaget2 Platearbeiderfaget2 Sveisefaget (2 LK)4 Sum TP49 Kvalifiserte søkere uten læreplass 182

7 Samfunnskontrakten  Resultatmål 20 % flere lærekontrakter i 2015 enn i 2011 Øke andelen lærlinger som fullfører med bestått Øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev

8 Samfunnskontrakt for flere læreplasser i Agder  Arbeidslivet på Agder er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner.  For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene sikres en status som gjør dem attraktive både for ungdom og voksne.  En hovedmålsetting for partene er flere læreplasser i privat og offentlig sektor, og partene forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å oppnå dette.

9 Resultatmål  Partene vil samlet søke å nå følgende målsetninger innen utgangen av 2017: Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2017 i forhold til nivået ved utgangen av 2014. Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev

10 Indikatorsett  Det skal utarbeide et felles indikatorsett for å sikre en omforent måling av måloppnåelsen. I dette arbeidet skal partene også finne måter å synliggjøre manglende søkning til læreplasser der dette er en utfordring. Indikatorene skal også fordeles etter kommune og utdanningsprogram.  For å måle utviklingen i måloppnåelsen settes utgangen av 2014 som referansepunkt for indikatorene.  Fylkeskommunene skal utarbeide en årlig rapport med disse indikatorene som legges til grunn ved vurdering av måloppnåelse.

11 Tiltak  Flere statlige læreplasser (UiA og helseforetak)  Utarbeide nye retningslinjer for støtte til bedrifter som tar inn lærlinger som er vanskelig å formidle, for eksempel på grunn av svake karakterer og/eller høyt fravær.  Antall læreplasser i kommunen tilsvarer 3 promille av innbyggertallet  Fylkeskommunen øker med 20 % i avtaleperioden  Bruke priser for beste lærebedrift/instruktør/faglærer/lærling etc for å bidra til å heve statusen til fag- og yrkesutdanning på videregående nivå.

12 Tiltak  Bruke Lov om offentlige anskaffelser - med forskrift om offentlige anskaffelser, § 3-11. Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår, i sine avtaler og kontrakter med underleverandører.  Bedre samarbeidet mellom skoler og virksomheter, for eksempel ved at bedrifter tilbyr hospiteringsavtaler for lærere i bedrift og instruktører i skolene.  Gjennomføre en årlig konferanse hvor partene møtes på høyt nivå for å diskutere situasjonen innen fag- og yrkesopplæringen og for å drøfte nye tiltak


Laste ned ppt "Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i hele opplæringsløpet En tett og god oppfølging av den enkelte elev. Avviker noen barn/elever fra en forventet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google