Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Styrke/svakhet ved ulike sambandsmedier.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Styrke/svakhet ved ulike sambandsmedier.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Styrke/svakhet ved ulike sambandsmedier.”
Elforsyningens egne sambandssystemer. Litt om driftserfaringer og hvor vi står. - Tanker rundt sårbarhet, sabotasje og sikringstiltak. v/Inge Staven, Statnett. Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

2 De viktigste sambandsmedier.
Radiolinjer. Bærefrekvens på høgspentlinjer (BFH). Fiber. PMR. (Lukket radionett, VHF, driftsradio) Satellitt. (TSAT). Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

3 Radiolinjer. Svært stabile systemer. Høy oppetid.
Digitale systemer har meget god kvalitet. Åpningen av 7,5 GHz-båndet svært viktig for elforsyningen! Hva skjer? Må ut av 800 MHz og 1.5 GHz-båndene (fått nytt 1.4). PT ønsker oss opp i frekvens (7,5/13/18/23/26/38GHz). Ulemper med overgang til frekvensbånd over 7,5 GHz: Påvirkes av regn og snø, samt mer ømfintlig for vind. Nytt utstyr og reservedeler, behov for opplæring. Kan bli nødvendig å dele opp hopp (nye stasjoner?). Krever mer ettersyn av antenner. Ikke fullt så stabile systemer? Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

4 BFH. Svært robuste systemer. Liten kapasitet
Mye støy på: > 300kV-linjer Lite feil, men bør ha jevnlig kontroll av ”linjen” (ca. hvert 5. år). Ulempe å bruke kraftlinja som medium? Digitale ”BFH”-systemer er mindre pålitelige enn analoge, har flere HW-feil og er mer ømfintlig for variasjon i linjeimpedansen. Utviklingen: Behov for økt kapasitet i transmisjonsnettet. Fiber erstatter BFH. Nye relevernsystemer krever n x 64 kbit/s. Resultat: BFH-terminaler, sperrer og linjefilter fjernes i rikt monn! BFH blir kun et supplement (og det er vel bra?). Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

5 Fiber. Generelt. Spinnekabel.
Fiberutbyggingen har medført en radikalt bedring av kvaliteten og kapasiteten, mens tilgjengeligheten er blitt ….? Spinnekabel. Utsatt for fugleskader, skyteskader og trefall. OPGW. Svært gode driftserfaringer! Svært god beskyttelse. Dyrere installasjoner. Komplisert å reparere (men det blir vel ikke ofte?). Selvbærende. Bendsling. Sjøkabel. Jordkabel. Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

6 PMR. Men: Svært stabile systemer.
Har vist seg å være av uvurderlig betydning ved uvær, flom og andre krisesituasjoner. ”Alle” er enig om at PMR er det viktigste sambandssystemet i en krisesituasjon! Men: Lite brukt i mange kraftselskap. Til daglig ofte ”utkonkurrert” av GSM. Kan man da forvente at systemet fungerer i en krisesituasjon? Det råder også en viss usikkerhet rundt fornyelse av systemene. ”Hva skal vi gjøre mens vi venter på TETRA?” Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

7 Satellitt (TSAT). VSAT. Stabile systemer med god tilgjengelighet.
Lav kapasitet ( kbit/s). Ømfintlig for store nedbørsmengder. Ømfintlig for snø på antennen (bruk radom!). Store konsekvenser hvis HUB-en faller ut! Ubrukelig for relevernkommunikasjon (høy tidsforsinkelse). Veldig godt egnet som alternativt fjernkontrollsamband og for styring/overvåking på utilgjengelige plasser. VSAT. Høyere kapasitet (n x 64 kbit/s). Dyrere HUB. Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

8 Sårbarhet. !! Moderne telesystemer er mer sårbare enn de ”gamle” systemene! Spinnefiber er dårlig beskyttet. BFH er godt beskyttet! Det kan ta lang tid å reparere skader på fiberkabel hvis dette medfører at kraftlinjene må gjøres spenningsløs. Store konsekvenser hvis en radiolinjestasjon settes ut av spill (brann, kraft, antenner, gaid). Lang reparasjonstid. Konsekvensene blir større for hver feil, fordi det blir stadig flere tjenester på hvert system (og flere kunder blir berørt). Analoge BFH-systemer har langt større overlevelsesevne enn fiber ved mastehavari! Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

9 Mulige sikringstiltak.
Reservere flere fiberpar (i forskjellige rør). Leie mer samband av andre operatører (Telenor og Bane Tele). Disse tilfredsstiller ikke RSK, men kan være et godt supplement. Sterkere samarbeid med FTD (forutsatt av FTD får lov…). Sterkere samarbeid kraftselskapene i mellom. Beholde noen BFH-samband som beredskapssamband. Mer bruk av satellitt. Etablere maskenett. Installere automatisk brannslokkeutstyr på radiolinjestasjonene. Anskaffelse av mer beredskapsmateriell (felles for elforsyningen?). Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001

10 Til slutt! God middag! Alle bør foreta en sårbarhetsanalyse.
Aksjonsplaner for bestemte hendelser bør utarbeides! God middag! Landsmøte for Telematikk i elforsyningen Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim 31. oktober - 2. november 2001


Laste ned ppt "”Styrke/svakhet ved ulike sambandsmedier.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google