Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strømmodul i Uni Eiendom? Ingar Husemoen, SOPP og Bjørn Davidsen Uni Pluss AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strømmodul i Uni Eiendom? Ingar Husemoen, SOPP og Bjørn Davidsen Uni Pluss AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strømmodul i Uni Eiendom? Ingar Husemoen, SOPP og Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

2 Litt om Studentsamskipnaden i Oppland • SOPP har 1139 boenheter fordelt på 11 studenthjem på Gjøvik og Lillehammer. • Av disse har ca 330 boenheter (29 %) egen strømmåler og skal betale for eget strømforbruk.

3 Dagens rutiner • Hovedmålerne på studenthjemmene faktureres SOPP av det lokale energiverket - undermålere faktureres leietakere som bor i leiligheter • Strømakonto hver måned på samme faktura som husleia - varierer mellom kr 300 - 800 avhengig av type leilighet • Avlesning 31.12 og ved utflytting • En del leiligheter mottar avlesningskort og andre blir avlest av samskipnaden (utilgjengelige strømmålere) • SOPP fakturerer strøm for ca 1,5 mill. kr.

4 Ulemper med dagens løsning • For sjeldent avregning – for lav akonto medfører ”baksmell” • Arbeidskrevende da egne folk må foreta avlesning på en stor del av målerne og at dette må legges inn manuelt i UNI etter en ”mellomlanding” i Excel. • Mange feilkilder: Feilavlesning, feilpunching, feil i utregning etc • Fanger ikke tidsnok opp målere som har avvik (står stille)

5 Ønsket funksjonalitet i Uni Eiendom • Elektronisk import av målerverdier både inn i huset og inn i UNI. • Avregning hver måned på lik linje med vaskeri, telefoni. • Må også kunne håndtere manuelle avlesninger, registrering av måleravlesninger via Boligtorget, scanning av måleravlesningskort, registrering av tellerstand via telefon – kort sagt de kanalene som det lokale energiverket benytter i dag. • Der flere boenheter deler strømkostnadene: Hva når beboer X flytter ut i mars og beboer Y flytter ut i mai? • Søylediagram på husleiefakturaen over strømforbruk sammenlignet med forrige måned? Ikke viktig, men….

6 Fordeler • Beboer får hyppigere avregninger og dermed mulighet for å ”korrigere” sitt eget strømforbruk. • Samskipnaden fanger opp målere med unormalt forbruk. • Oppleves som bedre service. • Tidsbesparelser for samskipnaden. • Mer korrekte strømavregninger ?!

7 Ulemper • Pris på produktet fra UNI – dette avhenger av hvor mange som ønsker å bidra til en videreutvikling • Eldre strømmålere må skiftes ut hvis det skal innhentes målerverdier elektronisk

8 Prøveprosjekt • SOPP har i samarbeid med et lokalt elektrofirma etablert elektronisk innhenting av målerstander fra Sentrum studenthjem (82 leiligheter med egne strømmålere som er montert spredd) • Inntil videre har disse blitt benyttet kun ved inn- og utflytting og krever manuell innlegging i UNI

9 Våre observasjoner • Flere av våre studentboligforvaltere har valgt å skille ut strøm fra husleien. • Manuelle rutiner råder grunnen. • Noen studentsamskipnader har satt bort avlesing og fakturering av strøm til eksterne leverandører. • Blanding av gamle og nye strømmålere. • Ulike dekningsområder pr. måler.

10 Noe å bygge på... Uni Abonnement og avgift

11 • Registrere målere • Knytte abonnement/måler til kunde • Fakturere akonto • Registrere måleravlesing • Avregne faktisk forbruk mot akonto innbetaling • Integrert med Uni Eiendom

12 Eksempel – Kunde / måler /abonnement

13 Eksempel – Registrere målerstand

14 Eksempel - Avregning

15 Eksempel - fakturagrunnlag

16 Hva må til for at dette skal bli en god løsning? • Datafangst i flere kanaler: – Elektronisk avlesing av måler (webservice) – Via SMS / Boligtorget – Filimport – Manuell registrering • Strømmåler knyttes til utleieobjekt • ”Matematikk” i forbindelse med deling av måler. • Tilpasning av registreringsbildet for inn- og utflytting i Uni Eiendom. • Rapporter / statistikk

17 Er dette en prosess med potensiale for effektivisering?


Laste ned ppt "Strømmodul i Uni Eiendom? Ingar Husemoen, SOPP og Bjørn Davidsen Uni Pluss AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google