Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norges tilbud til kultur- og opplevelsesnæringene Anne-Mette Iversen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norges tilbud til kultur- og opplevelsesnæringene Anne-Mette Iversen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norges tilbud til kultur- og opplevelsesnæringene Anne-Mette Iversen

2 Hva snakke om Kort om Innovasjon Norge Innovasjon Norges engasjement innen kultur og opplevelse Sektorsatsing på kultur og opplevelse Hvorfor egen satsing Hva inneholder satsingen Hvordan søke Innovasjon Norge

3 Om Innovasjon Norge

4 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Vest Busscar Sensonor EWOS og Global Fish i Florø REC wafer

5 Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

6 Ett sted å henvende seg – der næringslivet er Kontorer i alle fylker og i 30 land

7 Tilbud ut fra kundenes behov Innovasjon Internasjonalisering Profilering Finansiering Rådgivning Kompetanse Nettverkskobling Eksponering Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen FokusTjenester

8 Innovasjon - vi ønsker fornyelse basert på mangfold. – vi ønsker økonomisk vekst gjennom internasjonal konkurransekraft - vi ønsker sterkere innovasjonstakt gjennom innovasjon i samarbeid I nnovasjons- miljø E ntreprenørskap V ekst i bedrifter Strategi: Et tydeligere Innovasjon Norge InternasjonaliseringOmdømmebygging

9

10 Sektorsatsing på kultur- og opplevelsesnæringene

11 Engasjement Kultur og næring som programområde 1997-99 sammen med Norsk kulturråd 2003 (5 mill kroner) og 2004 (18 mill kroner) som program Engasjement - Tilsagn 2007 (108 mill kroner) Mye bruk av etablererordningene En del større investeringer (sport og idrett) Film- og videoproduksjon Aktivitets- og opplevelsesselskaper

12 Hvorfor egen satsing på kultur- og opplevelsesnæringene? Stor vekst i flere land Økt bevissthet også i Norge om områdets betydning som næring og vekstsektor Kultur gir økt verdiskaping i tradisjonelle næringer Økt velstand og endret konsummønster

13 Målgrupper og mål Kulturnæringene Film, foto, video Design Video- og dataspill Musikk Arkitektur Kulturbaserte næringer Samarbeid mellom kultur og næring Det er et mål å bidra til økt vekst og lønnsomhet i kultur- og opplevelsesnæringene

14 Kundebehov Risikokapital i etablerings- og tidligfase Forretningskompetanse Innovasjonskompetanse Internasjonalisering og markedsadgang Bygge opp gode bransjestrukturer i ulike samarbeids- og nettverksprosjekter.

15 Opplevelses- økonomien Radio TV Film, foto og video Musikk Design Arkitektur Utøvende kunst Design Edutainment Bøker, aviser og blader Kulturliv Nærings- liv Finansiering: Etableringstipend Landsdekkende utviklingstilskudd Kompetanse: Etablererveiledning Forretningskompetanse FRAM-Kultur Mentorordning Eksponering: Messer Markedsutvikling Dataspill Satsing Rådgiving: Markedskartlegging Partnersøk Hjemhenting Nettverks- kobling: Samspill Internasjonalisering Arena NCE

16 Øremerkede midler til kultur og opplevelse (handlingsplan for kultur og næring 2007) Prioritering: Nyskapende prosjekter, utviklings- og forsøksprosjekter Internasjonalt rettede prosjekter Nettverk FRAM kultur 2007: 19 millioner kroner 2008: 18 millioner kroner 2009: 13,5 millioner kroner

17 Entreprenørskap - kultur og opplevelse Bidra med kompetanse, nettverk og kapital, for å utløse markeds- og verdiskapingspotensialet hos utvalgte gründere Antatt mange kvinnelige etablerere og ledere innen kultur- og opplevelsesnæringene. Stimulere til flere kvinnelige vekstbedrifter gjennom INs tilbud spesielt utviklet for målgruppen Bidra til at det utvikles verktøy for forretningsutvikling (herunder IPR) E ntreprenørskap

18 Innovasjonsklynger – kultur og opplevelse Det skal identifiseres miljøer som innen 2009 kan jobbe mot å bli NCE Innovasjons-miljøer

19 Vekst i bedrifter – Kultur og opplevelse Minimum seks nye FRAM Kultur (og FRAM Kulturhåndverk) Minimum to nye OFU/IFU prosjekter Tilrettelegge for minimum to bedrifter for investormiljøer Etablere to nye Arena prosjekter Minst fire hjemhentingsprosjekter Starte strategiprosess på omdømme sammen med to kulturnæringer V ekst i bedrifter

20 Hvordan søke Innovasjon Norge

21 Kriterier ved vurdering av søknader Innovasjonsgrad og kompetanse Potensial for god lønnsomhet Risiko Internasjonaliseringsfokus Prosjekt i forhold til bedriftens strategi/eksisterende virksomhet Virkning av tilskudd

22 Søknadsinformasjon Beskriv prosjekt, målsetting, marked Budsjetter og finansiering Virkning for prosjektet av tilskudd Innovasjon Sendes aktuelt kontor i Innovasjon Norge

23 Besøk oss på nett: innovasjonnorge.no Med vennlig hilsen

24 24 FRIKAR - Raffinert råskap Etablert i 2005 av Hallgrim Hansegård Scenekunst fra flere disipliner rotfestet i norske tradisjoner Opptrådt i Algerie, Egypt, Kina, New York og Sverige. Gitt flere unge 20-35 år arbeid i distriktet - Etablererstipendet har hjelpt så mykje i året som har gått, og vi har skapt ein infrastruktur som sikrar arbeidsplassar over tid. Hallgrim Hansegård Foto: FRIKAR DANSEKOMPANI

25 Bedriftseks. Fra Arendal til Oxford Street Motedesignerne Elton & Jacobsen Hos Topshop Oxford Circus i London IFU kontrakt mellom leverandør og kunde Gir mulighet til å nå et stort marked og nyttig kompetanse Er en del av regjeringens omdømmeprosjekt Foto: Elton & Jacobsen/IN

26 Bedriftseks. Norsk musikk ut i verden Music Export Norway (MEN) kontor i London Skal samarbeide med norske plateselskap, management, rettighetshavere og artister Målet er å styrke omsetningen av norsk musikk gjennom cd, digitaldistribusjon, konserter, låtmateriale og bruk av musikk i reklame/film IN støtter også det internasjonale programmet på by:Larm og Øyafestivalen i samarbeid med MEN Foto: MEN/IN


Laste ned ppt "Innovasjon Norges tilbud til kultur- og opplevelsesnæringene Anne-Mette Iversen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google