Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsebiblioteket.no – gratis kunnskapsressurser for helsepersonell Samhandling: kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste Akershus universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsebiblioteket.no – gratis kunnskapsressurser for helsepersonell Samhandling: kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste Akershus universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsebiblioteket.no – gratis kunnskapsressurser for helsepersonell Samhandling: kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste Akershus universitetssykehus 12. februar 2013 Hans Petter Fosseng, nettredaktør og seniorrådgiver Helsebiblioteket.no

2 Helsebiblioteket.no – bakgrunn  Kunnskapstjeneste på Internett  Gratis tilgang for helse- personell og studenter  Offentlig finansiert  Driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  Redaksjonelt uavhengig Foto: Kai Myhre/Helsebiblioteket Les mer: www.helsebiblioteket.no/om-helsebiblioteket/helsebiblioteket.no-form%C3%A5l-tilbud-og-brukwww.helsebiblioteket.no/om-helsebiblioteket/helsebiblioteket.no-form%C3%A5l-tilbud-og-bruk

3 Hva tilbyr Helsebiblioteket.no deg?

4 Oppslagsverk  Legevakthåndboken – beslutningsstøtte og behandlingsråd  BMJ Best Practice – Gir svar på kliniske spørsmål – Dekker over 10 000 diagnoser  UpToDate – Dekker over 8 300 temaer innen 16 spesialiteter – God på sjeldne tilstander

5 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer  Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer – Bakgrunn: Mer enn 45 000 fagprosedyrer ved norske helseforetak De fleste helseforetakene koordinerer ikke prosedyrearbeidet med andre – Delingsplattform: www.fagprosedyrer.nowww.fagprosedyrer.no Ferdige fagprosedyrer Prosedyrer under utvikling Kilde: Eiring Ø, Borgen K, Jamtvedt G. Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold? Notat, Kunnskapssenteret, 2010. www.kunnskapssenteret.no/8593.cmswww.kunnskapssenteret.no/8593.cms

6 Norske retningslinjer  Rundt 450 norske kliniske retningslinjer samlet  Utgivere: Legeforeningen, Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og andre fagmiljøer  Webversjoner av nye retningslinjer tilgjengelig Illustrasjon: Brynjar Landmark

7 Oppsummert forskning  Systematiske oversikter på norsk fra Kunnskapssenteret  Internasjonale fra bl.a. Cochrane Library Foto: Kai Myhre/Helsebiblioteket

8 Databaser  PubMed/MEDLINE – Verdens største innen medisin og sykepleie – Fulltekstartikler fra Helsebibliotekets tidsskrifter  CINAHL – Referanser til litteratur om sykepleie, fysioterapi, ergoterapi og ernæring  Ovid Nursing – Artikler fra ca. 250 sykepleietidsskrifter

9 Tidsskrifter i fulltekst  Rundt 3 000 tidsskrifter i fulltekst  «De fem store» fritt tilgjengelig for alle: Annals of Internal Medicine, BMJ, JAMA, The Lancet og New England Journal of Medicine  Viktig sekundærtidsskrift for sykepleiere: – Evidence-Based Nursing Forsidefaksimile BMJ 2.2.2013 (Vol 346, utgave 7893)

10 Søk i kunnskapspyramiden  Starter søket så langt oppe i pyramiden som mulig – Treffene blir presentert i «pyramideform» – Innholdet er tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no Skjermbilde fra McMaster PLUS’ pyramidesøk 8.2.2013

11 Mer enn bare nettstedet  Mobilutgave av Helsebiblioteket.no  Apper for mobil og nettbrett – Legevakthåndboken – BMJ Best Practice – Lexicomp OnHand  Telefonråd – Installeres lokalt på PC Helsebibliotekets mobilutgave 8.2.2013

12 Takk for meg! Hans Petter Fosseng Nettredaktør, Helsebiblioteket.no hpf@helsebiblioteket.nohpf@helsebiblioteket.no | 951 39 893 | @hanspfo@hanspfo Helsebibliotekets brukerstøtte: redaksjonen@helsebiblioteket.noredaksjonen@helsebiblioteket.no | 464 00 486 facebook.com/helsebiblioteket twitter.com/helsebibliotek


Laste ned ppt "Helsebiblioteket.no – gratis kunnskapsressurser for helsepersonell Samhandling: kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste Akershus universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google