Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikovurdering ved helseundersøkelser Alf Magne Horneland Rev. 12.11.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikovurdering ved helseundersøkelser Alf Magne Horneland Rev. 12.11.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikovurdering ved helseundersøkelser Alf Magne Horneland Rev. 12.11.2013

2 Poenget med helseerklæringer • Å unngå uakseptabel risiko for sikkerheten til – personen selv – andre personer ombord – innretningen / operasjonen / skipet etc. • som følge av en medisinsk tilstand hos personen • eller fysisk eller mental kapasitet hos personen

3 Risikovurdering Konsekvens Sannsynlighet Liten = 1Moderat=2Stor=3 Svært usannsynligRisiko kan tolereres Moderat risiko SannsynligRisiko kan ikke tolereres Moderat risikoRisiko kan ikke tolereres Svært sannsynligModerat RisikoRisiko kan ikke tolereres

4 A. HVILKE HENDELSER KAN FOREKOMME VED TILGRUNNLIGGENDE TILSTAND • Mulige medisinske hendelser som følge av tilgrunnliggende medisinske tilstand: – Syncope, infarkt, krampeanfall, trombose, blødning, lammelse, psykotisk reaksjon, depresjon, angst, etc. • Som kan medføre: – Svikt i fysisk funksjon • Manglende styrke, kondisjon, tempo, koordinasjon etc. – Svikt i mental / kognitiv funksjon • Hukommelse, årvåkenhet, våkenhet, reaksjonsevne, konsentrasjonsevne, prioritering, virkelighetsoppfattelse, situasjonsfornemmelse, depresjon, mani, hallusinasjoner, simultan prosessering, oversikt etc. A.Hendelser relatert til tilgrunnliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

5 B: SANNSYNLIGHETSBEREGNING AV MEDISINSK HENDELSE • Generell sannsynlighetsvurdering basert på kunnskap om tilstanden – Evidens om medisinsk tilstand – Søke oversiktsartikler – Lete under • Forløp • Prognose • Komplikasjoner • Effekt av behandling • Bivirkninger • Behov for oppfølging • Individuell sannsynlighetsvurdering – Individuelle faktorer som modifiserer gjennomsnittet for gruppen – Alder, kjønn – Allmenntilstand – Komorbiditet – Grad og stadium av sykdom – Varighet av sykdom – Observasjonstid – Effekt av behandling – Oppfølging og rammer omkring etc. A.Hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

6 C. KONSEKVENSER I JOBBSITUASJONEN • Kunnskap om jobbsituasjonen – Hvilken jobb? – Hvilke arbeidsoppgaver? – Hvordan er arbeidsplassen? – Er der flere med samme jobb? – Tidsfaktorer ved hendelser? • Hva vil skje ved en hendelse? – For personen selv • Fall fra mast / trapp / utfor rekkverk / overbord • Skade fra farlig maskineri/verktøy • Selvskading ved alvorlig psykiatri • Sykdom som ikke behandles i tide • Død – For andre • Skade på personer ved feilhandlinger og feilvurderinger • Overbelastning av andre ved funksjonssvikt – For innretningen • Skade på materiell ved feilhandling og feilvurdering • Operasjonell skade som følge av feilhandling eller feilvurdering – Andre konsekvenser • Miljø, samfunn, befolkning, andre skip, etc. • Må vurdere ordinær drift og nødssituasjoner A.Hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

7 A.Hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse D: KALKULERING AV RISIKO • Vi er ikke bare interessert i den medisinske konsekvensen av en hendelse forårsaket av en medisinsk tilstand • Vi er interessert i de konsekvenser en medisinsk hendelse kan få for • sikker drift av innretningen, • andre ombordværende og • personen selv. Individuell sannsynlighet x konsekvens i jobb = risiko

8 E. KOMPENSERENDE TILTAK • Kan gjøre det mulig å utføre arbeid selv med en viss risiko tilstede • Reduserer risikoen ved ulike tiltak • Eksempler – Medisiner • Personlige (f.eks. antihypertensive) • Beredskap (f.eks. vit. K?) – Briller/linser, ekstra briller – Høreapparat og alarmer på lugar – Ekstra mann på jobb – Begrensning i tjenesteoppgaver – Begrensning i tjenstested/fartsområde – Informasjonsplikt til ledelse – Pålagt legekontroll – Pålagt rapportering – Begrensning i tid – Etc. • Hva hvis kompenserende tiltak opphører? A.Hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

9 F. EVALUERING AV RISIKO • Vurdering av den kalkulerte risikoen – Individuell kalkulert risiko • Evaluering av kompenserende tiltak • Evaluering i forhold til regelverk – Forskrift / veileder – Hvis mangler retningslinjer: • Analog vurdering • Best clinical practice • Evidens • Forskriftens formål – Ubegrenset helseerklæring? – Tidsbegrenset? – Andre begrensninger? • Hvem har rett til å sette dem? – Udyktighet? • Gjenstår det noe som må vurderes før det kan konkluderes? A.Hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

10 G. KONKLUSJON OG BEGRUNNELSE • Skriftlig vedtak med begrunnelse • Begrunnelsen må inneholde – Medisinsk tilstand – Sannsynlighet for hendelse – Konsekvens av hendelse i aktuell jobb – Vurdering av kompenserende tiltak – Evaluering i forhold til regelverk – Konklusjon • Begrensning, hvis legen kan sette slike • Tilråding om videresending av saken, hvis det er aktuelt. A.Hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

11 Generell sannsynlighetsvurdering Kilder PORTAL • Helsebiblioteket: www.helsebiblioteket.no OVERSIKTSARTIKLER • UpToDate: www.uptodate.com – Mer enn 260.000 referanser – Mer en 80.000 sider – Både generelle oversikter over tilstander og oversikter over spesifikke spørsmål • Cochrane Summaries: http://summaries.cochrane.org/ http://summaries.cochrane.org/ – Oversikt av spesifikke spørsmål, snarere enn generelle oversikter over tilstander. • Norsk elektronisk legehåndbok: www.legehandboka.no www.legehandboka.no – Cirka 7000 artikler KLINISK PRAKSIS • BMJ Best Practice: http://bestpractice.bmj.com – Spesielt beregnet på allmennleger. Frikjøpt for alle med norsk IP-adresse. • BMJ ClinicalEvidence: http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html – Effekt og bivirkning for mer enn 250 diagnoser VITENSKAPELIGE ARTIKLER – ENKELTVIS : • PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Database utviklet av «the National Center for Biotechnology Information» (NCBI) i «National Library of Medicine» (NLM), et av «the National Institutes of Health» (NIH) i USA, vesentlig basert på MEDLINE • Medline http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html – Medisinsk database i NLM, med mer enn 19 millioner referanser. Basis for PubMed LEGEMIDDELINFORMASJON • Lexicomp med Martindale: http://online.lexi.com/lco/action/home/switch? siteid=298 http://online.lexi.com/lco/action/home/switch? siteid=298

12 Gode og dårlige begrunnelser Gode begrunnelser er mulig å etterprøve • Fordi sannsynligheten for en alvorlig hendelse er liten, og konsekvensene av en hendelse er innebærer liten sikkerhetsrisiko I hans jobb som renholder • Fordi hans fysiske form (se testresultater) er tilstrekkelig til alle oppgaver i ordinær drift og i nødssituasjoner, til tross for at han er overvektig • Han er i god fysisk form, tross sin overvekt, er innenfor de anbefalte grensene for vekt og livvidde, og det ikke forekommer noen medisinsk tilstand som øker risikoen for en akutt hendelse Dårlige begrunnelser er slike som ikke kan etterprøves • Virker å være i fin form • Vurderer at han er skikket • Finner at hans helsetilstand er god nok • Etter en samlet vurdering… • Har ikke større risiko enn andre med samme tilstand • Ikke større risiko til sjøs enn på land

13 Begrunnelse - huskeliste Redegjør for tankerekken din A.Mulige hendelser relatert til underliggende tilstand som kan innebære risiko. B.Sannsynligheten for slike hendelser A.Evidens for sannsynlighet i gruppen personen tilhører B.Individualisering av saannsynlighet C.Konsekvenser i jobbsituasjonen A.For ham/henne selv B.For andre ombord C.For innretningen/operasjonen D.Risikokalkulasjon E.Kompenserende tiltak F.Risikoevaluering G.Konklusjon med begrunnelse

14 Forutsetninger for en god klinisk skjønnsutøvelse • Kunnskap om den medisinske tilstanden • Kunnskap om individet • Kunnskap om arbeidsplassen og oppgavene – Ordinær drift – Nødssituasjon • Kunnskap om kompensatoriske mekanismer • Kunnskap om regelverk

15 Forvaltningslovens krav: • Vedtak skal begrunnes. • Grunnlaget for min beslutning må kunne videreformidles slik at det kan etterprøves. • Kontrollspørsmål: • Hvorfor mener jeg det jeg mener?

16 Forhold til forvaltningsloven InstansHelse-u.s. av petroleums- arbeidere Helse-u.s. av dykkere Helse-u.s. av arbeidstakere på skip Helse-u.s. av loser Attestlege PetroleumslegeDykkerlege Sjømannslege Underinstans Fylkesmannen i Rogaland Klageinstans HDIR KlageinstansSDIR FagnemndFKD klageinstans

17


Laste ned ppt "Risikovurdering ved helseundersøkelser Alf Magne Horneland Rev. 12.11.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google