Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september

2 2 Kunnskapsdepartementet Eg kjenner ingen beinvegar Vegar er krokete, attgrodde brått islagte, med svake kantar Dei fleste står ikkje på kartet. Pål Helge Haugen Fra "Det overvintra lyset" 1985

3 3 Kunnskapsdepartementet Bakgrunn – veiledningsfeltet OECDs landrapport 2002 NOU 2003:13 I første rekke (Søgnen-utvalget) St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring Rapporten ”Gjennomføring i videregående opplæring” 2006 (bredt sammensatt gruppe, ledet av Utdanningsdirektoratet) St.meld. nr. 16 (2006-2007)…og ingen sto igjen

4 4 Kunnskapsdepartementet Hovedutfordring: reproduksjon av sosial ulikhet Hovedgrep: tidlig innsats, ikke ”vente og se” St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen

5 5 Kunnskapsdepartementet Status fem år etter skolestart for elever på allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger for årskullene 1997, 1998, 1999 og 2000.

6 6 Kunnskapsdepartementet ”Det er ikke lett å være ung og ta valg”

7 7 Kunnskapsdepartementet Sentrale innsatsområder: Tidlig innsats Økt gjennomføring i VGO Økt kunnskap og kompetansebasert utvikling ”Kunnskapsløft for voksne”

8 8 Kunnskapsdepartementet Tiltakene i meldingen - 1 Rådgivertjenesten Rådgivningen skal som hovedregel deles mellom sosialpedagogiske formål og yrkes- og utdanningsveiledning Utvide omtalen av rådgivningens formål og innhold i forskriften. Utarbeide veiledende kriterier for kompetanse

9 9 Kunnskapsdepartementet forts. tiltak Høste erfaringer fra programfag til valg og prosjekt til fordypning for å styrke yrkes- og utdanningsveiledningen Praksisrettet toårig løp Oppfølgingstjenesten – vurdere forskriftsendring

10 10 Kunnskapsdepartementet Tiltakene i meldingen - 2 Koordinering og profesjonalisering: Evaluere de tre forsøkene med regionale partnerskap for karriereveiledning med henblikk på landsdekkende implementering Sette ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe for å vurdere opprettelse av et nasjonalt koordinerende organ for utdannings- og yrkesveiledning

11 11 Kunnskapsdepartementet Tiltakene i meldingen - 3 Øvrige tiltak: Videreutvikle de etablerte nettstedene for utdannings- og yrkesveiledning Systematisk følge opp de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med studie- og karriereveiledning

12 12 Kunnskapsdepartementet Siste nytt… Oppdragsbrev sendes Utdanningsdirektoratet i september om forskriftsendring (deling av rådgivningstjenesten), veiledende kompetansekriterier og forsøk med individuell utviklingsplan. RNB – Stortinget vedtar å styrke ressursene til rådgivningstjenesten med 15 mill. kroner i 2007. Oppstart forsøk med praksisbrev i tre fylker for tre fag høst 07.

13 13 Kunnskapsdepartementet forts. siste nytt… Erfaringskonferanser om Programfag til valg i september. NIBR leverer sin kartlegging av de tre forsøksfylkene for partnerskap (Nordland, Akershus og Telemark) sep/okt. Tverrdepartemental arbeidsgruppe leverer sin anbefaling i oktober/november

14 14 Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "”Skolens yrkes- og utdanningsveiledning” - tiltak i St. meld. nr. 16 (2006-2007) …og ingen sto igjen Innlegg på konferanse, Bergen, 13-14 september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google