Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS

2 Fra statsbudsjettet 2009 Langtidseffekt

3 Kilde: Kostra pr 15.03.08 Fram til 2008

4 Lysark fra møte Stortingsbenken + litt mer detaljer Stjørdal 25.05.09

5 Status Økonomi – kort – lang –Kort sikt – svake marginer – driftsregnskap 2008 Reserver tømmes –Langsiktig økonomi - god fram til 31.12.08 Ingen i ROBEK :o) Gjeld, reserver – mer robuste Lønns- og pensjonsutvikling –Nyansere bildet Landet - mer skatteavhengig, aksjetap NTR – mer rammetilskudd, lite risikoeksponert Hva skjer fremover Namdalen og endringer i IS –Lave driftsmarginer 2008 i fht bedre rammevilkår fra 2009

6

7

8 Kommuneprop Vekstanslagene - Realvekst sektorens samlede inntekter –i 2009: 3.3% = 9.5 mrd –I 2010: Mellom 1.6% og 2% = 5 til 6 mrd –Realvekstanslag – forutsetter riktig deflator –Fordelingen: KRD, KS-prognose, usikkerhet i metode Profil – fordeling av midlene –Endringer i fordelingsprofil i 2009 (og i 2011 ??) –Rammetilskudd gir mer for NTR enn skatt Omlegging av IS – virkning fra 2009 –Avvente regnskap 2009 for å se effekt –Ny overgangsordning – Ingar – betydning for skjønn Ikke Ingar på skatt Tiltakspakken –Under kartlegging nå (vedlikeholdsdelen)

9 1,2 mrd. kr 0,3 mrd. kr 1 mrd. kr Vekst i sektorens frie inntekter 2009 til 2010 20092010 Nivå tiltakspakken 2,5 mrd. kr Nivå RNB 2009 Nivå saldert 2009 4 mrd. kr 6,5 mrd. kr 4 mrd. kr Primær- kommuner knappe 4.5 mrd av 6.5 mrd Vedlikeholds- tilskudd er ikke med her, da det ikke er frie inntekter

10 RNB 2009 Fordeling påvirkes av nøkkel utgiftsutjevning. Dvs aldersfordeling har stor vekt Bare 2 kommuner med lavere vekst enn landet Usikkerhet skatt! KS prognose inkl med 260 mill I tillegg til saldert budsjett 2009 kommer også tiltakspakken

11

12 Kommuneprop 2010 Realvekst 2.5 mrd for primærkommuner Fordeling skatt / rammetilskudd er usikker. KS har forutsatt ramme ned 0,5 mrd og skatt opp med 3 mrd ut fra forutsetning om skatte-andel på 45% av frie inntekter

13 Illustrasjon KS for 2010

14 Utfordringer og muligheter Kommuneprop –Fordeling skatt / rammetilskudd i vekst –Giver og mottakers oppfatning av vekst –Riktig deflator – stort avvik i anslag for 2008 6.4% mot anslag 4.2% –Riktig veksttakt (usikkerhetene i rammevilkår) Endringer IS –fra 2009 distriktstillegg (Namdal+Sør Norge) –Nye utgiftsnøkler fra 2011 Premieavvik pensjon (utsatt utgiftsføring) –Jf KS – 342 mill kr pr 31.12.08 - utgiftsføres i årene fremover Økonomisk likeverdighet private barnehager

15

16 Utfordring – Økonomisk likeverdig behandling av private barnehager –Uten å ta stilling til det politiske spørsmål! –Regelverk/beregningsmodeller er kompliserte –Midlertidig regelverk – lite rettspraksis –Ulik tolkning av regelverk kan få store beløpsmessige konsekvenser multiplikatoreffekt” ved stor andel private barnehager –Blanding av ”formal-jus” og kalkyle –Regelverk forutsetter kompetansesamspill mellom regnskap / statistikk / barnehagefag


Laste ned ppt "Økonomisk utvikling Regnskap 2008 Kommuneprop Langtidsvirkninger omlegging IS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google