Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke

2 OPPLEGG Frivillighet Norge – hvem er vi? Hva mener vi med ”frivillig organisasjon”? Fakta om frivilligheten i Norge Utviklingstrender

3 FRIVILLIGHET NORGE Interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner 264 medlemmer fra alle deler av frivilligheten Mål: Mer og bedre frivillighet!

4 Eksempler på hva vi er opptatt av akkurat nå: At frivillige organisasjoner belastes med 1 millard kroner i moms Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighetsforskning Frivillighetsregisteret Innsamlingsregisteret Stortingsmelding om kultur og sosial inkludering Frivillige organisasjoner som arena for inkludering av innvandrere Forvaltningsreformen: regionenes ansvar for folkehelsearbeidet og samarbeidet med frivillig sektor Ulike lovendringer; vaktholdsloven, pengespilloven, enhetsregisterloven

5 Kjært barn har mange navn… Frivilligheten Frivillig sektor Tredje sektor Sivilsamfunnet Ideell sektor

6 Frivillighet Norges politiske definisjon Hva er frivillighet …… En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke er virksomhet med ikke-kommersielt formål, som baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver, kontingenter, innsamlede midler, eller frivillig innsats og tidsbruk. Og sammenslutninger av personer eller virksomheter kan være frivillige lag, foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorganisasjoner. …….

7 Frivillig sektors funksjon i samfunnet Møteplass Arena for læring Demokratiskole Vaktbikkje-funksjon Kanal for påvirkning Identitet og tilhørighet Beredskap Tjenesteproduksjon Liv og røre

8 Stor oppslutning om frivilligheten i Norge ”Nordisk organisasjonssyndrom” 10 mill. medlemmer - 84% medlem i minst 1 organisasjon 100 000 lag/foreninger – i snitt 88 medlemmer hver Verdensmester i frivillighet

9 Hvor er de frivillige aktive? Type organisasjonNorgeSverigeDanmarkEngland Kultur og fritid51%51%49%21% Utdanning/forskn.2%2%5%3% Helse3%03%9% Sos.tjenester6%8%8%13% Natur- miljøvern1%2%1%3% Bolig lokalmiljø5%4%6%13% Politiske og intr.org.7%12%5%2% Religion11%- 6%33% Legater og fremme av Frivillighet 0--1% Yrkes/fagforeninger10%16%6%- Annet02%7%2% Kilde: Salamon, Sokolowski and associates ”Global Civil Society: Dimensions of the Non-profit sector, Vol. 2 2004 og Johns Hopkins University ”Global Civil Society At-a- Glance”

10 Hvor er folk medlemmer? Type organisasjon Kultur og fritid30% Utdanning/forskn.1% Helse,pleie,redn.8% Sos.tjenester2% Natur- miljøvern1% Borettslag, velfor.15% Politiske og intr.org.10% Religion4% Internasjonale 1% Yrkes/fagforeninger24% Annet4% Kilde: Institutt for samfunnsforskning: Medborgerundersøkelsen 2001

11 Frivilligheten er økonomisk selvstendig NorgeEU-snitt (Kilde: St. meld. nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle)

12 Verdiskapningen i frivillig sektor SSBs satelittregnskap: verdiskapningen i organisasjonene økte med 6,5% 92 mrd (inkl frivillig innsats) 3,6 % av BNP kultur og fritidsorganisasjonene står for 40% av verdiskapningen (øker) 1,6 frivillig årsverk for hvert lønnet årsverk

13 Noen trender -Store ideologiske folkebevegelser stagnerer og går tilbake -Lokale organisasjoner vinner terreng -Svakere sammenheng mellom medlemskap og frivillig innsats -Folk ”shopper” i organisasjonslivet -Frivilligheten blir yngre -Menn bidrar mer med frivillig innsats enn kvinner -Minoritetsbefolkningen deltar sjelden i de tradisjonelle norske organisasjonene -1000 minoritetsorganisasjoner i Norge – har lite kontakt med andre org. -Foreldre mer aktive i barns fritidsaktiviteter -Økte sosiale forskjeller i frivilligheten - Økt fokus på frivilligheten Aldersgrupper og deltakelse (i ant. timer): 16-2425-4950-6667-79 1997:46596247 2004:42686145 (Kilde: St.meld. nr. 39 Frivillighet for alle)


Laste ned ppt "Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google