Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser.
Hytteutvikling som varig næring/fremtidens fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter. Utbyggers roller og strategier. Komparative fortrinn v/ Mathias Neraasen

2 Kort om Ringsaker Almenning
Noen milepæler Bærekraftig helhetlig forvaltning Profil på utbygging Utbygging og organisering av arbeidet Natrudstilen Borettslag – et miljøprosjekt Oppsummering av praktiske erfaringer Marked Aktiviteter Komparative fortrinn Hvor søker RA kunnskap?

3 1. Ringsaker Almenning Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning Turisme
Eiere av skogindustri Forvaltning av finansformue

4 2. Noen milepæler 1992 hyttebrukerundersøkelse(HiL)
1995 garanterer for VA-utbyggingen 1996 etablerer Sjusjøen Hytteutleie AS 1999 analyse av Ringsakfjellet (Østlandsforskning) 2000 etablerer RingsakFjellet Fritid AS 2001 starter utbygging i Natrudstilen 2003 starter bygging av leiligheter 2003 skianlegget ferdigstilles

5 2004 ny hyttebrukerundersøkelse(HiL)
2005 arrangerer WC i kombinert langrenn 2006 ferdigstilles verdens mest komplette rulleskianlegg 2008 byggestopp på Sjusjøen 2012 ny hyttebrukerundersøkelse(HiL) 2012 beiteundersøkelse(BioForsk/NMBU) 2013 åpningsrennet i skiskyting 2014 beitevurdering(NMBU)/sesongstart skiskyting. Dr. grad stipendiat

6 3. Bærekraftig helhetlig forvaltning
Skogbruk Beite og setrer Jakt og fiske (RJFO) ”Ringsakfjellets gull” Tilrettelegging for at alle brukergrupper kan benytte fjellet Grunneier er vertskap for alle brukere av utmarka All forvaltning og utvikling i fjellet har skjedd i nært samarbeid med Ringsaker kommune og Rømåsen Vel. Tomtereservene er ikke ubegrenset. Fremover må en bruke de godkjente areal på en bærekraftig og fremtidsrettet måte

7 4. Profil på utbygging Strategiplanen sier: ”Rømåsen og Natrudstilen hytteområder skal utvikles til attraktive hytteområder” Der en tar : Hensyn til de som har hatt hytte i området lenge Tidens krav Aktiviteter Nye hytter og tilbygg tilpasses tomt og terreng Minimale terrenginngrep som mål Kvalitet i alle ledd i utbyggingen Dette får en til dersom en tar hånd om hele prosessen fra planlegging, til feltet er ferdig utbygd. Vi oppnår i tillegg å komme nær kundene

8 5. Utbygging og organisering av arbeidet
Ringsaker Almenning utfører: Har tett samarbeid med den som utarbeiderer reg. plan. Har tett samarbeid med den som utarbeider VA-plan. All tilrettelegging/utvikling/utbygging av infrastruktur, innkl. tomtene. (Ringsaker kommune overtar drifts- og vedlikeholdsansvaret for VA-anlegget) Informasjon (det er ikke kommunen/konsulenter som skal være konfliktløser). Drift og vedlikehold av hytteområdet.

9 Sammen med lokale byggefirmaer:
Prosjektering og utbygging av hyttene. Sjusjøen Hytteutleie AS utfører: Formidler utleie av hyttene. Vask, renhold og vaktmestertjenester. Ringsaker Almenning benytter: Fast tilknyttede entreprenører(bygdas beste). De har innstilling til å gjøre en god jobb Sikrer kvalitet på arbeidet uten mer enn høyst nødvendig kvalitetssikring  billig utbygging Skaper ro i bygda (vi må tåle at flinke entreprenører gjør det bra).

10 6. Natrudstilen Borettslag – et miljøprosjekt
Samarbeid mellom Ringsaker Almenning og BBLF nå OBOS, 68 leiligheter. Miljø: Arealbruk Terrengbehandling Byggeskikk/isolasjon Oppvarming fra varmepumpe Forbuksvann/sparedusj Søppelsortering Allrom

11 Utleie: Frivillig utleie utenom egen bruk, som organiseres gjennom Sjusjøen Hytteutleie. Tilbud til de som ikke vil bruke store summer på hytte/leilighet: Lavt innskudd Driftskostnader og betaling av fellesgjeld kan dekkes gjennom utleie.

12 7. Oppsummering av praktiske erfaringer
1. Grundig planprosess Ekstern bistand(HiL, Østlandsforskning og NMBU) Spørreundersøkelser (standardkrav) 2. Kommunens rolle Tilrettelegging for utvikling Samarbeid Men, forvalteransvaret skal ligge hos grunneier 3. Hytteeierne er opptatt av helhetlig forvaltning Hogst i hytteområdene Terrengbehandling Velg fornuftige, miljøvennlige løsninger(investering, drift og vedlikehold)

13 4. Et mål for Ringsaker Almenning er å opprettholde og skape lokale arbeidsplasser. Vi har nå ca. 150 årsverk i fjellet gjennom ulike selskaper. Disse selskapene hadde i 2013 ca. 80 millioner kr i omsetning, og driftsresultat på ca. 8 millioner kr. 5. Sørge for gode avtaler mellom lokale aktører 6. Misunnelse 7. Gode eksterne nettverk 8. Må ha tro på det en holder på med.

14 8. Marked Ringsaker Almenning har lagt vekt på kvalitet i alle år siden vi startet opprustningen og utbyggingen i Natrudstilen. Hytter – nordmenn Hytteutleie – nordmenn, tyskere og dansker Familie Idrettsturisme Idrettsarrangement Bedriftsarrangement

15 9. Aktiviteter Vinter: Sjusjøen skal ha nord-Europas beste turskiløypenett Familievennlig alpinanlegg Øvrige aktiviteter Sommer: Fotturer og fiske Nærhet til Lillehammer og Hunderfossen er viktig. Nytt: Sykkel og rulleski med skiskytteranlegg. (Bruke og utvikle det vi har fra naturens side. Her er også kundegrunnlaget på plass

16 10. Komparative fortrinn Sjusjøen har ”snille” fjell med lett terreng
Stabilt vinterklima Snøproduksjon som forlenger sesongen i begge ender Birkebeinerarrangementene Nærhet til store befolkningsgrupper Mange hytter med moderne infrastruktur Lillehammer by, HiL og NTG Løypekjørere med stor interesse for langrenn → fortrinn til å bli nord-Europas beste turskidestinasjon

17 11. Hvor søker RA kunnskap? HiL Østlandsforskning NMBU Arbeidskraft
Grunnbemmaning med kompetanse skal være lokal Prøver alltid å ha med en høgskolekanditat/student/ dr.grad stipendiat – gir arbeidserfaring for studenten og ny kompetanse for RA

18 E) Hyttemarkedet

19 F) Arealøkonomi Mindre tomter(0,5 dekar) Mindre hytter(inntil 65 m²) I enkelte områder klarer vi å få 2-2,5 hytte pr dekar.  Dette gir i byggeperioden 4-5 mill kr Vår erfaring er at de mindre hyttene har en større bruksfrekvens gjennom året og er derfor svært viktige for å opprettholde viktige servicefunksjoner i destinasjonen. Hyttetyper og løsninger: Sportshytter under 65 m²med tre soverom. Hytter med passivhusstandard under 65m² Funkishytter under 65m² ”Småhytter” i tun/grupper Vi mener at fellesløsning for miljøvennlig energibruk har noe for seg .

20

21

22

23

24

25


Laste ned ppt "Kunnskap som grunnlag til lønnsomme opplevelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google