Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING. FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1 Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING. FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1 Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING

2 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1 Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Se V-0732 fra KKD. NB! Må ikke forveksles med kommunens ordinære byggesaksbehandling. Tekniske planer for kunstgressbaner skal forhåndsgodkjennes av kommunen. Tekniske planer for event. undervarme til kunstgressbaner forhåndsgodkjennes av Kultur- og Kirkedepartementet (KKD).

3 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 2 Anlegget må være med i en kommunal vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet Planene skal være godkjent og stemplet senest 15. januar det året det søkes om spillemidler og gjelder i 2 år. Anlegget må ikke påbegynnes før forhåndsgodkjenning foreligger for å kunne oppnå spillemidler. NFF kan gi inntil kr 25.000 i støtte til forprosjekt som fører til ferdig kunstgressbane. Kontakt Trygve Bornø i NFF - trygve.borno@fotball.notrygve.borno@fotball.no Søk hjelp og bistand fra fagfolk.

4 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 3 BEHOVSVURDERING Behovsoppgave basert på aktivitet/ utøvere og anleggssituasjon. Avklar følgende: Interne avklaringer i klubben Arealdisponering, reguleringsplan, støyvurderinger Behov for undervarme Topp- / breddeanlegg Organisasjonsform for utbygging og drift. Dette arbeidet utføres av søker / fotballklubb

5 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 4 TEKNISK VURDERING, Søk hjelp hos fagfolk Grunn- / tomteforhold Vurdere behov for drenering og isolering ut fra en grunnundersøkelse eller tidligere kunnskap Teknisk oppbygging av banen Vurdere løsning ut fra grunn- / tomteforhold Vurdere kunstgresstype Vurdere bruk av gummipad Vurdere type gummigranulat

6 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 5 TEKNISK VURDERING FORTS. Mål og utforming Arealdisponering, plassering av banen Plassering av gjerde, mål, innbytterbokser, publikumsareal osv.. Lysanlegg Dimensjonering for trening og kamper – vurdere luxverdi, jevnhet, lyspunkthøyde og type lyskilde. Drift og vedlikehold Vurdere samarbeid med andre baneeiere NB. Kunstgress bygges for maksimalbruk. Prioriter drift / vedlikehold i planfasen

7 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 6 ØKONOMI Forenklet kostnadsoverslag Finansieringsplan, vurdere finansieringsløsninger Vurdere kostnader ved drift og vedlikehold Søk hjelp hos fagfolk og søk råd hos andre som har bygd kunstgressbane

8 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 7 ESTETIKK OG MILJØ Redegjørelse basert på KKD’s skriv V-0914B og V-0915B Avklare byggesaksbehandling og reguleringsplan

9 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 8 KART OG TEGNINGER 1Oversiktskart, banens beliggenhet. Mål 1: 5000 / 20000 2Oversiktskart, banens omgivelser. Mål 1: 2000 / 5000 3Situasjonsplan med arealdisponering og terrengbehandling. Mål 1:500 / 1000 4Geometrisk utforming dvs. baneplan som viser mål, overhøyde/fall, høyder, gjerde ol 5Teknisk oppbygging; snitt / profiler, drenering, oppbygging osv Søk hjelp hos fagfolk

10 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 9 TILSTANDSRAPPORT Ved rehabilitering av eksisterende kunstgressanlegg er dette et krav for å få spillemidler. Skal utføres av fagfolk

11 FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 10 INFO – HVOR: Kommunene ved Kulturkontoret Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen NFF, ved anleggskonsulent eller anleggssjef Internett: www.dep.no/kkd www.idrettsanlegg.no www.fotball.no


Laste ned ppt "FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING. FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1 Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google