Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillemiddelseminar 2011. Program: PROGRAM: 18.00-18.05 Velkommen 18.05-19.00 Gjennomgang av spillemiddel søknad * generell info * tips og råd 19.00-19.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillemiddelseminar 2011. Program: PROGRAM: 18.00-18.05 Velkommen 18.05-19.00 Gjennomgang av spillemiddel søknad * generell info * tips og råd 19.00-19.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillemiddelseminar 2011

2 Program: PROGRAM: 18.00-18.05 Velkommen 18.05-19.00 Gjennomgang av spillemiddel søknad * generell info * tips og råd 19.00-19.10 Pause 19.10-20.00 Gjennomgang av Spillemidlersøknader fortsetter 20.10-21.00 Behandling av spillemidler

3 Spillemidlerseminarer 2011 30.4 Idrettsgalla avholdt ca. 40 deltakere 11.5 Grong kommune 15 deltakere - Snåsa, Lierne, Namskogan, Røyrvik og Høylandet 19.5 Steinkjer 10 deltakere - Namdalseid, Flatanger, Mosvik, Leksvik, Inderøy og Verran 30.5 Fosnes (Åsly forsamlingshus) 22 deltakere - Overhalla og Namsos 6.6 Nærøy (kulturhuset) 20 deltakere -Vikna - Leka 9.6 Frosta (skolen) - Stjørdal og Meråker 16.6 Levanger - Verdal

4 Ulike spillemiddelordninger Spillemidler til anlegg; forvaltes av departementet Spillemidler til utstyr; forvaltes av særforbund Spillemidler til særforbund (post 1, 2 og 3 midler) Post 1 = grunnstøtte NIF Post 2= grunnstøtte særforbund Post 3 =barn, ungdom og bredde Post 4 = toppidrett Prognosen for overskuddet sier at støtten vil ikke bli økt i 2012.

5 Bakgrunn til SM seminar Ca. 150stk. /år ordinære søknader i de siste årene Ca. 20stk. /år nærmiljøanlegg søknader Ca. 10stk. /år mindre kostnadskrevende anlegg. Tilbakemelding fra revisjon = dårlig søknadskvalitet

6 Hvem kan søke spillemidler ? kommuner/fylkeskommuner Idrettslag/organisasjonsledd i NIF Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund Sammensettninger organisert under Norges Jeger- og Fiskeforbund, det Norske Turistforening Norges bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen. aksjeselskaper/allmenn aksjeselskap og kommunale foretak Stiftelser Andre sammenslutninger for eksempel velforeninger og borettslag NB! Tilskudd i form av spillemidler skal ikke danne grunnlag for fortjeneste baserte eierformer.

7 Hvordan søker man spillemidler ? Ta kontakt med kommunen før du søker !!! - kommunal plan for idrett - anleggsnummer -veiledning www.idrettsanlegg.no

8 Ulike søknadstyper 1.Ordinære anlegg – anlegg for organisert idrett 2.Nærmiljøanlegg- anlegg for egenorganisert idrett 3.Mindre kostnadskrevende anlegg 4.Friluftslivsanlegg i fjellet 5.Kulturbygg

9 Vedlegg i søknaden 1)Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 2)Detaljert kostnadsoverslag 3)Finansieringsplan 4)Plan for drift 5)Dokumentasjon på rett bruk av grunn

10 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Kommunen/departementet godkjenner avhengig av anleggstype IKKE samme som byggesøknad !!! Planen må ha kommunens stempel, dato og underskrift av den bemyndiget i kommunen 3 sett av tegninger !!! Departementet har inntil 2 måneders behandlingstid.

11 Når det søkes idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må også følgende være å plass: Følgebrev med følgende opplysninger: -Anleggets plass i kommuneplanen -Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 -Behovsanalyse -Enkel kostandsoverslag -Plan for drift -Dokumentasjon av anleggets tilpassning til nabobebyggelsen.

12 Detaljert kostnadsoverslag Må være satt på en slik måte at det lar seg kontrollere mengdeangivelse i m/m2/m3 skal referere til planene og skal kunne kontrolleres. Adm. Utg. kan maksimalt utgjør 5% av kostnadene. Dugnad må spesifiseres. Det må foreligge en egen dugnadsoversikt og verdien av dugnad skal beregnes av kvalifisert person for eksempel entreprenør.

13 Finansieringsplan Alle finansieringspostene må dokumenteres !!!! kommunalt/fylkeskommunalttilskudd må være bekreftet med kopi av vedtaket Egenkapital må bekreftes ved kontoutskrift. Private tilskudd/gaver, rabatter etc. må bekreftes med et gavebrev Lån må være bekreftet med en kopi av lånetilsagn.

14 Plan for drift Plan for bruk. -Åpningstider, bruken av anlegget

15 Dokumentasjon på rett til bruk av grunn Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget skal ligge -Tinglyst eiendomsrett, bekreftet utskrift av grunnboken -Tinglyst feste /leierett av minimum 40 år -Kommunal/fylkeskommunal grunn skal det foreligge avtale minimum 40 år om bruk av grunnen.

16 Spillemidler til kulturbygg Generelt: Egnede lokaler, bygninger og uteareal som gir rom for ulik kulturell virksomhet: -Kulturhus -Flerbrukslokaler -Spesiallokaler for kultur for eksempel bibliotek, konsertsal og formidlingslokaler for billedkunst

17 Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men IKKE vedlikehold og drift. Vilkår: Lokalene må være planlagt ut i fra definerte behov og sentralt i lokalsamfunnet. * Ingen kan stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.

18 Utforming Må følge plan – og bygningslov Fylkeskommune må kontaktes for å kvalitetssikreplanene Universell utforming en absolutt krav Må benyttes til kulturformål 20 år etter midlene er utbetalt

19 Midler Tilskuddet kan utgjøre 1/3 av godkjente prosjektkostnader. For søkere som er berettiget til mva refusjon skal tilskuddsandselen beregnes ut i fra prosjektkostandene fratrukket mva.

20 Vilkår Søknaden må inneholde følgende opplysninger/vedlegg: 1)Beskrivelse av funksjon, aktiviteter, behov og søker 2)Tegninger med beskrivelse av prosjektet 3)Finansieringsplan 4)Fremdriftsplan 5)Budsjett for prosjektet 6)Driftsplan

21 Vanlige mangler Avvik mellom finansieringsplan og totale kostnader, ofte at det er for lite finansiering. Prosjektet må være fullfinansiert !!! Forhåndsgodkjenning er ikke stemplet Noen av vedleggene mangler Dugnadsoversikt mangler

22 Utfylling av søknadsskjema Idrettsanlegg.no - regjeringen.no


Laste ned ppt "Spillemiddelseminar 2011. Program: PROGRAM: 18.00-18.05 Velkommen 18.05-19.00 Gjennomgang av spillemiddel søknad * generell info * tips og råd 19.00-19.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google