Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Befalsordning – utfordringene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Befalsordning – utfordringene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Befalsordning – utfordringene
Torbjørn Bongo Nestleder Norges Offisersforbund Formann – Ærede forsamling Ikke trodd – når jeg ble tatt opp som medlem i januar… Takk for invitasjonen – vi er beæret. Så dagens tema: Legg til grunn at anbefalingene er kjent? (Muligens litt dristig…) At foregående taler har fremmet det som er bra, så da skal jeg fokusere, på det jeg ser som svakheter og utfordringer med FD utredning om ny Befalsordning.

2 Hvorfor trenger vi en ny BO?
For stor turnover. Ståtid grenadere < 1,5 år Ståtid avd befal < 27 år Vi «tvinger» motiverte til å slutte Vi sløser med kompetansen ! (FSJ – Landsmøte NOF 2010) NOF pådriver for ny Befalsordning Hvorfor er vi her? – Hvorfor har vi befalsordningen som tema her i dag? Stor omveltning i 2005 – Lov om personell. Forsvaret fikk det stort som de ville. Men det funker tydeligvis ikke – derfor er vi her! Og hva var/er så problemet. Turnover – Grenaderer og Avdelingsbefal. Tvinger – kompetent personell til å slutte. Og det siste sa vi allerede i 2004 og 2005. Og FSJ ble enig med oss i 2010 !! Men det tok fremdeles tid for ting skjedde… Og NOF tar ikke så liten del av æren for at snøballen faktisk begynte å rulle….. 2

3 Hva er Befalsordningen
Ansettelse Utdanning Disponering Avansement/Grad (Lønn) Til sammen = Befalsordning Hva er egentlig Befalsordningen. § 4 – Lov om personell Ansettelse – selve loven Lønn – helt sentralt element, selv om denne ikke fastsettes av Stortinget. Og ei heller forhandles av FD, men KMD, med andre hensyn… Fastsettes/godkjennes faktisk av Stortinget. En makt og rett de har hegnet om mange ganger… Som vi nok skal være glad for!

4 Kompetansemeldinga om Befalsordningen
Skisserer 3 modeller (grad) Dagens ordning Et OF/OR system Videreutviklings av dagens system Først – lang tidsplan – om ny BO Så Kompetansemeldinga - 3 alternativer Som NOF – sluttet seg til. Debatten er vår styrke – og skal ikke fryktes.

5 Hva er utfordringen med FD’s utredning ??
Langtidsplan Kompetansemeldinga FD’s utredning St Prp Lov Prop Implementering I dag har jeg tatt utgangspunkt i utredninger (Før eventuelle korrigeringer etter høringsrunden…) Tittel på presentasjon

6 Kan vi egentlig gjøre et valg?
Kompetansemelding skisserer 3 modeller (grad) Dagens ordning Et OF/OR system Videreutviklings av dagens system Utredningen har KUN utredet et alternativ!! Rapporten har et avsnitt som i stort snakker negativt om enhetsbefal, og så vidt peker på noen få utfordringer med OR, men uten å drøfte disse. DETTE kan vi IKKE METODISKE stilles oss bak. Det blir derfor feil, å faktisk gjøre et valg, før alternativene er utredet!! OG UANSETT, du bør kjenne til utfordringene før du begynner…. Hvis ikke får du det rett i trynet, før du vet ordet av det…. (Som f.eks etter Lov om personell i 2005…)

7 Fra NOF’s interne Arbeidsgruppe BO
Dette er NOF sin Arbeidsgruppe sin vurdering. Æ syns sjøl vi har vært langt mere vidsynt er AG til FD… Hva er det vi i NOF klarer å se, som FD ikke klarer å se? Tittel på presentasjon

8 «NY» modell ansettelse
Dette er den nye modellen fra FD for ansettelse. Er det egentlig noe nytt??? NEI. Ikke for de som vil har mer forutsigbarhet. (Som har vært NOF sitt hovedbudskap…) Men JA: Streken – splitten. Og fjerne rett og plikt til yrkestilsetning etter Krigsskolen. HVORFOR – skal vi gjøre samme feil, gang på gang… (2005) Er det egentlig noe nytt her?

9 Karriereveier Generalist Kombinert Grad Spesialist Vervet Alder
Dette viser dagens karrierer veier. KS Avd befal Vervet FLYT – (målsetning i kompetansemeldingen) Og kryssende karriere veier Vervet Alder

10 Hva skjer så når streken kommer?
En port til OF En port til OR Minimal flytt Og prikkene NK og Troppsjef 1maskinist - MM Ass S1 og S1 i Batt? Dette var grunnen til at vi forlot dette systemet sist?? Er vi sikker på at dette ikke kommer igjen?

11 DOMAIN 2 plansjer jeg har lånt fra en Nederlandsk brief.
Hvem er så hhv Offiseren og Underoffiseres - NCO’en , eller spesialistbefalet? (Kjært barn – mange navn) I Norge er disse oppgavene løst opp av en og samme mann... Eventuele voettekst

12 COMMAND ENHANCEMENT OR –søylen – er kampkraften
OF – trainee stillinger – Sjefen er ikke sjef – kan ikke jobben sin? Lean – manning ??? Eventuele voettekst

13 OR Er vi klar for kulturen dette krever?
Fungerer dette med lean-manning og streng årsverk styring?

14 ? Lønnssystem Forsvaret idag OR system Staten Master LR 23-26 Maj
LTR 63 Bachelor + 1 LR 18 Kap 2 LR 38 LR 37 Bachelor LR 15 LT 2 LR 35 LØNN !! Meget klare forventninger blant fremtidig OR-befal - de skal tjene lønnsmessig på ny ordning. OR 8 – på nivå med OBLT…. (står i utredning) Hvordan fungere EGENTLIG det statlige lønnssystem? Konklusjon: Klamre oss til dagens ordning Når vi de klare forventningene..? LR 36 Fagarbeider LR 11 Fen LR 34 LR XX LR 33

15 Er ungdommen klar for et disponerings system?
Kompetansestyring? Når skal vi over på et søknadssystem Endt plikttjeneste? Maks 30 år? Hva forventer FSJ? Og hva vil «ungdommen» av i dag akseptere? Og hva vil de innordne seg? Avveiningen: Systemets behov System optimalt VS Hva ønsker den enkelte? Hva vil den enkelte akseptere?

16 Utdanningssystemet Ser bra ut…. Ikke helt Deltidsmaster er tull – Hold det på heltid. Ser bra ut For hæren !!! Men dette passer overhodet ikke for Sjøforsvaret!!! (Majoriteten i OF –søylen) Og ikke særlig mye bedre for Luftforsvaret NOK en alvorlig FEIL !! Egentlig ganske så fantastisk…at bare hærens behov er beskrevet?

17 Økonomiske beregninger
Er disse til å stole på? En utdanningsmessig degradering er nok billigere…. Kvalitetsmessig degradering? Skal vi spare på lønn?? Er økonomi den egentlige motivasjonen?

18 Heimevernet Hva med Heimevernet… ???
Når vi skal reduseres Turnover og Øke ståtiden Hvordan skal heimeverne da få dekket sitt behov? Og hva koster dette? Tittel på presentasjon

19 Tørr vi tenke nytt? Tørr vi…?? Og BØR vi??

20 Plansje fra utredningen.
Turnover (dvs slutter) for hhv Vervede Avd befal Yrkesbefal Overlappen Linært Hva sier denne oss?

21 Variasjon i sluttrater og historiske sluttrater
Forutsetninger Alle militære kategorier får K60 Effekten på aldersstrukturen basert på variasjon i sluttrater Differensierte sluttrater basert på alder Simuleringen tar ikke hensyn til normativ fordeling av personellkategorier i aldersstrukturen Fra rapporten – FFI sin utredning. (Skeptisk til det FFI sier, så… er denne interessant…= Hva er sitasjonen i dag?? Antall 40 åringer… Fremtidens ledere i forsvaret…. Hva med de andre strekene?

22 FAST ANSETTELSE TIL ALLE !!
Etter GBU og GSU + Praksis Naturligavgang fikser biffen - alderspyramiden Pengene spart på bonus ( > 100 mill pr år) kan settes på bok, hvis vi skulle få behov for AST FSJ / Sj FST/P – vår største utfordring fremover er ikke å kvittes oss med folk, men å skaffe og beholde de vi har. La oss få en ordning som faktisk gjør det. Forutsigbarhet – gjennom ansettelse !! Tittel på presentasjon

23 Hva nå ?? Skal vi holde tempo – og gi gass?
Overse utfordringene Eller er det viktigere å gjøre det riktige tingene? Avveiningen – Systemets behov System optimalt VS Hva ønsker den enkelte? Hva vil den enkelte akseptere? Er dette overhode vurdert? Eller opplever vi en nytt 2005 i DaCapo? Tittel på presentasjon

24 NOF – en stemme også i fremtiden!

25


Laste ned ppt "Ny Befalsordning – utfordringene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google