Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny Befalsordning – utfordringene Torbjørn Bongo Nestleder Norges Offisersforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny Befalsordning – utfordringene Torbjørn Bongo Nestleder Norges Offisersforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny Befalsordning – utfordringene Torbjørn Bongo Nestleder Norges Offisersforbund

2 Hvorfor trenger vi en ny BO? ›For stor turnover.  Ståtid grenadere < 1,5 år  Ståtid avd befal < 27 år ›Vi «tvinger» motiverte til å slutte ›Vi sløser med kompetansen !  (FSJ – Landsmøte NOF 2010) ›NOF pådriver for ny Befalsordning

3 Hva er Befalsordningen ›Ansettelse ›Utdanning ›Disponering ›Avansement/Grad ›(Lønn) ›Til sammen = Befalsordning

4 Kompetansemeldinga om Befalsordningen ›Skisserer 3 modeller (grad) ›Dagens ordning ›Et OF/OR system ›Videreutviklings av dagens system

5 Hva er utfordringen med FD’s utredning ?? Tittel på presentasjon/Side 5

6 Kan vi egentlig gjøre et valg? ›Kompetansemelding skisserer 3 modeller (grad) ›Dagens ordning ›Et OF/OR system ›Videreutviklings av dagens system

7 Fra NOF’s interne Arbeidsgruppe BO Tittel på presentasjon/Side 7

8 «NY» modell ansettelse Er det egentlig noe nytt her?

9 Karriereveier Alder Grad Vervet Spesialis t Generalist Kombinert

10

11 Royal Netherlands Army 11 Working Together DOMAIN

12 Royal Netherlands Army 12 Working Together COMMAND ENHANCEMENT

13 OR ›Er vi klar for kulturen dette krever? ›Fungerer dette med lean-manning og streng årsverk styring?

14 Lønnssystem LR 11 Fagarbeider LR 15 Bachelor LR 18 Bachelor + 1 LR 23-26 Master Staten Forsvaret idag LR XX LR 33 LR 34 LR 36 LR 37 LR 35 LR 38 LTR 63 Fen LT 2 Kap 2 Maj OR system

15 Disponering ›Er ungdommen klar for et disponerings system?  Kompetansestyring? ›Når skal vi over på et søknadssystem  Endt plikttjeneste?  Maks 30 år?

16

17 Økonomiske beregninger ›Er disse til å stole på? ›En utdanningsmessig degradering er nok billigere….  Kvalitetsmessig degradering?  Skal vi spare på lønn?? ›Er økonomi den egentlige motivasjonen?

18 Heimevernet ›Hva med Heimevernet… ??? Tittel på presentasjon/Side 18

19 Tørr vi tenke nytt?

20

21 Variasjon i sluttrater og historiske sluttrater Forutsetninger Alle militære kategorier får K60 Effekten på aldersstrukturen basert på variasjon i sluttrater Differensierte sluttrater basert på alder Simuleringen tar ikke hensyn til normativ fordeling av personellkategorier i aldersstrukturen

22 FAST ANSETTELSE TIL ALLE !! ›Etter GBU og GSU + Praksis ›Naturligavgang fikser biffen - alderspyramiden ›Pengene spart på bonus ( > 100 mill pr år) kan settes på bok, hvis vi skulle få behov for AST ›FSJ / Sj FST/P – vår største utfordring fremover er ikke å kvittes oss med folk, men å skaffe og beholde de vi har. ›La oss få en ordning som faktisk gjør det. Tittel på presentasjon/Side 22

23 Hva nå ?? ›Skal vi holde tempo – og gi gass?  Overse utfordringene ›Eller er det viktigere å gjøre det riktige tingene? Tittel på presentasjon/Side 23

24 NOF – en stemme også i fremtiden! /Side 24

25


Laste ned ppt "Ny Befalsordning – utfordringene Torbjørn Bongo Nestleder Norges Offisersforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google