Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 IRC og ATG (The Automotive Thematic Group) KM-erfaringssamling Trondheim 2005-12-08 Leif Estensen SINTEF Teknologi og samfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 IRC og ATG (The Automotive Thematic Group) KM-erfaringssamling Trondheim 2005-12-08 Leif Estensen SINTEF Teknologi og samfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 IRC og ATG (The Automotive Thematic Group) KM-erfaringssamling Trondheim 2005-12-08 Leif Estensen SINTEF Teknologi og samfunn

2 2 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway Hvordan finne partnere? BBS-systemet (Bulletin Board System) Passord beskyttet web-side. Teknologiprofiler (TO/TR) utveksles via web- siden. Profilene lagres i en søkbar database. Spredning av FoU-resultater (TO) går samtidig ut til alle i IRC-nettverket AMT-tjenesten (Automatic Matching Tool) Bedriftene kan legge inn i en database sine teknologibehov eller teknologi- tilbud uttrykt ved spesielle teknologiske søkeord. Bedriften vil motta pr. e-post all trafikk i databasen som matcher de innlagte spesielle teknologiske søkeordene Brokerage Events og fagmesser Organisering av TT Brokerage Events, SME trade missions, Investment fora, deltagelse på teknologimesser i Europa IRC Tematiske Grupper - TG ”Industrial clusters” av IRC dannet for å tilby faglig støtte til SMB innenfor spesielle sektorer

3 3 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway Thematic Groups AEROSPACE AEROSPACE Bjørn Lukkedal SINTEF, medlem AGROFOOD Arvid Landås MATFORSK, medlem AGROFOOD AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE Leif Estensen SINTEF, medlem BIOTECHNOLOGY Geir Lorentzen NORUT, medlem ENVIRONMENTKjell Molven RF, medlem FISH TECHNOLOGYJohn Arne Bjørgen, medlem ICT Thematic GroupPer Schjølberg-Henriksen SINTEF, obs. BIOTECHNOLOGY ENVIRONMENT FISH TECHNOLOGY ICT Thematic Group MARINE SPECIAL INTERESTMARINE SPECIAL INTEREST Hans Jørgen Flor SINTEF, observatør MATERIALSBjørn Lukkedal SINTEF, observatør MEDICAL TECHNOLOGYTerje Bakken SINTEF, medlem Nano & Microtechnology Per Schjølberg-Henriksen SINTEF, medl. RENEWABLE ENERGYHans Jørgen Flor SINTEF, medlem TEXTILESDag Lothe CMR, observatør WOOD Special Interest Group Dag Lothe CMR, medlem MATERIALS MEDICAL TECHNOLOGY Nano & Microtechnology RENEWABLE ENERGY TEXTILES WOOD Special Interest Group

4 4 Automotive Thematic Group (ATG) Etablert i 1996 Åpen for alle IRC Teknologi for underleverandører til bilindustrien Assistere enkeltbedrifter Tilrettelegge for nettverk (clusters) Arrangere møteplasser Brokerage Events Fagmesser og utstillinger Utveksle profiler (tilbud og etterspørsel) mellom medlemmene

5 5 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway ATG England/UK Frankrike Italia Norge Polen Slovakia Slovenia Spania Sverige Tyskland 17 medlemmer Observatører Belgia Portugal Tsjekkia Østerrike

6 6 Langsiktig markedsføring Langsiktig og kostbar produktutvikling Strenge krav til ledetider for produksjon og leveranse Absolutte krav til leveringssikkerhet og -punktlighet Kvalitetsstyring (sertifisering, dokumentasjon og kontroll) Innovasjonsevne Lærekurver og systematisk kostnadsreduksjon  For å være leverandør til bilindustrien må bedriften være god  Produksjon i Norge er mulig Bilindustri - en krevende kunde...

7 7 Innovasjon Bil 2010- Visjon Øke kompetansen i norsk vareproduserende industri gjennom å initiere et program med ulike prosjekter rettet mot norske bedrifter som leverer produkter og tjenester til internasjonal bilindustri Prosjektene skal bidra til økt lønnsomhet og vekst i bedriftene og økt kompetanse generelt for den vareproduserende industrien i Norge gjennom etterfølgende spredningsprosjekter

8 8 Trysil Maskin AS Utvikling og produksjon av utstyr for veimerking

9 9 Trysil Maskin AS Utstyr for veimerking med maling og termoplast

10 10 Trysil Maskin AS Spesialutstyr ifm. veimerking

11 11 Trysil Maskin AS Road Safety and Equipment Exhibition Madrid 4. oktober 2005

12 12 Trysil Maskin AS Brokerage Event TRAFIC 05 Madrid 5. oktober 2005

13 13 Trysil Maskin AS Brokerage Event Madrid oktober 2005

14 14 IRC Norge The Innovation Relay Centre of Norway Tilbud til SMB og norske FoU-institutter Partnersøk - IRC-nettverket for partnere innen FoU og innovasjon - European Partner Search Association for FoU-partnere Teknologianalyse (Technology Audit) Identifisering av teknologibehov eller bedriftsspesifikk teknologi som kan tilbys europeisk Partner Teknologiovervåking (Technology Watch) Et opplegg tilpasset den enkelte bedrift for oppfølging og overvåking av nye teknologier på det Europeiske markedet AMT (Automatic Matching Tool) Teknologitilbud og –etterspørsel Utarbeidelse, spredning og oppfølging av TO og TR Fagmesser, Brokerage Events, møter, forhandling Motivere til, planlegge og gjennomføre deltakelse. Bistå i det videre arbeid

15 15 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 IRC og ATG (The Automotive Thematic Group) KM-erfaringssamling Trondheim 2005-12-08 Leif Estensen SINTEF Teknologi og samfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google