Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det spanske saltfiskmarkedet og mulighetene for norske bedrifter. Et NFR prosjekt over 3 år (2008- 2010) Knut Bjørn Lindkvist, Institutt for geografi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det spanske saltfiskmarkedet og mulighetene for norske bedrifter. Et NFR prosjekt over 3 år (2008- 2010) Knut Bjørn Lindkvist, Institutt for geografi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det spanske saltfiskmarkedet og mulighetene for norske bedrifter. Et NFR prosjekt over 3 år (2008- 2010) Knut Bjørn Lindkvist, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, Torbjørn Trondsen, Norges fiskerihøgskole, UiT

2 Hvorfor saltfiskmarkedet  Store deler av katolske forbrukere i Spania, Portugal, Italia og Brasil er storforbrukere av saltet torsk særlig i fastetiden  60% av all norsk fangst av torsk eksporteres som saltfisk og klippfisk til disse markedene  Store deler av eksporten går ubearbeidet til videre foredling i utlandet  Island har vist at det er mulig å øke verdiskapningen av saltfisk ved eksport av mer lettsaltede produkttyper tilpasset moderne forbrukere  Det spanske markedet går foran

3 Source: Seafood Norway May 2006

4

5

6 1. Prosjektmål 1.Undersøke forandringene i det spanske saltfiskmarkedet 2.Undersøke hvordan norske produsenter tilpasser seg utviklingstrendene i Spania. 3.Utvikle strategier for å styrke norske posisjon i det spanske saltfiskmarkedet

7 Antagelser/ Hypoteser  Kreftene som driver fram omstillingen i produksjonskjeden for saltfisk er de sosio- institusjonelle prosessene i konsument- markedene, verdikjeden i saltfiskproduksjonen og konkurransen om råstoffet  Andre drivkrefter er de teknologiske og institusjonelle forandringene som også øker de samfunnsøkonomiske konsekvensene  Situasjonen for nordmennene er også påvirket av styringsstrukturen i næringen

8

9 Deltakere i prosjektet  Universitetet i Bergen (Lindkvist)  Universitetet i Tromsø/ Fiskerihøgskolen (Trondsen)  SINTEF Fiskerier og akvakultur (Lorena Gallart)  Technical University of Valencia, Spain  Vardø Videregående skole (tidl. Statens Fagskole for Fiskeindustri i Vardø)  Høgskolen i Finnmark, Alta  Bedriftene:  Storbukt Fiskeindustri AS, Honningsvåg  Norfra AS Tromsø  Norges Råfisklag  Eksportutvalget for Fisk

10 Nytte den enkelte bedrift har av prosjektet:  Nærkunnskap om det spanske markedet og spanjolenes strategier  Utprøving av nye produkter og nye metoder for spesifikke markeder  Forsøk med redskaps- og råstoffbruk for etterspurte produkter  merverdi for fiskere og bedrifter  Praktisk skolering av egne medarbeidere i Saltfisk-skolen i Spania  Etablering av spansk-norske nettverk  Deltakelsen på konferanser/ workshops er gratis for våre samarbeidspartnere

11


Laste ned ppt "Det spanske saltfiskmarkedet og mulighetene for norske bedrifter. Et NFR prosjekt over 3 år (2008- 2010) Knut Bjørn Lindkvist, Institutt for geografi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google