Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industriutvikling i Haugesundregionen www.iutvikling.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industriutvikling i Haugesundregionen www.iutvikling.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industriutvikling i Haugesundregionen www.iutvikling.no

2 Prosessen fram til i dag •Leverandørutviklingsprosjekt –Startet av Karmøy kommune og Hydro –Fare for nedskalering –Oppstartkonferanse oktober 2006 –Drevet av IRIS •Oppstartsperiode –September 2007 –Fungerende styringsgruppe –Behovsundersøkelse –Startet prosjekter –Drevet av Rogaland Ressurssenter •Stiftet som forening 5. september 2008

3 Visjon og Forretningsidé iutvikling har en visjon om å gjøre Haugesund- regionen til den sterkeste industrielle klyngen i Norge •Formalisert nettverk av industribedrifter •Samarbeid om felles utviklingsprosjekter for å styrke konkurranseevnen

4 Mål •Styrke konkurranseevnen til medlemmene og industrien i Haugesundregionen. •På lang sikt doble omsetningen og opprettholde resultatgrad på minimum 8% •Minst 26 medlemmer innen utgangen av 2009 •Starte 4 prosjekter innen utgangen av 2008

5 Målgruppe •Industribedrifter - Utgangspunkt: produksjon av metall/metallvarer eller maskiner. - Andre kan likevel passe inn •Krav for opptak - Minst 3 mio i omsetning - Minst 3 ansatte - Etablert i Haugesundregionen •Per i dag 53 bedrifter i den definerte målgruppen

6 Organisering I styret –Hydro, Karmøy Industripark, Marine Aluminium, Grenland KSI, Weldone Haugaland, Stillasgruppen Daglig Ledelse –Kjell Larsen, Rogaland Ressurssenter Medlemmer –16 bedrifter står som foreløpige medlemmer –Mål om 26 medlemsbedrifter i løpet av 2009

7 Valgte fokusområder Viktigste oppgave er å initiere og være driver for prosjekter innenfor: •Marked –Nasjonalt og internasjonalt –Nå nye markeder –Øke andel leveranser lokalt •Innkjøp (kostnadsreduksjon) –Gunstigere innkjøp –Effektivisere innkjøpsprosedyrer •Produksjonsteknologi –Utnytte kapasitet –Samarbeid om strategiske muligheter, for eksempel felles investeringer –Innføre felles standarder, utveksle beste praksis m.m.

8 Igangsatte prosjekter •ONS og kartlegging av messer –12 bedrifter på fellesstand på ONS –Samarbeider med HN / Markedssamarbeidet Haugesundregionen •”Synliggjøring av ledig produksjonskapasitet” –Utvikling av websystem for å synliggjøre ledige ressurser og produksjonskapasitet –7 bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge •”Smart energibruk” –Prosjekt i samarbeid med Enova •Marint Energi Test Senter (METSenter) og POWER+ –iutvikling sørger for at medlemmene får gode muligheter til å delta på prosjekter rundt METSenter –Engasjert Polytec for å utarbeide mulighetsstudie

9 ”Ledig produksjonskapasitet” •Potensielle fordeler –Økt utnyttelse av egne ressurser –Bedre oversikt over samlede og ledige ressurser i regionen –Mer effektiv produksjonsplanlegging –Markedskanal mot nye kunder –Tidsbesparelse ved leverandørsøk –Sjeldnere ”nei” til enkelt-forespørsler

10 ”Smart energibruk” •Enova kan dekke noe av prosjektkostnadene (rådgiving/konsulent) •Realistisk ”billig” sparepotensial i de fleste industribedrifter ligger rundt 20% •10% - ”gratis” potensial ved å endre adferd •Enova gir 20% i støtte av investeringen (inkl. egne timer brukt i prosjektet)

11 Hva kan iutvikling bli for medlemmene? Nettverks- arena Nettverks- prosjekt Leverandør- senter • Møteplasser • Kompetanse/ressursoversikt • Prosjektidentifisering • Kontakt eksterne • Prosjektledelse • Metodikk • Tilgang eksterne nettverk • Kunnskap om virkemidler • Drift av webside • Ressurssenter • Fysisk møteplass • Pådriver for nye prosjekt og aktiviteter

12 Organisering Styre Prosjektledelse/DL Medlemmer/Årsmøte Innkjøp Marked Produksjonsteknologi

13 Økonomi •Frem til nå - tilskudd fra Hydro, Karmøy kommune og det offentlige (Fylket, VS 2010, RUP) •Foreningen har ikke som hensikt å skape overskudd for seg selv, men for medlemmene. •Mål om 50/50 prosjekt og kontingent innbetaling over tid. •Store muligheter for offentlig delfinansiering. •Budsjetterte inntekter for 08/09 er kr. 1400 000,-

14 Medlemskontingenter MedlemskontingentLiten bedriftMellomstorStor Omsetning3-9,9 mill.10-99,9 mill.100 mill. + Årskontingent10 000,-30 000,-50 000,-

15 Medlemskontingenten og innsats er forsvarlig hvis… •En lykkes med kun ett av disse punktene: •En mer effektivt klarer å skaffe nye oppdrag •En greier å redusere energibruken med 10-20% •En blir mer fleksibel og utnytter produksjonskapasitet bedre •En oppnår rimeligere innkjøp ved å gå sammen.

16 Hva forventes av medlemmer? •Deltagelse i prosjekter –Bedriftene er selv i styringen av prosjekter •Formidling av informasjon og fordeling av oppgaver internt i egen bedrift

17 Hvorfor blir medlem? •iutvikling har prosjekter som skal gi økt lønnsomhet på kort og lang sikt i fokus •Mulighet for å starte, forme og delta på felles prosjekter det ville vært tungt å dra alene •SMB bedrifter kan oppnå typiske ”konsern fordeler” •Høy grad av offentlig finansiering på utviklingsprosjekter •Mye verdi for pengene – for bedrifter som engasjerer seg. •iutvikling gjør det lettere å kjøre samarbeid mot andre nettverk

18 Velkommen til iutvikling Industriutvikling i Haugesundregionen Mer på: www.iutvikling.nowww.iutvikling.no


Laste ned ppt "Industriutvikling i Haugesundregionen www.iutvikling.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google