Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valdres Golfklubb Ordinært årsmøte 21.02.2012 Fagernes Hotell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valdres Golfklubb Ordinært årsmøte 21.02.2012 Fagernes Hotell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valdres Golfklubb Ordinært årsmøte 21.02.2012 Fagernes Hotell

2 Saksliste (1) 1. Godkjenning av Stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder, protokollfører og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandling av klubbens årsmelding 5. Regnskapet for 2011 6. Budsjett for 2012

3 Saksliste (2) 1. Fastsettelse av kontingentsatser for 2012 2. Valg: 1. Styreleder 2. 2 Styremedlemmer 3. Revisor 4. Valgkomité 3. Orientering om planer for videre drift og organisatoriske endringer 4. Klubbens vedtekter – Nødvendige endringer av vedtekter. 5. Stenging av 6-hullsbane / bygging av nye utslagssteder 9-hullsbane

4 1. Godkjenning av stemmeberettigede Godkjenning av stemmeberettigede

5 2. Godkjenning av innkalling og sakslist Godkjenning av innkalling (publisert på webside og i lokalavisa Valdres) Godkjenning av saksliste

6 3. Valg for møtet Forslag til møteleder: Øystein Buene Forslag til protokollfører: Espen Moltubakk Underskrive protokoll:

7 4. Klubbens årsmelding Styresammensetning - Styret: Øystein Buene(leder), Espen Moltubakk (Nestleder), Britt Hagen Kvaal, Tone Fredrikson, Wenche Bråten og Dag Strand (vara) - Revisor: Stig Jemterud Solberg og Olai Aastveit - Valgkomite: Ole S. Skaran

8 4. Klubbens årsmelding Ansatte - Daglig Leder: Synnøve Solbakken - Pro/Golfinstruktør: Heidi Omdahl - Proshop: ? - Greenkeepere: Arne Slette (head), Gunnar Midtmoen og Morten Fuglehaug

9 4. Klubbens årsmelding Kommiteer Komitéer: - Turnerings- og aktivitets-komité: Heidi Omdahl, Marcus Eidelöf og Mats E. Strand. - Seniorkomité: Thor Slette - Klubbdommer: Einar Sem-Jakobsen

10 4. Klubbens årsmelding Medlemsmassen Klubben har pr 31.12.2011 747 medlemmer. Dette er en liten nedgang fra foregående år, og skyldes trolig i hovedsak en opprydding i medlemsarkivet.

11 4. Klubbens årsmelding Idrettslige aktiviteter / arrangement Ladies Tour og Region Tour Quality Fagernes Hotell Mandagsgolf (Vunnet av Øystein Buene) Seniorgolfen (Vunnet av : Arild Bråten) Sommersjansen (Vunnet av : Thor Slette) Høstsjansen (Vunnet av: Øystein Buene) Klubbmesterskap (Vunnet av Mats E. Strand og Synnøve Solbakken.) Stablefordmesterskapet (Vunnet av: Arild Bråten) Seniormesterskapet (Vunnet av: Tor M. Berge) Åpningsturnering Rakagolfen

12 4. Klubbens årsmelding Barne- og ungdomsaktiviteter Valdres FK på besøk Golf-skole (for barn), ledet av Heidi Omdahl Engasjement av Heidi Omdahl(PGA- Pro) 2 Grønt kort- Kurs gjennom sesongen.

13 4. Klubbens årsmelding Økonomi / Drift Underskudd på kr. 58.945,- (behandles i detalj senere) Annet:  Veldig god kvalitet på banen  Rekordtidlig åpning  Utrolig dårlig vær gjennom sesongen Valdres Golfklubb har likviditet til å stå i mot et slikt tap

14 4. Klubbens årsmelding Kronerulling innbrakte totalt kr 99.625 til innkjøp av ny fairwayklipper (inkludert rabatt fra baneeier). Fortsatt mulig å gi penger til kronerullingen for de som måtte ha glemt dette.

15 4. Klubbens årsmelding Forslag til vedtak: Den framlagte beretning for 2011 godkjennes

16 5. Regnskap - Resultatoversikt 2009 - 2011 Gjennomgang av utdelt materiell.

17 5. Regnskap - Ekstraordinære poster Bingoinntekter 2011 – ca 70.000,- Kronerulling er ikke med i resultatregnskapet, men beløpet er avsatt i balansen.

18 5. Regnskap Forslag til vedtak: Det framlagte regnskap med revisjonsberetning for 2011 godkjennes

19 5. Budsjettbehandling – forslag 2012 Gjennomgang av utdelt materiell

20 5. Budsjett Forslag til vedtak: Det framlagte budsjettforslag godkjennes

21 7. Fastsettelse av kontingenter FORSLAG TIL MEDLEMSKONTINGENTER FOR 2012 Kontingentene for 2012 blir foreslått fastsatt til følgende satser: Medlemskontingent: Voksnekr 1.050,- Juniorer*kr 650,- Årskort (Forutsetter medlemskap i en golfklubb): Voksnekr. 3.500,- Juniorerkr 950,- * Juniorsatser gjelder for barn og ungdom til og med fylte 18 år, samt studenter og vernepliktige til og med fylte 25 år.

22 7. Fastsettelse av kontingenter Forslag til vedtak: Det framlagte forslag til kontingenter og spillretter for 2012 godkjennes.

23 8. Valg Styreleder: Øystein Buene Styremedlemmer: Espen Moltubakk, Wenche Bråten, Tone Fredrikson og Bjørn Sveine Revisor: Stig Jemterud Solberg og Per Lillebråten Valgkomité: Ole S. Skaran og Sveinn Hannesson

24 9. Videre drift - organisasjonsplan

25 -Daglig Leder har sagt opp med virkning fra 1. juni. Det er fleksibilitet i forhold til å avtre på et tidligere tidspunkt. -Styret har ingen opplagte kandidater til å overta denne jobben. En ansettelseprosess må forventes å ta 2-3 mnd (+ evt oppsigelsestid for ny leder). Ny daglig leder vil således ikke kunne være på plass før tidligst i juli. -Styret ønsker derfor å prøve ut en ny organisering av golfklubben før evt ny Daglig Leder ansettes inn mot neste sesong. -Det foreslås at en person ansettes for å ta seg av det økonomisk og administrative. Proshopen foreslås bemannet med annen arbeidskraft (lokale ungdommer, greenkeepere) -Dette vil medføre en lønnsbesparelse totalt sett for golfklubben.

26 9. Videre drift – organisasjonsplan (ny)

27 10. Endring av klubbens vedtekter Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til endring av vedtekter i henhold til utdelt folder foreslås godkjent.

28 11. Stenging av 6- hullsbane/Bygging av nye teesteder 9-hullsbane -Styret foreslår å avvikle 6-hullsbanen. -Inntektsgrunnlaget for å opprettholde den er ikke lenger til stede. Sponsorer er tunge å få inn. -Omlegging av Grønt-kort kursopplegg gjør at øvingsbanen også brukes mindre av nybegynnere. -Vi har behov for vanningsanlegg fra 6-hullsbanen til planlagte nye utslagssteder på 9-hullsbanen. -Utfordring å få vanning inn på øvingsområdet hvis 6-hullsbanen stenges, men dette vil greenkeeperene løse. -Avstemming


Laste ned ppt "Valdres Golfklubb Ordinært årsmøte 21.02.2012 Fagernes Hotell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google