Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon
Tromsø Harstad Trondheim Oslo (Ås 2019) Sandnes Bergen -

2

3 Utvikling av Veterinærinstituttet i Nord-Norge har vært et tema i styret ved Veterinærinstituttet i mange år Viktig utgangspunkt Veterinærinstituttet i Nord-Norge skal i framtiden spille en sentral og viktig faglig rolle for den nordlige landsdel og Nordområdene, for det norske samfunn, og for Veterinærinstituttet som institusjon Lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge er et sentralt spørsmål i veien videre

4 Prosess avklaring lokalisering Veterinærinstituttet i Nord-Norge
Mai 2012: Styret sved Veterinærinstituttet startet en prosess med å få avklart lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge Oktober 2012: Styreleder og administrerende direktør besøkte enhetene i Harstad og Tromsø November 2012: Veterinærinstituttets styre la en prosess for arbeidet videre. Det ble besluttet at det skulle utarbeides et måldokument og et mandat for en arbeidsgruppe Februar 2013: Veterinærinstituttets styre ga administrasjonen klarsignal til å sette i gang prosessen med en styrke-, svakhets-, mulighets-, trusselanalyse (SWOT analyse) for ulike lokaliseringsalternativer Mai 2013: Veterinærinstituttets styre besluttet at den opprinnelige tidsplanen skulle følges og at rapporten med høringsuttalelser skulle presenteres for styret i desember 2013 8. oktober 2013: Arbeidsgruppen fremlegger rapport fra SWOT analysen Oktober 2013: Rapporten sendes på høring i organisasjonen (avdelinger og fagforeninger) November 2013: Rapport med høringer håndteres i ledergruppa ved Veterinærinstituttet Desember 2013: Veterinærinstituttets styre behandler saken i styremøte

5 Veterinærinstituttet i Nord-Norge skal i framtiden spille en sentral og viktig faglig rolle i den nordlige landsdel og Nordområdene Sentral aktør i å løse framtidige oppgaver innen havbruk, arktisk biologi i sjø og på land, innen reindrift og tradisjonelt landbruk i Nord-områdene Skal være aktiv i arbeidet med å løse problemer relatert til miljø- og klimaendringer i Arktis Skal danne nettverk med andre kunnskapsbedrifter og næringsaktører i regionen for på best mulig måte dra nytte av disse bedriftenes kompetanse og infrastruktur Skal være delaktig både i beredskap og forskning

6 Veterinærinstituttet i Nord-Norge
Beredskap Vil være der, men den regionale effekt mindre i dag enn tidligere Oppdrag Betydelige muligheter innen havbruk Forskning og utvikling Aktiv medspiller til andre fagmiljøer regionalt og cirkumpolart (Russland, USA og Canada) Klynger med andre kunnskapsbedrifter i regionen Tverrfaglig aktivitet

7 Mandat for arbeidsgruppe
SWOT-analyse for følgende lokaliseringsalternativ Todelt lokalisering (Både Harstad og Tromsø) En enhet i Harstad En enhet i Tromsø Arbeidsgruppens sammensetning - vektlegging Kompetanse innen veterinærmedisin i regionen, beredskap spesielt, men også forskningskompetanse Kompetanse innen biosikkerhet (smittevern) Kompetanse innen gründervirksomhet/næringslivskontakt Økonomi-kompetanse Stedlige representanter (Harstad og Tromsø) Representant fra Ås (det nye universitetet) for framtidig relasjon mot fagmiljøene der Forankring i ledelsen ved Veterinærinstituttet Forankring i fagorganisasjonene Spesialkompetanse innen SWOT-analyse

8 Mandat for arbeidsgruppe
Vektlegging Samfunnsoppdraget (beredskap og forskning) Sterk faglig utvikling Økonomisk bærekraftig Brukernes interesser Blå sektor større betydning Reindriftsnæring og landbruket ellers utvikles videre Miljø og klimaforhold Langsiktig perspektiv Det beste for samfunnet Det beste for Nord-områdene (faglig og økonomisk) Det beste for Veterinærinstituttet


Laste ned ppt "Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google