Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon Tromsø Harstad Trondheim Oslo (Ås 2019) Sandnes Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon Tromsø Harstad Trondheim Oslo (Ås 2019) Sandnes Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon Tromsø Harstad Trondheim Oslo (Ås 2019) Sandnes Bergen

2

3 Utvikling av Veterinærinstituttet i Nord- Norge har vært et tema i styret ved Veterinærinstituttet i mange år Viktig utgangspunkt ●Veterinærinstituttet i Nord-Norge skal i framtiden spille en sentral og viktig faglig rolle for den nordlige landsdel og Nordområdene, for det norske samfunn, og for Veterinærinstituttet som institusjon ●Lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge er et sentralt spørsmål i veien videre

4 Prosess avklaring lokalisering Veterinærinstituttet i Nord-Norge Mai 2012: ●Styret sved Veterinærinstituttet startet en prosess med å få avklart lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge Oktober 2012: ●Styreleder og administrerende direktør besøkte enhetene i Harstad og Tromsø November 2012: ●Veterinærinstituttets styre la en prosess for arbeidet videre. Det ble besluttet at det skulle utarbeides et måldokument og et mandat for en arbeidsgruppe Februar 2013: ●Veterinærinstituttets styre ga administrasjonen klarsignal til å sette i gang prosessen med en styrke-, svakhets-, mulighets-, trusselanalyse (SWOT analyse) for ulike lokaliseringsalternativer Mai 2013: ●Veterinærinstituttets styre besluttet at den opprinnelige tidsplanen skulle følges og at rapporten med høringsuttalelser skulle presenteres for styret i desember 2013 8. oktober 2013: ●Arbeidsgruppen fremlegger rapport fra SWOT analysen Oktober 2013: ●Rapporten sendes på høring i organisasjonen (avdelinger og fagforeninger) November 2013: ●Rapport med høringer håndteres i ledergruppa ved Veterinærinstituttet Desember 2013: ●Veterinærinstituttets styre behandler saken i styremøte

5 Veterinærinstituttet i Nord-Norge skal i framtiden spille en sentral og viktig faglig rolle i den nordlige landsdel og Nordområdene Sentral aktør i å løse framtidige oppgaver innen havbruk, arktisk biologi i sjø og på land, innen reindrift og tradisjonelt landbruk i Nord-områdene Skal være aktiv i arbeidet med å løse problemer relatert til miljø- og klimaendringer i Arktis Skal danne nettverk med andre kunnskapsbedrifter og næringsaktører i regionen for på best mulig måte dra nytte av disse bedriftenes kompetanse og infrastruktur Skal være delaktig både i beredskap og forskning

6 Veterinærinstituttet i Nord-Norge Beredskap ●Vil være der, men den regionale effekt mindre i dag enn tidligere Oppdrag ●Betydelige muligheter innen havbruk Forskning og utvikling ●Aktiv medspiller til andre fagmiljøer regionalt og cirkumpolart (Russland, USA og Canada) ●Klynger med andre kunnskapsbedrifter i regionen ●Tverrfaglig aktivitet

7 Mandat for arbeidsgruppe SWOT-analyse for følgende lokaliseringsalternativ ●Todelt lokalisering (Både Harstad og Tromsø) ●En enhet i Harstad ●En enhet i Tromsø Arbeidsgruppens sammensetning - vektlegging ●Kompetanse innen veterinærmedisin i regionen, beredskap spesielt, men også forskningskompetanse ●Kompetanse innen biosikkerhet (smittevern) ●Kompetanse innen gründervirksomhet/næringslivskontakt ●Økonomi-kompetanse ●Stedlige representanter (Harstad og Tromsø) ●Representant fra Ås (det nye universitetet) for framtidig relasjon mot fagmiljøene der ●Forankring i ledelsen ved Veterinærinstituttet ●Forankring i fagorganisasjonene ●Spesialkompetanse innen SWOT-analyse

8 Mandat for arbeidsgruppe Vektlegging Samfunnsoppdraget (beredskap og forskning) Sterk faglig utvikling Økonomisk bærekraftig Brukernes interesser Blå sektor større betydning Reindriftsnæring og landbruket ellers utvikles videre Miljø og klimaforhold Langsiktig perspektiv ●Det beste for samfunnet ●Det beste for Nord-områdene (faglig og økonomisk) ●Det beste for Veterinærinstituttet


Laste ned ppt "- Veterinærinstituttet – En landsdekkende organisasjon Tromsø Harstad Trondheim Oslo (Ås 2019) Sandnes Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google