Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 8.september 2014 8.trinn. » Opplæringsloven » Kunnskapsløftet » Virksomhetsplan » Årsplaner » Periodeplaner » Rutiner /regler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 8.september 2014 8.trinn. » Opplæringsloven » Kunnskapsløftet » Virksomhetsplan » Årsplaner » Periodeplaner » Rutiner /regler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 8.september 2014 8.trinn

2 » Opplæringsloven » Kunnskapsløftet » Virksomhetsplan » Årsplaner » Periodeplaner » Rutiner /regler

3 » Visjon: Flatåsen skole- en skole med rom for alle og blikk for den enkelte

4 » Alle skal oppleve å være verdifulle » Alle skal føle at deres evner og anlegg har betydning for fellesskapet og mangfoldet » Alle skal, ut fra egne forutsetninger, gies muligheter til å få en faglig og sosial ballast for å møte utfordringer i livet » Alle skal få delta på ulike læringsarenaer i samspill

5 SKU- skolebasert utvikling i regi av Utdanningsdirektoratet Økt lærertetthet på ungdomstrinnet Mascil Vektorprogrammet

6 » Underveisvurdering ˃Kriteriebasert, målrelatert ˃Egenvurdering » Sluttvurdering

7 » §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter. » Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller standpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

8 » Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål

9 En arena for alle Et sted for mestring Et sted å sette seg mål Et sted å legge grunnlaget for resten av livet

10 Foreldre har sendt til skolen de beste barna de har Foreldre er en ressurs Forskning viser at foreldre som er engasjert i skolen får engasjerte barn Foreldres omtale av skole og lærer er viktig

11 » Tidsbruk » Fare for nettmobbing » Omstrukturering av hjernen

12 * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet For alle skoleåret på ungdomstrinnet kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Elever med dokumentert kronisk sykdom kan få fjernet fravær fra dag 1 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det.

13

14 30% har ikke gjennomført vgo etter 5 år STFK – Tilstandsrapporten 22% som ikke fullfører videregående opplæring har behov for støtte fra NAV ved 25-års alder. Ung-Hunt Mange og sammensatte årsaker

15 Kompetansemål etter 10.trinn (se udir.) Nasjonal læreplan ligger til grunn for lokal læreplan på Flatåsen Opplæring i valgstrategier (framgangsmåte for å gjøre et valg) Ferdigheter i å kunne samle, analysere, og anvende informasjon om utdanning, jobbmuligheter, og seg selv Ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet Ferdigheter i å ta valg

16 Kartlegging av lokalt arbeidsliv Jobbskygging – samarbeid med UE og foresatte (”En dag på jobben”) ”Gründercamp” – samarbeid og oppdrag fra bedrift Bli kjent med modellen for videregående opplæring og ulike utdanningsprogram Kartlegge egne ferdigheter og interesser (interesse- og ferdighetstest) Presentere tanker om videre utdanning og yrker


Laste ned ppt "Foreldremøte 8.september 2014 8.trinn. » Opplæringsloven » Kunnskapsløftet » Virksomhetsplan » Årsplaner » Periodeplaner » Rutiner /regler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google