Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns lek ute! Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns lek ute! Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns lek ute! Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder

2 klatre i trær  Det er ikke lov å klatre i trærne, for det har de voksne sagt. Men jeg klatrer likevel ofte i trærne når ingen av dem er på vakt.  Jeg gjør ikke alltid som voksne befaler for jeg vil bestemme litt selv. Av og til må jeg slå saltomortale, men jeg er ikke slem likevel (ukjent forfatter)

3 Disposisjon  Hvorfor og hvordan bevegelseslek ute?  ”Vi leker ute” (avhandling)  Oppsummering

4 Bevegelseslek ute…  Samfunnsutvikling… færre barn leker ute (Valentine & McKendrick, 1997; Mitchell et al. 2007)  Mer stillesitting…  fedme  ADHD (grønne områder, bevegelse)  ”Den truende tryggheten” (Marit Boyesen)

5 Bevegelseslek  teoretikere har i liten grad vært opptatt av bevegelsesleken.  Bevegelseslek ikke sett på som bra lek?? Bråkelek… kjønnsforskjeller?  Boka ”Orden og Kaos” (Hangaard Rasmussen, 1992)  Tar bevegelsesleken på alvor!

6  konsentrasjonsproblemer: noen skoler uteskole på mandag, for da er barna så urolige…  kosthold, bevegelse, søvn…  uteskole på vei ut? (Leirhaug og Klepsvik, 2009)

7 Bevegelse er naturlig!  Barn er sansesøkere! (Asbjørn Flemmen)  Bevegelse er helt avgjørende for normal motorisk utvikling

8  Bevegelsestrang  Mestringstrang  Utfoldelsestrang

9 hva med alle sittelekene…

10 klatring….

11 Lekesteder utendørs  Tenk på et sted du lekte mye som barn  Kan vi ”gi” barn slike lekesteder i dag?  Få et forhold til steder ute…

12 Hvorfor ute?  STØRRE MULIGHET TIL BEVEGELSE!!  Svensk forskning (Grahn et al, 1996):  færre konflikter  mindre forkjølelses sykdom (friskere luft ute enn inne!)  bedre motorikk

13  motorisk klønete barn… større problem enn tidligere.  eksempel: barn har problemer med å kle seg: er ikke på plass når leken starter opp.

14  Gi barna variert bevegelseserfaring!!!  Erfaringer lagres i hjernen!  skøyter  sykling  ski  Motoriske gullalder

15  Thomas Nordahl: barn som omtales som problembarn har mye initiativ, er kreative og 80 % er gutter….  ”Problembarn”- ikke sett barn i bås!  Jobb på leirskole…barna fikk nye roller…

16 AKTIV UTE Kristiansand kommune og Universitetet i Agder Endringer for å oppnå mer selvaktiviserende utemiljøer og mer grønne skolegårder Konferanse 2.-3. mai

17 Vi leker ute! En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming til barns lek og lekesteder ute. Merete Lund Fasting

18 Forskningsspørsmål:  Hva karakteriserer barns lek og lekesteder ute, og hva skjer i relasjonen mellom barna og deres steder?

19  Barn, 10 år gamle  5 jenter og 5 gutter  Sammen med dem i egeninitiert lek i skoletida og på fritida

20 Fenomenologisk tilnærming  Fenomenologien er opptatt av det som viser seg frem  Jeg var på barnas lekesteder  Då disse stedene, i disse situasjonene viste leken seg slik…

21 Fenomenologisk metode  Kan en ikke lese seg til i en bok  Jeg var i dialog med barna, og måtte alltid føle hvor nærme dem jeg skulle være (eks jungelleken).  Observerte, lekte med dem, foto og samtaler

22 Resultater  Bevegelseslek  husking/slenging, sykling, klatring, går på tur

23  Kroppen (i relasjon med sine omgivelser) har betydning for barnas opplevelse av verden og seg selv (Merleau-Ponty,1994)

24  Konstruksjonslek:  bygge hytter og bygge i sand

25  Fantasilek:  Magilek og konge og prinsesse  Jungelleken

26 Avslutning  Barn ser muligheter, utfordringer og er nysgjerrige på en annen måte enn oss.  Hvorfor ikke bruke barn som konsulenter? Barnetrokket…

27 Litteraturliste  Grahn, P., Mårtensson, F., Lindblad, B., Nilsson, P., & Ekman, A. (1997). Ute på dagis: hur anvender barn daghemsgården?: utformningen av daghemsgården och dess betydelse før lek, motorik och koncentrationsførmåga. Alnarp: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet.  Hangaard Rasmussen, T. (1992). Orden og kaos: elementære grundkræfter i leg. Brøndby: Semi-forlaget.  Merleau-Ponty, M. (1994). Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax.  Mitchell, H., Kearns, R. A., & Collins, D. C. A. (2007). Nuances of neighbourhood: Children's perceptions of the space between home and school in Auckland. Geoforum(38), 614-627.  Leirhaug, P. E., & Klepsvik, K. (2009). Har skolen snudd ryggen til naturen? Konferansen ”Forskning i friluft”.  Valentine, G., & McKendrick, J. (1997). Children's outdoor play: Exploring parental concerns about children's safety and the changing nature of childhood. Geoforum, 28(2), 219-235.


Laste ned ppt "Barns lek ute! Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google