Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres? Thorleif Eriksen, MediCasa AS/ICG Consulting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres? Thorleif Eriksen, MediCasa AS/ICG Consulting."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres? Thorleif Eriksen, MediCasa AS/ICG Consulting

2 2 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Porteranalyse av BA-næringen i Norge (1994) Konklusjon ”Næringen mangler evne og forståelse for utnyttelse av koplinger og synergier mellom den industrielle, rådgivende og utførende del av næringen” Henrik Ibsen ”Tenke det, ønske det, ville det med - men gjøre det ……”

3 3 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Byggenæringens hovedutfordringer  Å få opp produktiviteten- indre effektivitet  Stort potensiale - to hovedretninger:  Prefabrikasjon/logistikk  Samspillformer som fokuserer på felles mål/prosessorientering  verdikjedetenkning  nye kontraktsformer  Samspillteknologi  Å skape riktige løsninger for kunder og sluttbrukere- ytre effektivitet  Funksjonalitet  Generalitet  Fleksibilitet  Driftsvennlighet  Miljøriktig  Årkostnadsoptimalisert Samspill mot felles mål krever: Tillitsbasert samhandling gjennom helle plan- og byggeprosessen

4 4 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Samfunnet Mål Krav Samfunnet Mål Krav IKT-system Strategisk Plan System Konsept Gjennomføring Oppfølging Kontroll Brukerprosessen Byggeprosessen Miljø- og sikkerhetskompetanse Modell for helhetlig verdiskaping og verdiforvaltning Samhandlingsfase utbygger - byggherre Planlegging og bygging i et helhetsperspektiv

5 5 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Samfunnet Mål Krav Samfunnet Mål Krav IKT-system Strategisk Plan System Brukerprosessen Byggeprosessen Rolledeling i tradisjonell gjennomføringsmodell Byggherreansvar i tradisjonell gjennomføringsmodell Entreprenører, Leverandører Forprosjekt, anbudsprosjekt Detaljprosjekt, bygging, utrustning Rådgivere

6 6 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Samfunnet Mål Krav Samfunnet Mål Krav IKT-system Strategisk Plan System Konsept Gjennomføring Oppfølging Kontroll Brukerprosessen Byggeprosessen Miljø- og sikkerhetskompetanse Hvordan det bør være BH ren- dyrker sin rolle Totalleverandør utvikler prosjektet sammen med byggherre og bruker, og optimaliserer verdiskapingssystemet

7 7 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Verdiskapende samspill - nye gjennomføringsmodeller vinner frem innen flere sektorer  Privat sektor - trender  totalentrepriser dominerende gjennomføringsmodell  mange flergangsbyggherrer velger forhandlede kontrakter  større fokus på oppstartaktiviteter og prosjekteringsledelse  Offentlig sektor - trender  NoU 2000:19: Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse?  Offentlige innkjøpsreglement oppleves begrensende  Nedtoning av pris (på planlegging og prosjektering), mer fokus på evne til samhandling i konkurransepremissene  OPS - offentlig og privat samarbeid - som utløsende for nytenkning  Design - Build  Totalleveranser kontra totalentrepriser  Eksempel fra sykehussektoren

8 8 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Totalleveranser i faste samarbeidskonstellasjoner  Sykehussbygging trenger nytenkning  MediCasa AS er etablert med dette for øye  Langsiktighet gir grunnlag for læring, gjenbruk og videreutvikling

9 9 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt MediCasa AS - partnere Capio

10 10 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Helsesektor i omstilling - MediCasa AS ønsker å:  Redusere risiko for den offentlige helsesektor  Bidra med nye løsninger som gir gevinst mht. økonomi og kvalitet i bygge- og driftsfasen  Utvikle en konkurransedyktig norsk industri for den internasjonale helsesektor

11 11 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt MediCasa AS - forretningside  å levere komplette sykehus til offentlige byggherrer basert på helhetskompetanse innen helseplanlegging, teknologi, byggeprosess, utrustning, drift og forvaltning  til lavere pris og/eller bedre standard enn ved tradisjonell gjennomføringsmodell  med tidlig gitt målpris som utgangspunkt for at prosjektet utvikles i samspill med kunden slik at gjennomføring skjer innenfor en omforent prismodell

12 12 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Årsaker til sykehusprosjekt-problemene?  Kompleksitet og omfang gir lang tid fra vedtak til ibruktaging  med tiden går utviklingen videre innen behov, medisin og teknologi  Mange kontraktsparter - gir uklare ansvarssoner dem i mellom  Tidsmessig og faglig oppdeling - hindrer samspillprosesser  Brukermedvirkningen er vanskelig å tilpasse prosjektutviklingen  Kompleksiteten i sykehusprosjektene er blitt så stor at  forenkling av prosessene bør søkes  fleksible planløsninger og teknologi bør velges for at sykehuset skal være mest mulig ajour både under bygging og drift

13 13 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Tradisjonell byggeprosess Tid UsikkerhetsnivåAkkumulerte kostnader handlefrihet Programmeringsprosess Prosjekteringsprosess Fysisk utførelse Behov for handlefrihet

14 14 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Planlegging og utbygging i privat regi Tid Usikkerhetsnivå Akkumulerte kostnader Målpriskontrakt Samhandlingsfase Skisseprosjekt Dokumentert kalkyle Detaljprogram rom og utstyr Konseptprosjekt Detaljprosjekt Fysisk utførelse Anbuds- fase Endelig kontrakt(smodell) - eller ”uthopp” Funksjonsprogram og virksomhetsplan Driftskonsept

15 15 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

16 16 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt MediCasa’s svar på utfordringene  En ansvarlig partner å utvikle sykehuset sammen med  Fast pris eller målpris med ansvarsdeling  Kortere tid fra vedtak til ferdigstillelse  Intensiv samhandling med byggherre og brukere i tidlige faser som sikrer felles eierskap til omforent prosjekt  Bidra med helhetskunnskap innen medisinske metoder, teknologi, finansiering, byggeprosess og drift  Skape sykehusplaner med stor generalitet og fleksibilitet  Koordinere brukermedvirkningen for minimalisert endringsbehov gjennom prosjektutviklingen  Profesjonell utbyggingsorganisasjon for alle deltagere i prosessen


Laste ned ppt "1 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres? Thorleif Eriksen, MediCasa AS/ICG Consulting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google