Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres?
Utbygging av sykehus - styring og organisering av sykehusprosjekt Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres? Thorleif Eriksen, MediCasa AS/ICG Consulting Apropos Reve!!! Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

2 Porteranalyse av BA-næringen i Norge (1994)
Konklusjon ”Næringen mangler evne og forståelse for utnyttelse av koplinger og synergier mellom den industrielle, rådgivende og utførende del av næringen” Henrik Ibsen ”Tenke det, ønske det, ville det med - men gjøre det ……” Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

3 Byggenæringens hovedutfordringer
Å få opp produktiviteten - indre effektivitet Stort potensiale - to hovedretninger: Prefabrikasjon/logistikk Samspillformer som fokuserer på felles mål/prosessorientering verdikjedetenkning nye kontraktsformer Samspillteknologi Å skape riktige løsninger for kunder og sluttbrukere - ytre effektivitet Funksjonalitet Generalitet Fleksibilitet Driftsvennlighet Miljøriktig Årkostnadsoptimalisert Samspill mot felles mål krever: Tillitsbasert samhandling gjennom helle plan- og byggeprosessen Fellesnevner: Industrialisering Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

4 Modell for helhetlig verdiskaping og verdiforvaltning
Miljø- og sikkerhetskompetanse Konsept Gjennomføring Strategisk Plan System Samfunnet Mål Krav Brukerprosessen Byggeprosessen Oppfølging Kontroll IKT-system Planlegging og bygging i et helhetsperspektiv Samhandlingsfase utbygger - byggherre Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

5 Byggherreansvar i tradisjonell gjennomføringsmodell
Rolledeling i tradisjonell gjennomføringsmodell Forprosjekt, anbudsprosjekt Detaljprosjekt, bygging, utrustning Byggherreansvar i tradisjonell gjennomføringsmodell Strategisk Plan System Samfunnet Mål Krav Brukerprosessen Rådgivere Entreprenører, Leverandører Byggeprosessen Byggherren styrer brukermedvirkningen Faseoverganger tvinger frem for stor detaljering for tidlig Koplingen mellom brukerprosessene og bgyggeprosessen blir ikke optimal IKT-system Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

6 BH rendyrker BH-rollen Tillitsbasert samhandling mot felles mål!
ICG’s samhandlingsmodell Hvordan det bør være Miljø- og sikkerhetskompetanse BH ren- dyrker sin rolle Totalleverandør utvikler prosjektet sammen med byggherre og bruker, og optimaliserer verdiskapingssystemet Konsept Gjennomføring Strategisk Plan System Samfunnet Mål Krav Brukerprosessen Byggeprosessen BH rendyrker BH-rollen Leverandøren optimaliserer verdiskapingssystemet Trenden har tidligere vært nærmest motsatt!! Tillitsbasert samhandling mot felles mål! Verdiøkende løsninger for sluttbrukerne Optimal brukermedvirkning i alle prosjektets faser: muliggjørende teknologi minimaliserer endringer større forutsigbarhet i tid og pris Høy produktivitet ikke verdiskapende aktiviteter elimineres industrialisering av byggeprosessen læring og gjenbruk Livsløpsperspektiv Oppfølging Kontroll IKT-system Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

7 Verdiskapende samspill - nye gjennomføringsmodeller vinner frem innen flere sektorer
Privat sektor - trender totalentrepriser dominerende gjennomføringsmodell mange flergangsbyggherrer velger forhandlede kontrakter større fokus på oppstartaktiviteter og prosjekteringsledelse Offentlig sektor - trender NoU 2000:19: Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? Offentlige innkjøpsreglement oppleves begrensende Nedtoning av pris (på planlegging og prosjektering), mer fokus på evne til samhandling i konkurransepremissene OPS - offentlig og privat samarbeid - som utløsende for nytenkning Design - Build Totalleveranser kontra totalentrepriser Eksempel fra sykehussektoren ref. den danske rapporten sykehus - ref. hjertesukk fra Myrbostad Offentlige byggherrer kan være muliggjørere for bedre gjennomføringsmodeller anledning til fokus på riktige ting i OPS Totalleveranser tar med det beste fra begge dagens vanligste former Fra byggherrestyrte delte entrepriser til totalleveranser BOOT gir riktig fokus i planleggings- og byggefasen Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

8 Totalleveranser i faste samarbeidskonstellasjoner
Sykehussbygging trenger nytenkning MediCasa AS er etablert med dette for øye Langsiktighet gir grunnlag for læring, gjenbruk og videreutvikling Det er langsiktigheten som kan bevirke signifikant produktivitetsheving! Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

9 MediCasa AS - partnere Capio Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

10 Helsesektor i omstilling - MediCasa AS ønsker å:
Redusere risiko for den offentlige helsesektor Bidra med nye løsninger som gir gevinst mht. økonomi og kvalitet i bygge- og driftsfasen Utvikle en konkurransedyktig norsk industri for den internasjonale helsesektor Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

11 MediCasa AS - forretningside
å levere komplette sykehus til offentlige byggherrer basert på helhetskompetanse innen helseplanlegging, teknologi, byggeprosess, utrustning, drift og forvaltning til lavere pris og/eller bedre standard enn ved tradisjonell gjennomføringsmodell med tidlig gitt målpris som utgangspunkt for at prosjektet utvikles i samspill med kunden slik at gjennomføring skjer innenfor en omforent prismodell Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

12 Årsaker til sykehusprosjekt-problemene?
Kompleksitet og omfang gir lang tid fra vedtak til ibruktaging med tiden går utviklingen videre innen behov, medisin og teknologi Mange kontraktsparter - gir uklare ansvarssoner dem i mellom Tidsmessig og faglig oppdeling - hindrer samspillprosesser Brukermedvirkningen er vanskelig å tilpasse prosjektutviklingen Kompleksiteten i sykehusprosjektene er blitt så stor at forenkling av prosessene bør søkes fleksible planløsninger og teknologi bør velges for at sykehuset skal være mest mulig ajour både under bygging og drift Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

13 Tradisjonell byggeprosess
Usikkerhetsnivå Akkumulerte kostnader Behov for handlefrihet Idealisert bilde ”Konfliktorientert” kontraktsmodell handlefrihet Tid Programmeringsprosess Prosjekteringsprosess Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Fysisk utførelse

14 Planlegging og utbygging i privat regi
Endelig kontrakt(smodell) - eller ”uthopp” Usikkerhetsnivå Akkumulerte kostnader Målpriskontrakt Detaljprosjekt Samhandlingsfase Anbuds- fase Driftskonsept Detaljprogram rom og utstyr Fysisk utførelse I samhandlingsfasen utnyttes utbyggers helsefaglige og teknologiske kompetanse av byggeier/leier slik at: brukerprosessen utvikles på funksjonelt nivå byggeprosessen utvikles på konsept-/systemnivå Byggeier kan begrense sin prosjektorganisasjon til strategisk nivå Målpriskontrakt med incitament gir drivkrefter for utvikling av prosjektet basert på tillit mellom partene. Spesielt interessant derom utbygger også skal drifte anlegget. Konseptprosjekt Tid Skisseprosjekt Dokumentert kalkyle Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt Funksjonsprogram og virksomhetsplan

15 Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt

16 MediCasa’s svar på utfordringene
En ansvarlig partner å utvikle sykehuset sammen med Fast pris eller målpris med ansvarsdeling Kortere tid fra vedtak til ferdigstillelse Intensiv samhandling med byggherre og brukere i tidlige faser som sikrer felles eierskap til omforent prosjekt Bidra med helhetskunnskap innen medisinske metoder, teknologi, finansiering, byggeprosess og drift Skape sykehusplaner med stor generalitet og fleksibilitet Koordinere brukermedvirkningen for minimalisert endringsbehov gjennom prosjektutviklingen Profesjonell utbyggingsorganisasjon for alle deltagere i prosessen Consulting\marked\nshkonferanse01.ppt


Laste ned ppt "Kan plan- og gjennomførings- prosesser ved sykehusutbygging forbedres?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google