Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærende nettverk Erling L. Barlindhaug Avd.direktør, KS-Utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærende nettverk Erling L. Barlindhaug Avd.direktør, KS-Utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærende nettverk Erling L. Barlindhaug Avd.direktør, KS-Utdanning

2

3 Samfunnet endres “Det digitale nettsamfunnet”

4

5 Nettverk som idè Om du sparker en stein, kan du med ganske stor sikkerhet si hva som skjer… Om du sparker en hund, er derimot forutsigbarheten langt mindre. Nettverksidelogi bygger på samhandlinger om det uforutsigbare, det uforklarlige og det konstant uferdige…. Mens prosjekter handler om det planlagte, det forklarlige, og det ferdige… Torbjørn Lund, UiT.

6 vs. Hierarkisk logikk Bygger på en hierarkisk struktur Klar agenda med et klart bilde av målet «Enveisflyt» av kunnskap – «leverandør – konsument forhold» «Noen andre» har ansvaret for kvaliteten og innholdet. Nettverkslogikk Åpen struktur – som endrer seg. Åpen agenda – med åpne målformuleringer Deling av kunnskap – deltagere bygger ny kunnskap på medbrakt kunnskap. Alle deltagere har et likeverdig ansvar for kvaliteten og innholdet.

7 Nettverkets intensjoner Å bygge relasjoner og samarbeid mellom de som er involvert Skape arenaer for kollektive refleksjoner som gjør det mulig for deltakere fra ulike steder å se seg selv i lys av andre. Utveksle erfaringer mellom ulike organisasjoner som redskap for å videreføre forandring.

8 Økologi for læring Organisasjonens utviklingsarbeid Dialoger Idèer Dialoger Idèer Refleksjon Nye planer Refleksjon Nye planer -God praksis -Kritisk praksis -God praksis -Kritisk praksis Teori Grupper i organisasjonene Grupper på tvers av organisasjonene Plenum OrganisasjonsutviklingNettverket struktur Organisering av læring og kunnskapsutvikling Aksjonslæring DeltakelseForpliktelseGjensidighet Læring som sosial samspill Fritt etter Torbjørn Lund, UiT

9 Hva kjennetegner gode nettverk mellom organisasjoner: Utvikler, støtter opp om og forsterker relasjoner Avklarer tydelige hensikter og engasjement til arbeidet Sikrer frivillig deltagelse Involverer og vedlikeholder ledernes engasjement Bygger effektive og fleksible kommunikasjonsstrategier Lærer fra alternative perspektiver innen og utenfra organisasjonene Opprettholder ressurser i form av tid, penger og energi McLaughlin (2008)

10 Oppsummert Lærende nettverk… … bygger på troen på merverdi; 2 + 2 = 5 … tar utgangspunkt i, og fordrer at det foregår et lokalt utviklingsarbeid i deltagernes organisasjoner hjemme. … er forpliktende for deltagerne … blir akkurat så bra som deltagerne gjør det.

11


Laste ned ppt "Lærende nettverk Erling L. Barlindhaug Avd.direktør, KS-Utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google