Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2

2 ELEV & LÆREREt verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 1.Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.  Oppgavene i prøvene konkretiserer kompetansemål  Vanskegrad og oppgavetyper viser hva som forventes

3 ELEV & LÆREREt verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.  Mestringsnivået forteller hva elevene viser av ferdigheter i målingen målt opp mot et nasjonalt nivå  Mestringsbeskrivelsen forteller hva elever på samme nivå mestrer

4 ELEV & LÆREREt verktøy i underveisvurderingen Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Hver oppgave i prøven vil fra i år tilhøre et mestringsnivå Resultatet vil vise hvor på mestringsnivået eleven er  Vi kan beskrive elevens styrker og svakheter i målingen bedre  Vi kan fortelle hvilke oppgaver eleven bør mestre  Vi kan gi eleven bedre tilbakemeldinger for videre læring

5 Hva tester vi? LESINGREGNINGENGELSK FinneTall Leseforståelse TolkeMåling Vokabular ReflektereStatistikk Gramatikk

6

7

8

9 Veiledningsmateriell – alt på et sted: udir.no

10 Materiell NY DEL 2 REV

11 Film Ny skala og måling av utvikling over tid Ny analyserapport i PAS NY

12

13 SKOLE & EIER Et verktøy i kvalitetsvurderingen Til nå har resultatene forsøkt å gjenskape tidligere års fordelinger  Vi kan si om vi gjør det relativt bedre eller svakere enn andre det samme året Å vurdere endring i egne resultater oppleves ofte mer relevant enn å sammenligne seg med andre

14 Hva endres i år? 1.Gjennomføringsplanen 2.Skala for publisering av resultater 3.Måling av utvikling over tid 4.Faste grenser for mestringsnivåer 5.Nye grafer i Skoleporten 6.Ny analyserapport i PAS 7.Publisering på skolenivå

15 Mer smidig gjennomføring på kortere tid 8. og 9. trinn15. september – 10. oktober 5. trinn13. oktober – 24. oktober Skolene gjennomfører trinnvis fra og med i år Prøvene berører en langt mer begrenset del av skoleåret

16 Forbedret beregningsgrunnlag Til nå er gjennomsnittet av elevenes mestringsnivåer benyttet for å beregne skolens resultat  vi mister informasjon vi nå trenger Fra og med i år brukes gjennomsnittet av elevenes poeng på skalaen i stedet  skolenes resultater blir mer presise

17 Er vi bedre enn i fjor? 2014 er «år 0» for måling av endring i regning og engelsk  Fra neste år kan vi vurdere endring i egne resultater mellom år For å måle utvikling over tid må prøvene være elektroniske  Det er igangsatt utvikling av elektroniske leseprøver i PGS

18 Modell for å måle utvikling over tid 2014 2015

19 Ny rapporteringsskala Elevenes poengsummer er aldri like fra en prøve til en annen Det vil alltid bli forskjeller i vanskegrad, hvis ikke oppgavene er de samme samme ferdighet samme tall Vi trenger en felles skala som beskriver samme ferdighet med samme tall, selv om resultatene er fra ulike prøver

20 Hvorfor ikke bruke poengsummen fra prøven? Kan ikke sammenliknes mellom ulike prøver En elev som bare svarer riktig på lettere spørsmål, får like stor sum som en som svarer galt på lettere og riktig på de vanskelige CTT:0---------------------------------------------5--------------------------------------------------10 1111100000=5 1010101010=5 0000011111=5 IRT:0------------------3---------------------------5-------------------------------------8--------10

21 Poengene omregnes 40 35 30 25 20 15 10 5 0 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10 5 0 To prøver med ulik vanskegrad ― samme poeng på den nye skalaen Poeng på prøven 2014Poeng på prøven 2015Poeng på skalaen

22 Hva er egenskapene til den nye skalaen for nasjonale prøver? Et fast gjennomsnitt på 50 og standardavvik på 10 2/3 av resultatene mellom 40 og 60 En kjent skala med gode egenskaper En presisjon som passer til prøvene Gjennomsnittet kan endre seg fra år til år Spredningen kan bli annerledes

23 Gjennomsnitt Vi er 95 % sikre på at gjennomsnittet er mellom disse punktene 20 % av elevene 60 % av elevene 20 % av elevene

24

25

26 Oversikt over skolens egne resultater Tiriltoppen skole 5A 5B

27 Oversikt over skolens resultater opp mot nasjonalt nivå Tiriltoppen skole Tiriltoppen 5A 5B Tiriltoppen skole Bessby VestlyBessby Vestly

28 Faste grenser for mestringsnivåene 5A 5B Mestringsnivå i prosent

29 Elevoversikt med informasjon om oppgaver og mestringsnivåer Tiriltoppen ungdomsskole Tiriltoppen

30


Laste ned ppt "ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google