Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2

2 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen
Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Oppgavene i prøvene konkretiserer kompetansemål Vanskegrad og oppgavetyper viser hva som forventes

3 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen
Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Mestringsnivået forteller hva elevene viser av ferdigheter i målingen målt opp mot et nasjonalt nivå Mestringsbeskrivelsen forteller hva elever på samme nivå mestrer

4 ELEV & LÆRER Et verktøy i underveisvurderingen
Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de: 3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg. Hver oppgave i prøven vil fra i år tilhøre et mestringsnivå Resultatet vil vise hvor på mestringsnivået eleven er Vi kan beskrive elevens styrker og svakheter i målingen bedre Vi kan fortelle hvilke oppgaver eleven bør mestre Vi kan gi eleven bedre tilbakemeldinger for videre læring

5 Hva tester vi? LESING REGNING ENGELSK Finne Tall Leseforståelse Tolke Måling Vokabular Reflektere Statistikk Gramatikk

6

7 Dette er en flervalgsoppgave
Dette er en flervalgsoppgave. Å gjøre overslag og måle temperaturer er et av kompetansemålene i både matematikk og naturfag. Elevene må forstå hva som ligger i begrepet temperaturforskjell. Svar Kommentar Andel av elevene 11 °C 24 – 13 = % 13 °C Ser kun på utetemperaturen, skjønner ikke begrepet «forskjell» 10 % 36 °C Regnefeil 11 % 37 °C Riktig svar 30 % Andre svar og ubesvart 1 %

8

9 Veiledningsmateriell – alt på et sted: udir.no

10 Materiell DEL2 REV NY

11 Film NY Ny skala og måling av utvikling over tid
Ny analyserapport i PAS

12

13 SKOLE & EIER Et verktøy i kvalitetsvurderingen
Til nå har resultatene forsøkt å gjenskape tidligere års fordelinger Vi kan si om vi gjør det relativt bedre eller svakere enn andre det samme året Å vurdere endring i egne resultater oppleves ofte mer relevant enn å sammenligne seg med andre Lesing er papirprøve og vil måle trend når den digitaliseres.

14 Gjennomføringsplanen Skala for publisering av resultater
Hva endres i år? Gjennomføringsplanen Skala for publisering av resultater Måling av utvikling over tid Faste grenser for mestringsnivåer Nye grafer i Skoleporten Ny analyserapport i PAS Publisering på skolenivå

15 Mer smidig gjennomføring på kortere tid
Skolene gjennomfører trinnvis fra og med i år Prøvene berører en langt mer begrenset del av skoleåret 8. og 9. trinn 15. september – 10. oktober 5. trinn 13. oktober – 24. oktober

16 Forbedret beregningsgrunnlag
Til nå er gjennomsnittet av elevenes mestringsnivåer benyttet for å beregne skolens resultat vi mister informasjon vi nå trenger Fra og med i år brukes gjennomsnittet av elevenes poeng på skalaen i stedet skolenes resultater blir mer presise

17 2014 er «år 0» for måling av endring i regning og engelsk
Er vi bedre enn i fjor? 2014 er «år 0» for måling av endring i regning og engelsk Fra neste år kan vi vurdere endring i egne resultater mellom år For å måle utvikling over tid må prøvene være elektroniske Det er igangsatt utvikling av elektroniske leseprøver i PGS

18 Modell for å måle utvikling over tid
2014 2015 Ankerprøven er den samme hvert år Et utvalg elever avlegger ankerprøven Prøvene rapporteres på samme skala Tallene beskriver samme ferdighet hver gang

19 Ny rapporteringsskala
Elevenes poengsummer er aldri like fra en prøve til en annen Det vil alltid bli forskjeller i vanskegrad, hvis ikke oppgavene er de samme Vi trenger en felles skala som beskriver samme ferdighet med samme tall, selv om resultatene er fra ulike prøver

20 Hvorfor ikke bruke poengsummen fra prøven?
Kan ikke sammenliknes mellom ulike prøver En elev som bare svarer riktig på lettere spørsmål, får like stor sum som en som svarer galt på lettere og riktig på de vanskelige CTT: = = =5 IRT:

21 Poengene omregnes To prøver med ulik vanskegrad
To prøver med ulik vanskegrad ― samme poeng på den nye skalaen Poeng på prøven 2014 Poeng på skalaen Poeng på prøven 2015

22 Hva er egenskapene til den nye skalaen for nasjonale prøver?
Et fast gjennomsnitt på 50 og standardavvik på 10 2/3 av resultatene mellom 40 og 60 En kjent skala med gode egenskaper En presisjon som passer til prøvene Gjennomsnittet kan endre seg fra år til år Spredningen kan bli annerledes To tredeler er mellom 40 og 60. dette kan endre seg over tid

23 Vi er 95 % sikre på at gjennomsnittet er mellom disse punktene
20 % av elevene 60 % av elevene Gjennomsnitt Vi er 95 % sikre på at gjennomsnittet er mellom disse punktene

24

25

26 Oversikt over skolens egne resultater
Tiriltoppen skole 5A 5B Tiriltoppen skole 5A 5B Tiriltoppen skole

27 Oversikt over skolens resultater opp mot nasjonalt nivå
Tiriltoppen skole Tiriltoppen skole 5A 5B Tiriltoppen skole Bessby Bessby Vestly 5A 5B Tiriltoppen Bessby Vestly

28 Faste grenser for mestringsnivåene
Mestringsnivå i prosent 5A 5B

29 Elevoversikt med informasjon om oppgaver og mestringsnivåer
Tiriltoppen ungdomsskole Tiriltoppen

30


Laste ned ppt "ENDRINGER I NASJONALE PRØVER ― Ny skala og måling av utvikling over tid Per Kristian Larsen Vurdering 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google