Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for og av læring i yrkesopplæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for og av læring i yrkesopplæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for og av læring i yrkesopplæringen
Grete Haaland Sund, Hæge Nore og Inger Vagle Høgskolen i Akershus H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

2 Innlegget vil dreie seg om
Yrke - Yrkeskompetanse og vurderingsgrunnlaget Vurdering for og av yrkeskompetanse Yrkesdidaktiske utfordringer Krav til kompetanse hos de som skal vurdere H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

3 Yrkesdidaktikk – ikke fagdidaktikk.
Yrke - lærefag Yrkesdidaktikk – ikke fagdidaktikk. H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

4 Yrkeskompetanse og vurderingsgrunnlaget
Alle fag inngår integrert i yrkesutøvelsen Faglig kompetanse og nøkkelkompetanse H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

5 Helhet og sammenheng En sammensatt yrkeskompetanse – tverrfaglig opplæring (Alle fag integrert) H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

6 Relevans – en utfordring i brede Vg1 og Vg2
Forankring i dagens arbeidsliv Skolefagene er redskaper i yrkesutøvelsen Samarbeid skole – arbeidsliv H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

7 Vurderingsgrunnlaget
Produkt Prosess Dokumentasjon H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

8 Dokumentasjon som grunnlag for faglig dialog - vurdering for læring og av yrkeskompetanse
Bilder, lyd, filmsnutter, stikkord….. Som viser arbeidsprosess H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

9 Eksempel elektro H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

10 Vurdering i yrkesfagene
Må være relevant i forhold til elevenes utdannings/karriereplaner (nytteverdi for den enkelte) Må være relevant i forhold til det arbeidslivet de skal inn i (egnethet for arbeid i ulike bransjer) Angår næringslivet – mottakerne av kompetanse H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

11 Vurdering i yrkesfagene (2)
Relevante kriterier/kjennetegn Tverrfaglig arbeid (kompleks arbeidsoppgave) Yrkesutøvelse (praktisk og konkret) Progresjon fra vg1 til vg3 (fagprøve) H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

12 Yrkesdidaktiske utfordringer
Relevans og gode oppgaver for den enkelte elev i vg1 og vg2 i skole (Bredde – dybde?) - interessedifferensiering Yrkesforankring i et arbeidsliv i kontinuerlig endring. (samarbeid med de mange/ulike praksisfeltene) Mesterlæretradisjonen er en utfordring i dagens yrkesopplæring Flere læringsarenaer – noen med sterke og tverrfaglige arbeidsfellesskap Hvordan bruke egen fagbakgrunn i undervisning og vurdering i brede utdanningsprogram? H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle

13 Kompetanse til å vurdere yrkeskompetanse?
Analyse av yrkesoppgaver og yrkeskompetanse gjennom observasjon, dialog og dokumentasjon Oppdatert yrkeskompetanse! - oversikt over kvalitetskrav og kompetansekrav Forankring av vurderingskriterier/kjennetegn i samfunnets- og arbeidslivets kvalifikasjonskrav og kompetansebehov Vurdere og gi respons underveis i opplæringen, som grunnlag for å lede elever/lærlinger fra novise til ekspert H. Nore, G.H.Sund, I. Vagle


Laste ned ppt "Vurdering for og av læring i yrkesopplæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google