Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge gjengangere Politirådet, 14.10.2008, Soria Moria Av Ove Kristofersen, SaLTo-sekretariatet Sammen Lager vi et Trygt Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge gjengangere Politirådet, 14.10.2008, Soria Moria Av Ove Kristofersen, SaLTo-sekretariatet Sammen Lager vi et Trygt Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge gjengangere Politirådet, 14.10.2008, Soria Moria Av Ove Kristofersen, SaLTo-sekretariatet Sammen Lager vi et Trygt Oslo

2 2 Forankring  Forankret i SaLTo  Politirådet  Strategiplan 2008  Tiltaksplan 2008 På nett: www.salto.oslo.kommune.no

3 3 Unge gjengangere - mål  Redusere kriminaliteten til gjengangerne  Redusere antallet unge gjengangere Delmål Å avdekke, analysere og utvikle mer kunnskap om gjengangerkriminaliteten Systematisere, effektivisere og koordinere oppfølgingen av unge gjengangere Jobbe med utvikling av reaksjoner og tiltak som er relevante for målgruppen

4 4 Unge gjengangere – byomfattende tiltak  Målgruppe er unge gjengangere under 18 år, dvs unge som blir registrert for 4 eller flere straffbare forhold i samme år Koordinert analyse og kartlegging av unge gjengangere Koordinert etterforskning, påtale og oppfølging Informasjonsutveksling og samarbeid på tvers av etatene Lokale individuelt tilpassede tiltak  Styrt av intensjonen om tidlig intervensjon – i en mulig kriminell karriere

5 5 Unge gjengangere – koordinert og tett oppfølging av målgruppen Lokale individuelt, tilpassede tiltak og reaksjoner Politi Utdanning Barnevern Helse og sosial Kultur og fritid NAV Kriminalomsorgen Frivillige og private organisasjoner Hovedelementene ved Unge gjengangere er ikke nye tiltak eller ny finansiering, men: Byomfattende samordning av innsatsen mot målgruppen - på tvers av bydeler, etater og politistasjonskretser. Tett og koordinert, individuell oppfølging av unge gjengangere.

6 6 Unge gjengangere - koordinering Sekretariat: Grønland politistasjon (Ulrik Pettersen) SaLTo Sentrum/Bydel St. Hanshaugen (Line Dahl) Strategisk stab, Politihuset (Pål Meland) SaLTo-sekretariatet, Rusmiddeletaten (Ove Kristofersen)

7 7 Unge gjengangere - framdrift Kick Off på Rådhuset 27.02.2008 Lokale/regionale oppstartsmøter 22.04.2008 Tiltaksbeskrivelse Lokal/regional iverksettelse Månedelige oppfølgingsmøter Statusrapport 2. tertial 2008 Politirådets konferanse 14.10.2008 Konferanse Unge gjengangere 20.10.2008

8 8 Lovbrudd blant barn og unge under 18 år Antall lovbrudd pr. person  1251 unge ble bare registrert for ett straffbart forhold i 2007  227 ble registrert for 2 straffbare forhold i 2007  285 ble registrert som gjengangere, dvs med 3 eller flere forhold Prosent Antall personer

9 9 Unge gjengangere i 2007 – antall lovbrudd 2 eller flere lovbrudd: 512 3 eller flere lovbrudd: 285 4 eller flere lovbrudd: 141 5 eller flere lovbrudd: 92 7 eller flere lovbrudd: 56 11 eller flere lovbrudd: 19

10 10 De mest aktive gjengangerne i 2007  Gjengangere står for en stor andel av den registrerte kriminaliteten blant barn og ungdom

11 11 Gjengangerkriminalitet i 2007 De 20 mest registrerte under 18 år: Kjønn, alder, bosted og registrert kriminalitet

12 12 Gjengangerkriminalitet i 2007 Antall og andel av totalt registrerte personer og forhold - kakediagrammer Topp 10 % av registrerte personer under 18 år 0,6 % 99,4 % Topp 10 % av registrerte forhold personer under 18 år 6,7 93,3 Topp 50 % av registrerte personer under 18 år 2,8 97,2 Topp 50 % av registrerte forhold personer under 18 år 17,0 83,0 Totalt 2007:1797 personer under 18 år registrert som mistenkt/siktet for lovbrudd 3233 straffbare forhold med mistenkt/siktet under 18 år

13 13 Gjengangere i 2007 De 50 mest registrerte ungdommene: Kjønn, statsborgerskap og etnisk bakgrunn Kjønn Gutt 86,0 % Jente 14,0 % Statsborgerskap Norsk 76,0 % Ikke norsk 24,0 % Etnisk bakgrunn Norsk 34,0 % Ikke norsk 66,0 %

14 14 Kriminalitetskarrierer Et eksempel fra registrerte ungdommer i 2007 Gutt 17 år Oversikten inkluderer status som mistenkt/siktet/domfelt i straffesaksregisteret. Gutten var registrert med 90 forhold pr. 22. februar 2008.

15 15 141 unge gjengangere i 2007 - status pr. 31.08.2008 978 straffbare forhold i 2007 473 straffbare forhold i 2008 (31.08.2008) 57 er ikke blitt registrert med ny kriminalitet (disse var registrert for 305 straffbare forhold i 2007) 40 er registrert med 1-3 straffbare forhold 44 er registrert som gjengangere i 2008, dvs med 4 eller flere straffbare forhold

16 16 141 unge gjengangere i 2007 - alder De 141 unge gjengangerne fordelte seg slik på alder: 12 år (1), 13 år (5), 14 år (16), 15 år (22), 16 år (31) og 17 år (66) Tallene dokumenterer tydelig at antallet gjengangere øker raskt med stigende alder

17 17 141 gjengangere i 2007 - utdanning Pr. 31.08.2008 Grunnskole: 23 Videregående opplæring: 55 Ikke søkt videregående opplæring/ukjent: 51 Annet, utenbys m.m.: 12

18 18 38 nye gjengangere i 2008 Pr. 31.08.2008 Bydeler: Alna (9), Bjerke (2), Frogner (1), Gamle Oslo (7), Grünerløkka (3), Grorud (1), Nordre Aker (2), Nordstrand (5), Stovner (1), Søndre Nordstrand (6) og Vestre Aker (1). Politistasjoner: Manglerud (11), Stovner (13), Majorstuen (4) og Grønland (10).

19 19 38 nye gjengangere i 2008 - utdanning Pr. 31.08.2008 Grunnskole: 13 Videregående opplæring: 17 Ikke søkt videregående opplæring/ukjent: 7 Annet, utenbys m.m.: 1 Aldersfordeling: 14 år (6), 15 år (11), 16 år (9), 17 år (8) og 18 år (4)

20 20 Unge gjengangere - utfordringer Sammensatt problematikk Vanskelig familiesituasjon Fattigdom – sosial nød Atferdsforstyrrelser – atferdsvansker Rus og/eller psykiatri Utdanning og sysselsetting Fritid Innvandring, innflytting og mobilitet Motivasjon og frivillighet Hvor tidlig intervensjon? Hvor tett oppfølging? Behov for oppfølging over lang tid Prioritering, kapasitet og kostnader Har vi tiltakene? (jf NOUen som kommer 16.10.2008)


Laste ned ppt "Unge gjengangere Politirådet, 14.10.2008, Soria Moria Av Ove Kristofersen, SaLTo-sekretariatet Sammen Lager vi et Trygt Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google