Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pfb. Terje Hovdal / Fagkonsulent barnevern Mette Tron

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pfb. Terje Hovdal / Fagkonsulent barnevern Mette Tron"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pfb. Terje Hovdal / Fagkonsulent barnevern Mette Tron
Ready fotball Pfb. Terje Hovdal / Fagkonsulent barnevern Mette Tron

2 Momenter for møtet Dialog
Hvordan informere ungdom om faren og konsekvenser av rusmidler (alkohol og cannabis) Kriminalitet Samarbeid og informasjon til politi / barnevern Hvilke tegn kan vi se etter hos barn Omsorgssvikt Straffbare forhold Hva gjør politiet / barnevernet ?

3 Hvordan informere Kunnskap om rusmidler og lovlydighet
HOLDNINGER – TYDELIGHET - FORBILDE

4 Alkohol og statistikk Ung i Oslo 2012
Selvrapporteringsundersøkelse i 9. kl., 10. kl. og 1. kl. vgs. Alkohol fåes av venner eller de tar hjemme. Vanligste drikkested er hjemme hos andre eller på skolefester. Andel som oppgir å ha drukket seg tydelig beruset: 1996 = 45,2 % = 38,6 % = 28,8 % 2012 fordelt på klassetrinn: 9.kl = 12,9 % kl = 28,3 % kl vgs = 45,3 % Oslo i forhold til resten av Norge: Ungdom i Oslo generelt drikker noe mindre enn landsgjennomsnittet, mens de med etnisk norsk bakgrunn i Oslo drikker mer.

5 Andel som oppgir å ha drukket seg tydelig beruset

6 2012 fordelt på klassetrinn:

7 Alkohol og statistikk Ung i Oslo 2012 – bydelsforskjeller
Vestkanten: Vestre Aker, Ullern, Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, til en viss grad Østensjø Østkanten: Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner, Alna, Bjerke Sentrum: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen Ungdom oppgir at foreldrene drikker mest på vestkanten og i sentrum Ungdom drikker mest på vestkanten og minst på østkanten, også de med etnisk norsk bakgrunn Majorstuen politikrets: 43,4% oppgir å ha drukket seg tydelig beruset i Ullern og Vestre Aker 42,4% i Frogner, 35,6 % i Nordre Aker og 31,1% i St.Hanshaugen

8 Ung i Oslo 2012 – bydelsforskjeller Majorstuen politistasjonskrets

9 Alkohol og farer Alkoholbruk kan føre til:
Økt risikovillighet - mange unge gjør mye dumt når de er beruset eks. konflikter og slagsmål Uønskede seksuelle situasjoner/ ubeskyttet sex Svekkede sanser kan føre til forfrysninger og ulykker Svært høy alkoholkonsentrasjon kan føre til at pustesenteret i hjernen slutter å fungere Oslo Kommunale Legevakt: Sterkt beruset/ute av stand til å ta vare på seg selv – flest i aldersgruppen år. Prosjektet Ungdom og Rus v/legevakten hadde i 2011 ca. 800 kontakter med ungdom(opp til 23 år) som kom inn på grunn av beruselse/rus.

10 Cannabis og skadevirkninger
Marihuana Svekker korttidshukommelsen Problemer med læring Redusert interesse for skole/fritidsinteresser Stanser mental utvikling Impulser fra omverdenen blokkeres, hasj og hasjkulturen betyr alt Økt sannsynlighet for psykiske lidelser som psykoser og schizofreni Angst, depresjoner, SLØV Hasj Virkestoff: THC THC-nivået nå kontra tidligere

11 Cannabis - Hva skal dere se etter?
Forandring i væremåte/oppførsel/holdninger - for legalisering Nye venner Dårlige resultater på skolen Mister interessen for det som før var viktig Kommer seg ikke opp om morgenen Aggressiv/uinteressert Sent hjemme/mye borte (dere vet ikke hvor) Røyklukt(søtlig) Brukerutstyr(lange rizla, små lynlåsposer)

12 Hva gjør politiet? Politiet har holdningsskapende arbeid på skolene gjennom foredrag og annen informasjon Ungdom som påtreffes med alkohol blir kontrollert. Foreldre kontaktes og alkoholen blir inndratt. Hjemme-alene fester Fokuserer ekstra på ungdom på aktuelle dager som natt til 1. mai, 17. mai, VG-lista showet o.l. Samarbeider med andre instanser

13 Forts. hva gjør politiet?
Rådgivning pr telefon Individuell oppfølging av unge Bekymringssamtaler Urinprøvekontrakter Oppfølgingsteam

14

15

16

17

18

19 Handling ved mistanke Snakk med ungdommen om din mistanke/bekymring
Søk hjelp! Hvem kan hjelpe: Politiet Skolen Barnevernet Helsesøster/Helsestasjon for ungdom «Ut av tåka» Utekontakten / Uteseksjonen BUP Fastlege

20 Hva kan treneren gjøre? Veldig bra utgangspunkt i denne klubben «Trygge barn og ungdommer» - Klar policy og Hva gjør dere når noe skjer? Viktig å skape rom for å beholde ungdom også, selv om noen har utfordringer. Se og anerkjenne barnet! Positiv tilbakemelding og korrigering Ikke legg lista for høyt – mye er også normalt, men summen av varsellamper og magefølelse…

21 Hva kan treneren gjøre? Hvis du lurer på om et barn har det bra – SPØR og fortsett å bry deg til du er overbevist Ta kontakt med foreldrene om noen stadig dropper ut av trening Være en fortrolig voksen, forvaltning av «hemmeligheter». Bevisst på hva som deles og hva som bør/må deles og til hvem Viktig med gode og åpne relasjoner til barna. Kanskje du er «den ène» som utgjør en forskjell! Dere i idretten er en veldig viktig arena for alle barn og unge. Og en svært viktig kompenserende arena for de som ikke har det så bra.

22 Forbilderollen… Være gode forbilder. Klar policy opp mot Idrett og rusmidler. Vi er opptatt av at ungdomsarrangement skal være rusfrie Treningssamlinger, turneringer mv. Forbildenes holdninger blir mer og mer tydelig og dokumenteres også i forskning Det du formidler er viktig! Hvordan lover og normer kommuniseres på samlinger Hvordan «skrytehistorier» takles av treneren, korrigerer, ler av, ignorerer… eller spør – se igjennom historiene. Holdningsskapende !

23 Takk for oppmerksomheten!
Kontaktinfo Kontaktinfo Takk for oppmerksomheten! Majorstuen politistasjon Forebyggende avsnitt Tlf Mail:


Laste ned ppt "Pfb. Terje Hovdal / Fagkonsulent barnevern Mette Tron"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google