Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ready fotball 21.11.13 Pfb. Terje Hovdal/ Fagkonsulent barnevern Mette Tron.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ready fotball 21.11.13 Pfb. Terje Hovdal/ Fagkonsulent barnevern Mette Tron."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ready fotball 21.11.13 Pfb. Terje Hovdal/ Fagkonsulent barnevern Mette Tron

2  Dialog  Hvordan informere ungdom om faren og konsekvenser av • rusmidler (alkohol og cannabis) • Kriminalitet  Samarbeid og informasjon til politi / barnevern  Hvilke tegn kan vi se etter hos barn • Omsorgssvikt • Straffbare forhold  Hva gjør politiet / barnevernet ? Momenter for møtet

3 Hvordan informere • Kunnskap om rusmidler og lovlydighet • HOLDNINGER – TYDELIGHET - FORBILDE

4 Alkohol og statistikk Ung i Oslo 2012 Selvrapporteringsundersøkelse i 9. kl., 10. kl. og 1. kl. vgs.  Alkohol fåes av venner eller de tar hjemme.  Vanligste drikkested er hjemme hos andre eller på skolefester.  Andel som oppgir å ha drukket seg tydelig beruset: 1996 = 45,2 % 2006 = 38,6 % 2012 = 28,8 % 2012 fordelt på klassetrinn: 9.kl = 12,9 % 10.kl = 28,3 % 1.kl vgs = 45,3 %  Oslo i forhold til resten av Norge: Ungdom i Oslo generelt drikker noe mindre enn landsgjennomsnittet, mens de med etnisk norsk bakgrunn i Oslo drikker mer.

5 Andel som oppgir å ha drukket seg tydelig beruset

6 2012 fordelt p å klassetrinn:

7 Alkohol og statistikk Ung i Oslo 2012 – bydelsforskjeller Vestkanten: Vestre Aker, Ullern, Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, til en viss grad Østensjø Østkanten: Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner, Alna, Bjerke Sentrum: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen  Ungdom oppgir at foreldrene drikker mest på vestkanten og i sentrum  Ungdom drikker mest på vestkanten og minst på østkanten, også de med etnisk norsk bakgrunn Majorstuen politikrets:  43,4% oppgir å ha drukket seg tydelig beruset i Ullern og Vestre Aker  42,4% i Frogner, 35,6 % i Nordre Aker og 31,1% i St.Hanshaugen

8 Ung i Oslo 2012 – bydelsforskjeller Majorstuen politistasjonskrets

9 Alkoholbruk kan føre til:  Økt risikovillighet - mange unge gjør mye dumt når de er beruset eks. konflikter og slagsmål  Uønskede seksuelle situasjoner/ ubeskyttet sex  Svekkede sanser kan føre til forfrysninger og ulykker  Svært høy alkoholkonsentrasjon kan føre til at pustesenteret i hjernen slutter å fungere  Oslo Kommunale Legevakt: Sterkt beruset/ute av stand til å ta vare på seg selv – flest i aldersgruppen 17-25 år. Prosjektet Ungdom og Rus v/legevakten hadde i 2011 ca. 800 kontakter med ungdom(opp til 23 år) som kom inn på grunn av beruselse/rus. Alkohol og farer

10  Svekker korttidshukommelsen  Problemer med læring  Redusert interesse for skole/fritidsinteresser  Stanser mental utvikling  Impulser fra omverdenen blokkeres, hasj og hasjkulturen betyr alt  Økt sannsynlighet for psykiske lidelser som psykoser og schizofreni  Angst, depresjoner, SLØV Cannabis og skadevirkninger Marihuana Hasj  Virkestoff: THC  THC-nivået nå kontra tidligere

11 Cannabis - Hva skal dere se etter?  Forandring i væremåte/oppførsel/holdninger - for legalisering  Nye venner  Dårlige resultater på skolen  Mister interessen for det som før var viktig  Kommer seg ikke opp om morgenen  Aggressiv/uinteressert  Sent hjemme/mye borte (dere vet ikke hvor)  Røyklukt(søtlig)  Brukerutstyr(lange rizla, små lynlåsposer)

12  Politiet har holdningsskapende arbeid på skolene gjennom foredrag og annen informasjon  Ungdom som påtreffes med alkohol blir kontrollert. Foreldre kontaktes og alkoholen blir inndratt.  Hjemme-alene fester  Fokuserer ekstra på ungdom på aktuelle dager som natt til 1. mai, 17. mai, VG-lista showet o.l.  Samarbeider med andre instanser Hva gjør politiet?

13  Rådgivning pr telefon  Individuell oppfølging av unge  Bekymringssamtaler  Urinprøvekontrakter  Oppfølgingsteam Forts. hva gjør politiet?

14

15

16

17

18

19 Handling ved mistanke  Snakk med ungdommen om din mistanke/bekymring  Søk hjelp!  Hvem kan hjelpe:  Politiet  Skolen  Barnevernet  Helsesøster/Helsestasjon for ungdom  «Ut av tåka»  Utekontakten / Uteseksjonen  BUP  Fastlege

20 Hva kan treneren gjøre? • Veldig bra utgangspunkt i denne klubben «Trygge barn og ungdommer» - Klar policy og Hva gjør dere når noe skjer? • Viktig å skape rom for å beholde ungdom også, selv om noen har utfordringer. • Se og anerkjenne barnet! • Positiv tilbakemelding og korrigering • Ikke legg lista for høyt – mye er også normalt, men summen av varsellamper og magefølelse…

21 Hva kan treneren gjøre? • Hvis du lurer på om et barn har det bra – SPØR og fortsett å bry deg til du er overbevist • Ta kontakt med foreldrene om noen stadig dropper ut av trening • Være en fortrolig voksen, forvaltning av «hemmeligheter». Bevisst på hva som deles og hva som bør/må deles og til hvem • Viktig med gode og åpne relasjoner til barna. Kanskje du er «den ène» som utgjør en forskjell! • Dere i idretten er en veldig viktig arena for alle barn og unge. Og en svært viktig kompenserende arena for de som ikke har det så bra.

22 Forbilderollen… • Være gode forbilder. Klar policy opp mot Idrett og rusmidler. • Vi er opptatt av at ungdomsarrangement skal være rusfrie • Treningssamlinger, turneringer mv. F ORBILDENES HOLDNINGER BLIR MER OG MER TYDELIG OG DOKUMENTERES OGSÅ I FORSKNING. D ET DU FORMIDLER ER VIKTIG ! • Hvordan lover og normer kommuniseres på samlinger • Hvordan «skrytehistorier» takles av treneren, korrigerer, ler av, ignorerer… eller spør – se igjennom historiene. Holdningsskapende !

23 Takk for oppmerksomheten! Majorstuen politistasjon Forebyggende avsnitt Tlf. 22 66 85 35 Mail: majorstuen.forebyggende@politiet.no Kontaktinfo


Laste ned ppt "Ready fotball 21.11.13 Pfb. Terje Hovdal/ Fagkonsulent barnevern Mette Tron."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google