Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAP-seminar 01.02.11 StudiePlanForum – SPF Erfaringer og Utfordringer framover Forumkoordinator: Jon Inge Resell / Gunvor Elise Hanssen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAP-seminar 01.02.11 StudiePlanForum – SPF Erfaringer og Utfordringer framover Forumkoordinator: Jon Inge Resell / Gunvor Elise Hanssen."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAP-seminar 01.02.11 StudiePlanForum – SPF Erfaringer og Utfordringer framover Forumkoordinator: Jon Inge Resell / Gunvor Elise Hanssen.

2 Erfaringer Rolleforståelse Hva er dette? Hvem er vi? Hva forventes av oss? Hva skal andre fora og organer? Hvilke felles oppgaver har vi? Hvort stort er behovet for fellesløsninger? Hvor er vår plass i sammenhengen? Hvilket plan/nivå i prosessene skal vi fokusere på? Forsøk på svar: Vi lagde årshjul for studieplanprosesser!

3 Oktober Januar April Juli 15. nov: frist for å melde inn vesentlige endringer i emner Okt: publisere vårtimeplan 1. mai: frist for melding om utdanningskvalitet for fakultet Juni: rektors melding om utdanningskvaliteten til styret April/mai: studieplan publiseres (sendes til trykk) Jan – april studieplan øvrige program behandles og vedtas av sine respektive fakultet og forvaltningsutvalg (FUS/FUL) 15. jan: EpN stengt for øvrige emner Sept: handlingsplan for oppfølging av kvalitetsmeldinga Medio jan: rektors oppstartsbrev om utdanningskvalitet Okt: styrevedtak om studieprogram- portefølje Nov/des: styrevedtak om opptaksrammer 10. sept: fakultetenes endelige forslag til studieprogram- portefølje-endr. påfølgende år (15. des: frist for innmelding av perspektivemner) 15. des: frist for innmelding av alle adgangsbegrensede emner 1. okt: EpN åpner for revisjon av emner 15. des: EpN stenger for siv.ing Sept/okt: oppstartsbrev stud.plan (ulike brev; SA for siv.ing. og fakultet for øvrige) 10. jan: rektor fastsetter opptaksramme for adgangsbegrensede emner Medio jan: rektors oppstarts- brev studieprogramportefølje – utvikl. på kort og lengre sikt. + Erasmus Mundus-påminning Juni: publisere eksamens- og høsttimeplan Juni: foreløpig styrevedtak studieprogramportefølje-endr. påfølgende studieår + om porteføljeutvikling lengre sikt 1. mai: fakultetetenes forslag til portefølje-endringer påfølgende studieår + om portefølje-utvikling på lengre sikt Studieplan(leggings)prosessene – Årshjul Ultimo juni: rektor og styret gir signaler til fakultet ift studieprogram- portefølje mht kort og lang sikt 8. mars: fak.frist for innmelding av årets Erasmus Mundus- søknader Ultimo mars: styret behandler årets Erasmus Mundus- søknader 30. april: EU-frist for rektor- godkjente EM-søknader Fargekoder: Porteføljenivå Kvalitetsmeldingsprosessen Studieplannivå Emnenivå Eksamensplan/timeplan

4 Et par resultat-eksempler Skjema for innmelding av vesentlige endringer på emner. Felles frist for alle fakultet; koordineres av SA. Nyttig i studie- planarbeidet Ny, felles frist for innmelding av adgangs- begrensede emner (m/ tidligere, felles fastsettelse av opptaksrammer for disse)

5 Et par på gang-eksempler Koordinere innhenting og videreformidling av perspektivemner (gjeninnføres, ønsket av fakultetene) Synliggjøring m.v. av studieplaner for alle Erasmus Mundus-programmer

6 Utfordringer framover Rolleaksept Hos oss selv og hos andre Forvaltningsarbeid: -det kan vi Utviklingsarbeid: -en ny arbeidsmåte Derfor kreves mer horisontal tilnærming Og mindre tradisjonell bokstenkning Fakultetsrepresentantene og SA sammen Vegen og målet blir til mens vi går


Laste ned ppt "SAP-seminar 01.02.11 StudiePlanForum – SPF Erfaringer og Utfordringer framover Forumkoordinator: Jon Inge Resell / Gunvor Elise Hanssen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google