Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Utreisende studenter. 2 Utreisende studenter: Hvem gjør hva ved IS USA/Canada/Korea –Dale Licata Europa –Wolfgang Laschet – Anja Linge Valberg Latin-Amerika,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Utreisende studenter. 2 Utreisende studenter: Hvem gjør hva ved IS USA/Canada/Korea –Dale Licata Europa –Wolfgang Laschet – Anja Linge Valberg Latin-Amerika,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Utreisende studenter

2 2 Utreisende studenter: Hvem gjør hva ved IS USA/Canada/Korea –Dale Licata Europa –Wolfgang Laschet – Anja Linge Valberg Latin-Amerika, Afrika, Australia, New Zealand, Norden –Nina Moxnes Asia –Stilling lyst ut Generell informasjon (resepsjon) –Sigrid Hauge

3 3 ….og hva gjør vi så hele dagen lang…. Informasjonsvirksomhet –Generell veiledning hver uke i semesteret –Fellesveiledninger for enkelte land –Deltar på informasjonsmøter på fak/inst/studieprogram –Spesielle arrangement –Individuell veiledning av studenter –Web –Avtaledatabase –Brosjyrer

4 4 … og hva spør studentene om…. Læresteder –Avtaler –Finne fag –Studiebelastning –Utdanningssystemer –Karakterkrav –Ranking –Hvor har studenter vært tidligere Søknadsprosedyrer –Hvordan søke –Med avtale (via IS) –Uten avtale –Søknadsfrister –Utfylling av søknadsskjema Forhåndsgodkjenning

5 5 … og hva spør studentene om…. forts. Finansiering –Stipend fra NTNU –Lånekassen Språk –Språktester –Språkkurs Praktisk info. –Visum –Forsikring –Bolig Studentrapporter –Rapportdatabase –Komko- databasen

6 6 …og hva gjør vi for studentene… Behandler stipendsøknadene Fordeler friplasser/plasser med reduksjon av skolepenger Tildeler stipend Gir informasjon om hvordan søke ved avtaler Gir informasjon om frister til læresteder (feb- juni) Sender søknader til læresteder (kun ved avtaler) Signerer D-skjema til lånekassen v. godkjenning (NB - IS skal signere - ikke fak/inst.) Informerer om språkkurs (EILC)

7 7 …og hva gjør vi for studentene… forts. Registrerer svar fra lærestedene Varsler studentene om svar –Gir bl.a. info. om visum ved behov Sender ut info. brev –Reg. av adr. i utlandet –Karakterutskrift –Bet. av semesteravgift –Forsikring –Utbetaling av evt. stipend –Rapport

8 8 …og hva gjør vi for studentene… forts. Registrerer i utvekslingsmodulen i FS Betaler ut 1. del av stipend ved reg. av adr. Betaler ut 2. del av stipend ved reg. av rapport Mottar karakterutskrifter – sender til stud. med beskjed om å søke endelig godkjenning …. og så veileder vi studenter gjennom hele året….

9 9 …..og hva gjør vi ikke…. Forhåndsgodkjenner utenlandsopphold –men vi bistår fakultetene med omfangsvurdering Anbefaler læresteder ut i fra faglig kvalitet Vurderer faglig innhold i fag Vurderer oppholdet i forhold til utdanningsplanen Godkjenner fag tatt i utlandet Veileder om gradsstudier i utlandet Melder på språkkurs

10 10 … og hva forventer vi at fagmiljøet gjør…. Forhåndsgodkjenner utenlandsopphold Har oversikt over sine avtaler Anbefaler læresteder ut i fra faglig kvalitet Vurderer faglig innhold i fag Vurderer oppholdet i forhold til utdanningsplanen Godkjenner fag tatt i utlandet

11 11 Stipendtyper Studentene søker kun om ”STIPEND” – IS vurderer søknadene i forhold til rett type stipend NTNU –4 uker til 12 mnd. –NOK 4500/7000/10000 Nordplus –Faglige nettverk tildeler stipend –Nordlys – åpent nettverk –Nordtek – teknologinettverk –Avslag på Nordplus -> får ofte Erasmusstipend Erasmus –3 – 12 mnd. –NOK 10000/20000 (+++) Sponsor –Innenfor sponsorenes fagområde/avtalefestet område (DNV/VNG/TOTAL)

12 12 Kriterier for stipendtildeling Felles for alle typer stipend: –Forhåndsgodkjenning –Tatt opp på et studieprogram –Min. 60 sp. før utreise NTNU – stipend –snittkarakter som er tilgjengelig i FS. Alle resultater er med i beregning av snittet. Dette inkluderer også strykkarakter og ikke møtt/manglende øvinger. Det er viktig at studenter som melder seg til fag de ikke har tenkt å ta eksamen i trekker seg fra eksamen innen trekkfristen. –Antall stipend til hvert land baserer seg på tilgjengelig midler, antall søkere til hvert land og karaktersnitt til søkerne. Erasmus –Må være en Erasmusavtale --  alle får Nordplus –snittkarakter

13 13 Frister (interne ved NTNU) –1 okt.: vårsemesteret (15 des.: medisin til USA) –10 jan.: friplasser ved enkelte læresteder i USA, Canada, Japan, Korea, Australia, Singapore. Gjelder neste skoleår. –1 mars: neste skoleår –15 mars: Sommerkurs ved Fudan, Kina

14 14 Søknadsrutiner for stipend og utveksling Elektronisk søknadsskjema om stipend og delstudier i utlandet (ikke papir til IS) Innebygget forhåndsgodkjenningsskjema –skrives ut og sendes til fakultetene Vedtak om forhåndsgodkjenning –fakultet IS sjekker om søkerne har forhåndsgodkjenning

15 15 Lånekassen og delstudier i utlandet (satser for 2011/2012) *Utdanningsstøtte - NOK 9080 pr. mnd (utdanningsstipend og lån) Reisetillegg – varierer fra land til land –70% stipend / 30% lån (eks. Australia NOK 23240, Europa NOK 4280) Skolepengestøtte –Maks NOK 113 940 (pr. år). Ca. NOK 40 000 er stipend, resten lån. –I enkelte tilfeller kan det søkes om tilleggsstipend på NOK 61 600, kun til utvalgte læresteder Språkstipend - NOK 16720 til ikke-engelsk språklige studier. Varighet på kurs må være min. 4 uker (intensivt). Min. ett fag på landets språk. Gjelder ikke språkstudier

16 16 www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet


Laste ned ppt "1 Utreisende studenter. 2 Utreisende studenter: Hvem gjør hva ved IS USA/Canada/Korea –Dale Licata Europa –Wolfgang Laschet – Anja Linge Valberg Latin-Amerika,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google