Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utreisende studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utreisende studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utreisende studenter

2 Utreisende studenter: Hvem gjør hva ved IS
USA/Canada/Korea Dale Licata Europa Wolfgang Laschet Anja Linge Valberg Latin-Amerika, Afrika, Australia, New Zealand, Norden Nina Moxnes Asia Stilling lyst ut Generell informasjon (resepsjon) Sigrid Hauge

3 ….og hva gjør vi så hele dagen lang….
Informasjonsvirksomhet Generell veiledning hver uke i semesteret Fellesveiledninger for enkelte land Deltar på informasjonsmøter på fak/inst/studieprogram Spesielle arrangement Individuell veiledning av studenter Web Avtaledatabase Brosjyrer

4 … og hva spør studentene om….
Læresteder Avtaler Finne fag Studiebelastning Utdanningssystemer Karakterkrav Ranking Hvor har studenter vært tidligere Søknadsprosedyrer Hvordan søke Med avtale (via IS) Uten avtale Søknadsfrister Utfylling av søknadsskjema Forhåndsgodkjenning

5 … og hva spør studentene om….forts.
Finansiering Stipend fra NTNU Lånekassen Språk Språktester Språkkurs Praktisk info. Visum Forsikring Bolig Studentrapporter Rapportdatabase Komko- databasen

6 …og hva gjør vi for studentene…
Behandler stipendsøknadene Fordeler friplasser/plasser med reduksjon av skolepenger Tildeler stipend Gir informasjon om hvordan søke ved avtaler Gir informasjon om frister til læresteder (feb- juni) Sender søknader til læresteder (kun ved avtaler) Signerer D-skjema til lånekassen v. godkjenning (NB - IS skal signere - ikke fak/inst.) Informerer om språkkurs (EILC)

7 …og hva gjør vi for studentene… forts.
Registrerer svar fra lærestedene Varsler studentene om svar Gir bl.a. info. om visum ved behov Sender ut info. brev Reg. av adr. i utlandet Karakterutskrift Bet. av semesteravgift Forsikring Utbetaling av evt. stipend Rapport

8 …og hva gjør vi for studentene… forts.
Registrerer i utvekslingsmodulen i FS Betaler ut 1. del av stipend ved reg. av adr. Betaler ut 2. del av stipend ved reg. av rapport Mottar karakterutskrifter – sender til stud. med beskjed om å søke endelig godkjenning …. og så veileder vi studenter gjennom hele året….

9 …..og hva gjør vi ikke…. Forhåndsgodkjenner utenlandsopphold
men vi bistår fakultetene med omfangsvurdering Anbefaler læresteder ut i fra faglig kvalitet Vurderer faglig innhold i fag Vurderer oppholdet i forhold til utdanningsplanen Godkjenner fag tatt i utlandet Veileder om gradsstudier i utlandet Melder på språkkurs

10 … og hva forventer vi at fagmiljøet gjør….
Forhåndsgodkjenner utenlandsopphold Har oversikt over sine avtaler Anbefaler læresteder ut i fra faglig kvalitet Vurderer faglig innhold i fag Vurderer oppholdet i forhold til utdanningsplanen Godkjenner fag tatt i utlandet

11 Stipendtyper Studentene søker kun om ”STIPEND” – IS vurderer søknadene i forhold til rett type stipend NTNU 4 uker til 12 mnd. NOK 4500/7000/10000 Nordplus Faglige nettverk tildeler stipend Nordlys – åpent nettverk Nordtek – teknologinettverk Avslag på Nordplus -> får ofte Erasmusstipend Erasmus 3 – 12 mnd. NOK 10000/20000 (+++) Sponsor Innenfor sponsorenes fagområde/avtalefestet område (DNV/VNG/TOTAL)

12 Kriterier for stipendtildeling
Felles for alle typer stipend: Forhåndsgodkjenning Tatt opp på et studieprogram Min. 60 sp. før utreise NTNU – stipend snittkarakter som er tilgjengelig i FS. Alle resultater er med i beregning av snittet. Dette inkluderer også strykkarakter og ikke møtt/manglende øvinger. Det er viktig at studenter som melder seg til fag de ikke har tenkt å ta eksamen i trekker seg fra eksamen innen trekkfristen.  Antall stipend til hvert land baserer seg på tilgjengelig midler, antall søkere til hvert land og karaktersnitt til søkerne. Erasmus Må være en Erasmusavtale -- alle får Nordplus snittkarakter

13 Frister (interne ved NTNU)
1 okt.: vårsemesteret (15 des.: medisin til USA) 10 jan.: friplasser ved enkelte læresteder i USA, Canada, Japan, Korea, Australia, Singapore. Gjelder neste skoleår. 1 mars: neste skoleår 15 mars: Sommerkurs ved Fudan, Kina

14 Søknadsrutiner for stipend og utveksling
Elektronisk søknadsskjema om stipend og delstudier i utlandet (ikke papir til IS) Innebygget forhåndsgodkjenningsskjema skrives ut og sendes til fakultetene Vedtak om forhåndsgodkjenning fakultet IS sjekker om søkerne har forhåndsgodkjenning

15 Lånekassen og delstudier i utlandet (satser for 2011/2012)
* Utdanningsstøtte - NOK 9080 pr. mnd (utdanningsstipend og lån) Reisetillegg – varierer fra land til land 70% stipend / 30% lån (eks. Australia NOK 23240, Europa NOK 4280) Skolepengestøtte Maks NOK (pr. år). Ca. NOK er stipend, resten lån. I enkelte tilfeller kan det søkes om tilleggsstipend på NOK , kun til utvalgte læresteder Språkstipend - NOK til ikke-engelsk språklige studier. Varighet på kurs må være min. 4 uker (intensivt). Min. ett fag på landets språk. Gjelder ikke språkstudier

16


Laste ned ppt "Utreisende studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google